Rattijuoppojen saamat tuomiot vaihtelevat – näin rangaistukset eroavat alueittain

Julkaistu:

TUOMIOT
Ajokieltojen määrääminen siirtyy jatkossa poliisille. Rattijuopolle määrätään tyypillisesti 50 päiväsakkoa ja kuusi kuukautta ajokieltoa, mutta rangaistuksen ankaruus vaihtelee eri puolilla maata.
Aiemmin tuomioistuimille kuulunut ajokieltojen määrääminen siirtyy kesäkuun alusta kokonaan poliisille. Kortti voidaan ottaa hyllylle niin rattijuopumuksesta kuin muistakin liikennerikoksista.

Samalla perusmuotoiset rattijuopumukset tulevat käsiteltäväksi sakkomenettelyssä, eli syyttäjä määrää sakot poliisin vaatimuksen perusteella.

Helsingin yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan rattijuopumuksesta määrätään tuomioistuimissa tyypillisesti noin 50 päiväsakkoa. Rattijuopumuksesta kortti on otettu hyllylle keskimäärin puoleksi vuodeksi, ja törkeissä tapauksissa ajokiellon mediaanipituus on ollut noin 9½ kuukautta.

Toistuva syyllistyminen rikoksiin pidentää ajokieltoja ja lisää vankeusrangaistuksen määräämisen todennäköisyyttä. Vankeusrangaistuksen saaneiden osuus tutkituista tuomioista oli kahdeksan prosenttia.

Helsingin yliopisto kävi tutkimuksessa läpi vajaat 3 700 oikeuden ratkaisua poliisin ajokielto-ohjeita ja sakkokäsikirjaa varten. Tutkitut tuomiot on annettu vuonna 2017.

Maakuntien palvelukeskuksissa pääsee vähemmällä

Alkoholirattijuopumuksesta alhaisimpia päiväsakkoja määrätään tutkimuksen mukaan Lapin ja Itä-Suomen käräjäoikeuksissa. Niissä saman promillemäärän puhaltamalla pääsee keskimäärin noin kuusi päiväsakkoa vähemmällä kuin muualla maassa. Länsi-Suomessa tuomitaan keskimäärin kolme päiväsakkoa vähemmän kuin Etelä-Suomessa.

Tutkimuksessa todetaan, että rangaistuskäytäntö on kevyempi taajaan asutuissa kunnissa, niin sanotuissa maakuntien palvelukeskuksissa, joissa käydään asioimassa ympäröivältä maaseudulta.

Jokainen promillen kymmenyksen lisäys veren alkoholipitoisuudessa näyttää tutkimuksen perusteella lisäävän päiväsakon määrää neljällä päiväsakolla.

Yhden päiväsakon määrä lasketaan henkilön tuloista, ja se on vähintään kuusi euroa. Jos henkilöllä on tuloja, päiväsakon rahamäärä lasketaan vähentämällä nettokuukausituloista 255 euroa ja jakamalla jäljelle jäänyt nettokuukausitulo luvulla 60.

Esimerkiksi 2 500 euron nettotuloilla yhden päiväsakon hinta on noin 37 euroa, jolloin 50 päiväsakkoa tarkoittaa noin 1 850 euroa.

Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja 1,2 promillea.

Ota kantaa

Pitäisikö rangaistukset olla yhdenmukaisia riippumatta paikkakunnasta?

Kyllä 85% Ei 15%
Ääniä yhteensä 1256

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt