Näin bensan ja dieselin litra­pohjainen lupa­huuto­kauppa toimisi

Valtiojohtoisissa huutokaupoissa polttoaineen jakelijan olisi ostettava jokaista myytävää polttoainelitraa varten polttoaineen hiilisisältöön sidottu myyntilupa.

Päästölupamaksut toimisivat puhtaasti kysynnän ja tarjonnan ehdoilla. Periaatteessa ylärajaa hinnalle ei olisi, mutta halutessaan valtio voisi asettaa litrakohtaiseksi ajatelluille luville myös katon.

22.10.2019 13:42

Aalto Economic Instituten tutkijoiden mukaan polttoaineiden myyntilupien myyminen olisi yksinkertaista hoitaa säännöllisillä huutokaupoilla, joiden järjestämisestä vastaisi Suomen valtio, kertoo tänään julkistettu raportti.

Polttoaineen hinnanvaihtelun taloudelle aiheuttamaa epävarmuutta voitaisiin hallita hintakaton ja – lattian avulla, jolloin valtio määrittäisi alimman ja ylimmän mahdollisen hinnan polttoainelitran myyntiluvalle.

– Huutokauppajärjestelyissä on tärkeää varmistaa tasapuolisen kilpailun säilyminen esimerkiksi järjestämällä huutokauppoja säännöllisin väliajoin. Näin taataan lupien jatkuva saatavuus, eikä yksittäisen polttoainejakelijan markkinaosuus kasva liian suureksi, sanoo Aalto Economic Instituten toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto.

Myyntilupajärjestelmä nostaa todennäköisesti polttoaineen hintoja, mikä huolettaa erityisesti kuljetusintensiivistä teollisuutta (katso faktalaatikko jutun lopussa).

Muutokseen sopeutuminen voi myös olla vaikeampaa maaseudulla, jossa liikutaan paljon oman auton varassa, ja pienituloisilla. Tutkijoiden mukaan tulonjakovaikutuksia eli järjestelmän aiheuttamia kustannuksia voitaisiin kompensoida, mutta poliittisten päättäjien tulisi valita mekanismi huolella.

– Kompensointia ei tulisi korvamerkitä polttoaineen hankintaan, sillä tällöin menetettäisiin kannustinvaikutus päästöjen vähentämiseen, Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Liski sanoo.

Miten myyntilupajärjestelmä vaikuttaisi teollisuuteen ja Suomen talouteen?

Vaikutukset teollisuuteen ja Suomen talouteen riippuvat taloustieteilijöiden mukaan siitä, miten paljon kiintiöjärjestelmä nostaisi polttoaineen hintaa. Suurin vaikutus järjestelmällä olisi kuljetusintensiivisten alojen kustannuksiin. Kustannusten nousua pystyttäisiin kuitenkin haluttaessa kompensoimaan eri tavoin, minkä lisäksi hintakatolla voitaisiin määrittää taso, jonka yli kustannusten ei annettaisi nousta. Toisaalta järjestelmä loisi kannustimia ympäristöystävällisyyttä parantaviin investointeihin liikenteen alalla, mikä puolestaan lisäisi taloudellista toimeliaisuutta.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?