Biokaasun avulla syntyisi liikenteeseen päästövähennyksiä - Autot - Ilta-Sanomat

Kotimainen ratkaisu suomalaisautojen päästökuriin – Säästöä syntyy, mutta millä hinnalla?

Kaasuautot voivat käyttää myös bensiiniä, mutta bensiinitankki on usein pienehkö.

Kaasuautot voivat käyttää myös bensiiniä, mutta bensiinitankki on usein pienehkö.

Julkaistu: 3.12. 12:21

Biokaasu voi olla yksi järkevä osa ratkaisua Suomen liikennepäästöjen vähentämiseksi.

Uusiutuvan, kotimaisen ja vähäpäästöisen biokaasun tuottaminen hyödyntäisi Suomen biomassavaroja fossiilitaloudesta irrottautumiseksi. Sitä voidaan käyttää liikennepolttoaineena fossiilisen maakaasun sijasta. Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä parantaisi energia- ja ravinneomavaraisuutta ja –huoltovarmuutta tukemalla hajautettua energian tuotantoa.

– Biokaasun hyödyntäminen vähentää kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä, kuten liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja maatalouden metaanipäästöjä, toteaa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Suomen ajoneuvorekisterissä oli kesäkuun lopussa 6 887 henkilöautoa, jotka pystyvät hyödyntämään maa- tai biokaasua polttoaineenaan. Liikenne- ja viestintäministeriön nykyisenä tavoitteena on kuitenkin nostaa tuo luku kymmenessä vuodessa, siis vuoteen 2030 mennessä, peräti 130 000 henkilöautoon. Se tarkoittaisi keskimäärin reilusti yli 10 000 uuden tai käytetyn kaasukäyttöisen rekisteröintiä maassamme vuosittain.

Yhtenä ratkaisuna on esitetty nykyisten polttomoottoriautojen konvertointia kaksikäyttöiseksi, mikä saattaa olla laajassa mittakaavassa ongelmallista. Usein konvertoinnin hintana on myös auton tavaratilan käytettävyyden merkittävä heikkeneminen, sillä kaasusäiliö sijoitetaan lähes poikkeuksetta juuri tavaratilaan. Konvertointiin saa valtiolta tukea 1 000 euroa vuoteen 2021 asti, mutta toimenpiteen suosio on silti ollut vähäistä.

Suomessa tuotettiin vuonna 2017 biokaasua noin yhden terawattitunnin (TWh) energiasisältöä vastaava määrä. Vuodeksi 2030 tuotanto on suunniteltu nostettavaksi neljään TWh:n, eli nelinkertaistaa. Toistaiseksi biokaasun tuotannosta liikennekäytössä hyödynnetään vain neljä prosenttia, kun esimerkiksi lämmöntuotannossa siitä käytetään 61 prosenttia.

Liikennekäytön vähäisyyteen vaikuttavat myös jakeluverkoston puutteet, vaikka tilanne paraneekin vuosi vuodelta.