Autoilija, näin veroeurojasi ehdotetaan ensi vuonna käytettäväksi – useita miljardeja valuu muualle

Julkaistu:

Määrärahat
Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 3,5 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2020. Ehdotettu summa on runsaat 600 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa.
Ehdotettu 3,5 miljardin summa on alle puolet siitä määrästä, joka esimerkiksi viime vuonna kerättiin erilaisina veroina tieliikenteestä.

Tuo summa oli viime vuonna ennätyskorkea, eli peräti noin 8,4 miljardia euroa.

Näin ollen veropotista 4,9 miljardia euroa käytetään muualla kuin tulolähteen alalla.

Liikenne- ja viestintäverkkoihin ehdotetaan käytettäväksi 2,1 miljardia euroa, liikenteen ja viestinnän palveluihin 773 miljoonaa euroa sekä hallintoon ja toimialan yhteisiin menoihin 621 miljoonaa euroa.

Hallintoon ja yhteisiin menoihin kuluisi siten suurin piirtein sama summa, joka kerättiin viime vuonna pelkästään ajoneuvoveroina.

Ajoneuvoveron perusveroa kerättiin viime vuonna henkilöautoilta noin 650 miljoonaa euroa.

Ministeriön hallinnonalan kertaluonteisista tulevaisuusinvestoinneista päätetään erikseen budjettiriihen yhteydessä 17.-18. syyskuuta.

Perusväylänpitoon lisää rahaa

Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,4 miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon.

Perusväylänpitoon ehdotetaan määrärahaa noin 334 miljoonaa euroa kuluvan vuoden talousarviota enemmän.

Hallitusohjelman mukaisesti tästä 20 miljoonaa euroa esitetään käytettäväksi teiden talvikunnossapidon parantamiseen. Vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa perusväylänpitoon lisättiin 40 miljoonaa euroa, jolla aloitetaan kahdeksan uutta väylien perusparannushanketta.

Väylänpidossa priorisoidaan liikenneverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaatimat toimet, vilkasliikenteisen ja elinkeinoelämälle merkittävän verkon kunto sekä liikenneturvallisuus ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Yksityistieavustuksiin ehdotetaan 13 miljoonan euron määrärahaa.

Väyläverkon kehittäminen jatkuu. Vuonna 2020 aloitettavat uudet väylien kehittämishankkeet varmistuvat budjettineuvotteluiden edetessä. Jo tänä vuonna aloitetaan seitsemän uutta väyläinvestointihanketta, jotka eduskunta hyväksyi vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa.

Kävelyä ja pyöräilyä edistetään

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin 3,5 miljoonan euron määrärahaa. Osana valtioneuvoston hyväksymää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa toteutetaan valtion ja kuntien yhteinen investointiohjelma, jonka hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Edistämisohjelma on osa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toteuttamista.

Joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen ehdotetaan 108 miljoonan euron määrärahaa. Tämä sisältää hallitusohjelman mukaisen 20 miljoonan euron lisäyksen ilmastoperusteisiin toimenpiteisiin.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt