Uusi maalausmalli yleistyy Suomessa: Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyyn ja pyöräilyyn?

Uudenlaiset ratkaisut pyöräilyn ja kävelyn väylille puhaltavat nyt Suomeen Hollannista.

Hattulan molemmat kylätiekokeilut tulivat käyttöön viime kesän lopulla, ensin Sattulantien ja sitten Pappilanniementien kylätie (kuvassa). Sattulantiellä kokeilua on 2,5 kilometrin matkalla ja Pappilanniementiellä 500 metrin matkalla.

23.9.2019 15:51

Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöön?

Väylävirasto Väylän mukaan kysymykseen on nyt saatu ensimmäisiä selkeitä vastauksia, sillä Hollannin mallia hyödyntäviä pidempiaikaisia kylätiekokeiluja löytyy Suomesta Hattulan Sattulasta sekä Pappilanniemestä. Kummastakin on kertynyt niin käyttö- kuin kunnossapitotietoja jo useammalta vuodenajalta.

Kokemukset ovat kaikkiaan olleet sen verran positiivisia, että uutuutena Hattulan kunnan ohella kylätiemallia kokeillaan nyt myös Pyhtäällä, jonne rakennettiin tänä kesänä vastaava järjestely. Lisäksi samanlaisia ratkaisuja on suunnitteilla myös muualle Suomeen.

Niin sanotuiksi ”kyläteiksi” nimetyissä uudelleen maalatuissa tienpätkissä on hyödynnetty hollantilaista mallia, jossa autoliikenteeltä vähennetään kaistan verran tilaa, jotta jalankulkijoille ja pyöräilijöille saadaan tavallista leveämmät ja turvallisemmat kulkuväylät autojen ajaessa keskellä.

Toimintamalli sopii Väyläviraston mukaan hyvin teille, joilla moottoriliikenne ei ole kovin runsasta eikä näköpiirissä ole myöskään liikenteen merkittävää lisääntymistä.

Käytännössä kyse on siis ennen kaikkea kasvualueiden ulkopuolisista maaseutu- ja taajamateistä, joiden kupeeseen ei ole välttämättä kovin kannattavaa rakentaa uusia ja kalliita kävely- ja pyöräväyliä.

Viraston selvityksessä hattulalaiset ovat olleet uusiin teihinsä pääosin tyytyväisiä.

Jo muutaman viikon jälkeen avajaisista pyöräily kyseisillä teillä mittausten mukaan lisääntyi ja läpiajoliikenne vähentyi. Väyläviraston mukaan ratkaisu on toiminut hyvin myös talviaikaan, vaikka ajoratamerkinnät eivät ole näkyvissä.

Sattulan kylätie palkittiin Suomi Pyöräilee -tapahtumassa vuoden 2018 parhaana pyöräilytekona.

Valtiota miellyttävät myös tienpitäjälle aiheutuvat kustannukset, jotka ovat ”kyläteiksi” maalatuilla väylillä varsin kohtuulliset, sillä teille täytyy teettää pelkät ajoratamaalaukset.

Vertailun vuoksi esimerkiksi erillinen pyörätie maksaisi tyypillisesti yli kymmenkertaisesti, minkä lisäksi varsinaisen pyörätien toteuttaminen vie myös raskaampine suunnitteluineen kaikkineen huomattavasti enemmän aikaa.

Uusi tiemaalaus yleistyy pyöräilyn nosteessa

Sattulan kylätie palkittiin Suomi Pyöräilee -tapahtumassa vuoden 2018 parhaana pyöräilytekona.

Valintakriteereitä olivat teon vaikuttavuus, hauskuus, kekseliäisyys ja julkisuus.

Väyläviraston mukaan ”kyläteiden” hollantilaisen mallin on toivottu rohkaisevan lapsia kulkemaan koulumatkoja pyörällä ja kävellen.

Tieuudistusten tavoitteena on turvallisen liikkumisen lisäämisen lisäksi myös poistaa ”turhaksi” määriteltyä läpikulkuliikennettä.

Väylävirasto Väylä on omien sanojensa mukaan ”sitoutunut parantamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtion väylillä”.

Tiedotteessaan virasto katsoo, että tähän mennessä toteutetut niin sanotut kylätiet ovat ”loistavia esimerkkejä kokonaan uudenlaisesta ajattelutavasta maanteiden liikenteen suunnittelussa ja järjestelystä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea”.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?