Uusi sähköautolaki valmisteilla: Nämä ehdot täyttäville kiinteistöille suunnitellaan nyt pakollisia sähköputkia ja -kaapeleita

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla muun muassa pakotettaisiin kiinteistöt sähköautotalkoisiin nykyistä selvästi tiiviimmin.

Kuvassa ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr).

4.10.2019 6:56

Lakimuutoksesta vastaavien ministerien mukaan sähköautoilun osuutta liikenteestä täytyy lisätä, jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin.

– On selvää, että sähköautoille täytyy saada nykyistä enemmän latauspisteitä, jotta yhä useampi voi ottaa sellaisen käyttöönsä. Siksi linjasimme ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, että latauspisteiden määrään esitetään merkittävää lisäystä. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino, joka vie Suomea kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo.

– Vähä- ja nollapäästöisten autojen kuten sähköautojen osuutta autokannasta on kasvatettava, jotta saavutamme tieliikenteen ilmastotavoitteet. Julkisen latausverkoston lisäksi asuinrakennusten ja työpaikkojen latauspisteiden saatavuus on tärkeässä roolissa liikenteen sähköistämisessä, sanoo puolestaan liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd).

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd).

Lakiluonnoksessa esitettävät säädökset toisivat Suomeen ministeriöiden arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 171 000 latauspistettä sekä latausvalmiuden noin 621 000 pysäköintipaikkaan.

Latausvalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

Lisää latausvalmiuksia ja latauspisteitä uusiin, laajasti korjattaviin ja olemassa oleviin rakennuksiin

Lakiluonnoksessa esitetään, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius. Samat vaatimukset koskisivat myös asuinrakennusten pysäköintitaloja.

Rakennuksen omistajan tulisi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton.

Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin esitetään seuraavia velvoitteita: Jos pysäköintipaikkoja on yli 10, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista. Lisäksi tulisi asentaa vähintään yksi latauspiste.

Jos pysäköintipaikkoja on yli 20, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista ja latauspiste vähintään 10 prosenttiin paikoista.

Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Vuoteen 2025 mennessä kaikkiin muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, täytyisi asentaa sähköautojen latauspiste vähintään 10 prosenttiin pysäköintipaikoista.

Kaikkien latauspisteiden tulisi olla joko normaalitehoisia tai suuritehoisia. Latauspisteiden lukumäärää koskevat velvoitteet voisi täyttää myös julkisilla latauspisteillä, joista säädetään liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetussa laissa.

Lakiluonnoksessa esitettyjen velvoitteiden vaikutusta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin selvitetään tarkemmin lausuntokierroksen yhteydessä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?