Varuskuntiin viikko sitten saapuneet nuoret pääsevät myös liikenneopetukseen – ”Leiriviikon jälkeen voi usein olla se tilanne”

Julkaistu:

Liikenneturvallisuus
Kesän saapumiserä aloitti varusmiespalveluksensa maanantaina 8.7. Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös liikenneasiaa.
Liikenneturva, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Sotilaskotiliitto ovat jo vuosien ajan järjestäneet jokaiselle saapumiserälle liikenneturvallisuuskoulutusta ja niin nytkin.

Merkittävän osan ikäluokasta tavoittava koulutus tähtää tätä nykyä ennen kaikkea nuoren omaan oivallukseen vertaisryhmän tuella.

– Onnettomuuteen ei vain ajauduta, vaan siihen vaikuttavat omat valinnat. Särmänä liikenteessä -koulutuksen etu on vertaisryhmän tarjoama tuki ja osallistava malli, joka saa nuoret itse pohtimaan, millaisia seurauksia pienilläkin virheratkaisuilla voi olla. Samalla vahvistetaan turvallisia toimintamalleja ja motivoidaan oikeisiin valintoihin, kuvailee Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.
Varusmiespalvelus eli niin sanottu intti onkin luonteva paikka liikenneturvallisuuskoulutukselle, sillä se ei hyödytä pelkästään nuoria itseään, vaan parantaa myös palvelusturvallisuutta.

– Palvelusaikana varusmiehet hitsautuvat yhteen ja toisista pidetään huolta. Särmänä liikenteessä -koulutuksella yritämme kannustaa siihen, että huolenpito kavereista ulottuisi myös liikenteeseen – omilla valinnoilla voi vaikuttaa sekä oman että lähipiirin liikkumisen turvallisuuteen, Ruutti sanoo.

Moni nuori saattaisi lähteä ajamaan vuorokauden valvottuaan

Nuorten kuljettajien yksi iso riskitekijä on väsymys. Esimerkiksi Liikenneturvan kyselyn* mukaan vain joka neljäs (24 %) nuori ”ei varmasti lähtisi ajamaan, jos olisi valvonut vuorokauden yhtä mittaa ennen ajoon lähtöä”.

– Esimerkiksi metsäleiriviikon jälkeen voi usein olla se tilanne, ettei rattiin pitäisi olla asiaa väsymyksen takia. Lomakuljetuksia ja julkisia kulkuvälineitä kannattaakin hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Kyse on kuitenkin myös palvelusturvallisuudesta, sillä usean varusmiehen palvelukseen kuuluu ajoneuvojen kuljettaminen. Tähänkin asiaan Särmänä-koulutuksessa pureudutaan, kertoo Ruutti.
– Muita vahvasti esillä olevia teemoja ovat esimerkiksi nuorille tyypillinen riskinotto, päihteet, turvavyö ja tarkkaamattomuus. Näihin tartutaan sekä esitysten että ryhmäkeskustelujen avulla. Särmänä-koulutus ei saarnaa, vaan se myy oivalluksia konkreettisten ja tuttujen asioiden kautta: vaikkapa siitä, miten estää kaveria menemästä kännissä rattiin, Ruutti tiivistää.

*15-20-vuotiaiden suomalaisnuorten käyttäytymistä liikenteessä selvitettiin kyselytutkimuksella keväällä 2018. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy ja siihen vastasi yhteensä 625 nuorta.

Taustalla yliedustus tilastoissa

Nuorten liikenneturvallisuustilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan, sillä 15-24-vuotiaiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nuoret ovat kuitenkin yhä yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on nuori.

Työtä nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehdään yhteistyössä monen eri toimijan voimin. Särmänä liikenteessä -koulutuksen tavoitteena on herättää keskustelua varusmiesten omaan liikkumiseen liittyvistä riskeistä. Kohderyhmänä koulutuksessa ovat kaikki varusmiespalveluksen suorittavat sekä heidän omaisensa ja lähipiirinsä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt