Liikenteeseen on suunnitteilla pelikirja – sisältää kahdeksan teesiä

Julkaistu:

Pelikirja
Ministeriöt, eri kaupungit ja useita muita toimijoita ovat yhdessä rakentamassa pelikirjaa, jonka mukaan suomalaisen liikenteen toivotaan kehittyvän.
Liikenne- ja viestintäministeriö on yhteistyössä eri liikennetoimijoiden kanssa valmistellut liikennealan pelikirjaa, jonka on tarkoitus toimia ohjenuorana erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin rooleista liikennemarkkinoilla. Samalla halutaan kirkastaa yhteistä tahtotilaa alan kasvumahdollisuuksien hyödyntämisessä, ministeriön verkkosivuilla kerrotaan.

Luonnos pelikirjaksi on lausuntokierroksella tämän kuukauden loppuun saakka.

Pelikirjan keskeinen sisältö on toimialan kahdeksan teesiä, ”joihin sitoutumalla liikenneala edistää käyttäjälähtöisen, yhdenvertaisen ja kestävän liikennemarkkinan kehittymistä sekä yritysvetoisen kasvun syntyä.”

Lvm:n verkkosivuilta käy ilmi listaus, jonka mukaan liikennealan toimijat edistävät seuraavia asioita:
 • Toimivan ja turvallisen liikennejärjestelmän syntymistä.
 • Liikennemarkkinoita, joilla kilpailu ohjaa uudistumaan.
 • Yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
 • Liikenteen toimijoiden roolien selkeyttä.
 • Julkisesti ostettujen ja markkinaehtoisten palvelujen yhteentoimivuutta.
 • Asiantuntemusta ja läpinäkyvyyttä julkisissa hankinnoissa.
 • Sähköistä liikennettä, automatisaatiota ja palvelu- ja kokeilukulttuurin syntymistä.
 • Liikennealan ammatillista houkuttelevuutta.
Keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia.

Ohjelman tavoitteena on kehittää liikenteestä kasvava toimiala, jolla toimii useita kansainväliseen kasvuun tähtääviä yritysvetoisia yhteistyöverkostoja. Samalla Suomesta halutaan houkutteleva liikennealan testi- ja pilotointialustojen sekä sijoitusten ja investointien kohde.

Liikennealan kasvuohjelma on yhteistyöhanke, jossa on mukana ministeriöitä, viranomaisia, kaupunkeja sekä liikennealan toimijoita ja yrityksiä. Hanketta vetää työ- ja elinkeinoministeriö. Pelikirjan on määrä valmistua tämän vuoden syksyyn mennessä.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt