Traficom suunnittelee ”alun perin heikkotehoisten” autojen virittämiseen reiluja helpotuksia

Julkaistu:

Autotuning
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom suunnittelee vanhojen autojen moottorinvaihto- ja virityssääntöihin koko joukkoa viilauksia.
Eniten on vapautumassa alle satakilowattisten erillisrunkoisten ajoneuvojen virittäminen. Uusissa ”tuningpykälissä” ei siis enää vaadittaisi aiemmin tarvittuja poikkeuslupia, vaan tehonlisäys voitaisiin kuitata tehdyksi yksinkertaisella muutoskatsastuksella:

”Tällä sallitaan nykytilassa poikkeuslupaa vaatineet muutokset muun muassa alun perin heikkotehoisilla moottoreilla varustetuille autoille. Ajoneuvoihin vaadittaisiin ympäristösyistä vähintään yksitoiminen katalysaattori, jonka asentaminen minkä tahansa ikäiseen ottomoottorilla varustettuun autoon on helposti toteutettavissa”, parhaillaan lausuntokierroksella olevassa asetusluonnoksessa todetaan.
Erillisrunkoisia autoja löytyy runsaasti erityisesti vanhemmasta, varsinkin ennen 1970-lukua valmistetusta kalustosta. Uudemmissa autoissa erillisrunko löytyy puolestaan ns. pick-upeista sekä osasta maastoautoja. Myös raskas kalusto on käytännössä poikkeuksetta erillisrunkoista.

Samassa sääntömuutosrytäkässä helpottuu myös vanhojen, käytännössä ennen tammikuuta 1998 käyttöön otettujen lava-autojen rungon muuttaminen, vahvistaminen ja enintään yhdellä metrillä jatkaminen. Mainitut toimenpiteen voitaisiin nimittäin viranomaisluonnoksessa hyväksyä nykymallisen poikkeusluvan sijaan niin ikään tavallisessa muutoskatsastuksessa.

Muiden, eli käytännössä itsekantavalla korilla varustettujen ajoneuvojen ”tuunaamisen” liittyvät moottorinvaihto- ja virityspykälät ovat nekin helpottumassa, joskin lievemmin. Suurin uudistus kyseisellä saralla on tehorajojen määrittäminen jatkossa tehon ja painon suhteen kautta (ks. tarkemmin alla olevasta faktalaatikosta).

Ota kantaa

Oletko suunnitellut auton moottorin virittämistä?

Viritin jo! 44% Suunnitellut, juu kyllä 30% En 25%
Ääniä yhteensä 7520

Tällainen on Traficomin esittämä uusi ”Moottorin vaihto ja muuttaminen” -pykälä:

(Auton) moottorin saa vaihtaa, jos vaihdettava moottori on teholtaan alkuperäistä pienempi.

Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon, jolloin muutetun moottorin tehon katsotaan vastaavan iskutilavuuksien suhteessa sen moottorin tehoa, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin, jollei muuta osoiteta tehonmittaustodistuksella;

Moottorin vaihtoon rinnastetaan myös ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen tai ahtimella varustetun moottorin muuttaminen, ei kuitenkaan bensiinikäyttöisen, ahtimella varustetun moottorin muuttaminen käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta.

Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi, vaikka ajoneuvoa ei muuteta vertailuajoneuvoa vastaavaksi.

Moottorin vaihtaminen tehokkaampaan tai alkuperäisen moottorin tehon kasvattaminen on sallittua, jos ajoneuvo muutetaan vastaamaan vertailuajoneuvoa seuraavin edellytyksin:

1) ajoneuvon jarrut, voimansiirto ja akselistot vastaavat vertailuajoneuvoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna;

2) moottorin vaihdon mahdollisesti edellyttämien uusien tai muutettujen kiinnikkeiden tulee olla asianmukaiset;

3) jos moottoriin on tehty alkuperäistä tehoa ilmeisesti lisääviä muutoksia, on muutetun moottorin tehosta esitettävä tehonmittaustodistus; ahtimen asentamisen katsotaan lisäävän tehoa vähintään 30 prosenttia.

Ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei kuitenkaan saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja:

1) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 25 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 12 kilogrammaa/kW;

2) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 10 kilogrammaa/kW;

3) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 7 kilogrammaa/kW;

4) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 5 kilogrammaa/kW;

5) vertailumoottorilla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä arvoon 4 kilogrammaa/kW.

Edellä 1-4 alakohdissa ajoneuvon omamassan katsotaan vastaavan punnittua omamassaa taikka tyyppihyväksynnässä määriteltyä tai valmistajan ilmoittamaa omamassaa korjattuna moottorin vaihtoon olennaisesti liittyvien rakennemuutosten aiheuttamalla massan muutoksella; moottorin nettotehon katsotaan vastaavan DIN-normin mukaista tehoa, 0,9-kertaista SAE netto -normin mukaista tehoa tai 0,7-kertaista SAE brutto -normin mukaista tehoa.

Tehonmittaustodistusta ei vaadita, jos kaasutin tai kaasuttimet korvataan polttoaineen suihkutuslaitteistolla, minkä katsotaan lisäävän moottorin tehoa 10 prosenttia, taikka jos bensiinikäyttöinen ajoneuvo muutetaan käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt