Myös kauppakamarit huolestuivat uudesta sähköautolaista – ”Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan” - Autot - Ilta-Sanomat

Myös kauppakamarit huolestuivat uudesta sähköautolaista – ”Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan”

Liikennesektorilla on suuri merkitys päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että EU-tasolla määriteltyihin tavoitteisiin suhtaudutaan vakavasti, mutta silti ilman ylilyöntejä.

Liikennesektorilla on suuri merkitys päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että EU-tasolla määriteltyihin tavoitteisiin suhtaudutaan vakavasti, mutta silti ilman ylilyöntejä.

Julkaistu: 12.11. 8:40

Kauppakamareiden mielestä hallituksen esitys sähköautojen latauspisteiden määrästä on ylimitoitettu ja jopa ilmastolle haitallinen.

– Direktiivi sähköautojen latausinfrasta on saanut Suomessa korean kansallisen kuorrutuksen, kun sitä ollaan tuomassa lainsäädäntöön. Ei ole kohtuullista, että yhdessä jäsenvaltiossa asetetaan huomattavasti korkeammat velvoitteet kuin muualla Euroopassa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood. 

Hallituksen esityksen mukaan muihin kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, tulee siis asentaa sähköautoille sopiva latauspiste vähintään kymmenesosaan pysäköintipaikoista vuoteen 2025 mennessä.

Velvoite koskee uusia, laajasti korjattavia ja olemassa olevia rakennuksia sekä pysäköintitaloja.

Kauppakamareita huolettaa, että esityksessä latauspaikkoja pitäisi Suomessa rakentaa yli EU-direktiivin velvoittavan määrän, tarvittiin niitä tai ei:

– Euroopan sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että asiat, joista säädetään unionin tasolla, toimeenpannaan kansallisella tasolla ilman tarpeettomia kiristyksiä tai lisäyksiä EU-tason sääntelyyn, Wood sanoo. 

Esityksen perusteluissa nojataan parin tuhannen euron investointikustannuksiin latauspistettä kohden. Kauppakamareiden eri yrityksiltä saamien tietojen mukaan kustannusten euromäärä voi kuitenin helposti jopa tuplaantua tästä.

Wood painottaa, että Suomen ei pidä ampua itseään jalkaan luomalla itselleen muita Euroopan maita tiukempia vaatimuksia. 

– Ei ole mitään syytä asettaa yrityksiä epäedulliseen asemaan Suomen rajojen ulkopuolella oleviin kilpailijoihinsa nähden, Wood sanoo. 

Kauppakamarit haluaisivat korostaa teknologianeutraalia lähestymistapaa myös latauslainsäädännössä. Pelkona on, että massiivisilla panostuksilla yhteen teknologiaan jätetään muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittyminen huomioimatta.

– Investoinnit tulee kohdentaa vaikutuksiltaan merkittävimpiin toimenpiteisiin. Hallituksen ehdotuksessa asetetut vaatimukset ovat ylimitoitettuja ja pahimmillaan niihin käytettävät taloudelliset investoinnit vähentävät muiden ilmastoystävällisten investointien tekemistä, Wood sanoo. 

Sinänsä kauppakamarit pitävät hyvänä yhtenäistä sääntelyä EU-tasolla, millä edesautetaan muun muassa suomalaisten energiatehokkuusratkaisujen ja osaamisen sekä niihin liittyvien liiketoimintamallien kasvu- ja vientimahdollisuuksia Suomen rajojen ulkopuolelle