Kahden eri liikennelajin väistämissäännöissä on suuria eroja – viidellä perusasialla pärjää kuitenkin pitkälle

Julkaistu:

Vesiliikenne
Turvallisen veneilyn viisi perusasiaa ovat sääntöjen tunteminen, veneen huoltaminen, vesialueen kartta, pelastusliivit ja selvä pää. Mutta mikä onkaan vesi- ja maaliikenteen väistämissääntöjen keskeisin ero?
Veneilykauden alussa jokaisen veneilijän kannattaa opetella väistämissäännöt ennen vesille lähtöä, jotta varmistetaan turvallinen vesillä liikkuminen.

– Suomalaiset vesillä liikkujat tuntevat vesiliikenteen säännöt hyvin, mutta silloin tällöin käy ilmi, että parantamisen sijaakin osaamisessa olisi. Kansainväliset meriteiden säännöt koskevat kaikkia aluksia, myös huviveneitä. Lisäksi pitää tuntea sisävesisäännöt, jotka täydentävät meriteiden sääntöjä kansallisesti. On syytä muistaa, että vesillä liikkuessa ei ole etuajo-oikeuksia, vaan väistämisvelvollisuuksia, muistuttaa yksikönpäällikkö Ville Räisänen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.
Traficomin tilastojen mukaan yli 90 prosenttia vesiliikenteen onnettomuuksista tapahtuu huviveneilijöille. Keskeisiä onnettomuuden syitä ovat alukseen tullut vaurio ja karilleajo. Siksi myös huviveneilijöiden pitäisi opetella ainakin vesillä toimimisen perusasiat.

Vesiliikenneonnettomuudeksi lasketaan vesialueella sattunut, vesikulkuneuvon varustuksesta, käytöstä tai toiminnasta johtuva tapahtuma, joka johtaa henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoon tai pelastustoimiin.

Vesiliikenteessä menehtyy vuosittain noin 50 suomalaista yhteensä parissa tuhannessa onnettomuudessa. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien suurimmat syyt ovat toimintavirhe ja toisena alkoholin käyttö.

Vene väistää laivaa

Huviveneilyn ja kauppamerenkulun kohdatessa syntyy turhan usein läheltä piti -tilanteita.

– Etenkin väyläalueilla kannattaa kiinnittää erityistä huomiota niillä kulkeviin aluksiin. Meriteiden säännöissä määrätään, että veneen, myös purjeveneen, on väistettävä kauppa-alusta, jonka turvallista kulkua rajoittaa sen suuri syväys, kertoo meriliikenteen ohjauksen operatiivinen johtaja Sari Talja VTS Finlandista (Vessel Traffic Services Finland Oy).
– Näin ollen huviveneiden velvollisuutena on väistää kauppa-aluksia kaikilla kauppamerenkulun väylillä sekä Saimaan syväväylillä. Tämä johtuu siitä, että kauppa-alusten ohjaaminen on hidasta, eivätkä ne voi poistua väyläalueelta. Väistämissäännöt ovat luonnollisesti voimassa myös väylien ulkopuolisilla vesialueilla.

Ota kantaa

Osaatko väistämissäännöt hyvin?

Kyllä, sekä maalla että vesillä 74% Vain maalla 17% Vain vesillä 2% En kummassakaan 7%
Ääniä yhteensä 2542

Väistämisen perussäännöt vesillä:

Teet veneilystä turvallisemman noudattamalla seuraavia perussääntöjä.

• Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta.

• Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.

• Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.

• Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä lähes kaikki kauppamerenkulun väylät rannikollamme lasketaan tällaisiksi ahtaiksi kulkuväyliksi, joten niillä liikkuessaan veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.

• Liikkuva ja paikallaan oleva kohtaavat: Ohittava vene väistää ohitettavaa.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt