Bernerin ministeriö joutuu muuttamaan lakien valmistelutapaa välittömästi – taustalla useat epäonnistumiset

Julkaistu:

Lainsäädäntö
Liikenne- ja viestintäministeriö lisää lainvalmisteluun käytettäviä henkilöresursseja, selkeyttää työn ohjeistusta ja toimintatapoja, parantaa seurantaa sekä tehostaa valmistelijoiden perehdyttämistä.
Välittömästi käynnistyvät toimet perustuvat LVM:n ja Itä-Suomen yliopiston yhteiseen selvitykseen lainvalmistelun kehittämisestä.

Ministeriön mukaan ”tarve lainvalmistelun kehittämiseen vahvistui vuoden 2017 aikana, jolloin ministeriössä valmisteltiin laajoja uudistushankkeita kuten liikennepalvelulakia, tieliikennelakia ja hallinnonalan virastouudistusta”.
Uuden linjanvedon asiantuntijana käytetty Itä-Suomen yliopisto analysoi ministeriön vuosina 2017-2018 laatimat hallituksen esitykset sekä niitä koskeneet eduskunnan mietinnöt ja lausunnot. Lisäksi säädösvalmistelusta haastateltiin 13 valmistelijaa ja kolme osastopäällikköä.

Selvityksessä lainvalmistelun keskeisiksi ongelmiksi todettiin aikataulu- ja resurssipaineet, vaikutusten ja vaihtoehtojen riittävä arviointi, ja lausuntokierrosten palautteen huomioiminen hallituksen esityksissä.

Ohjeistusta selkeytetään monin eri tavoin

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että ministeriön omat säädösvalmisteluohjeet päivitetään.

Lähtökohtana on, että jatkossa jokaista säädöshanketta valmistelee kaksi virkamiestä tai erillinen työryhmä. Vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään vuoden 2019 alussa perustun ekonomistitiimin osaamista. Ohjeisiin kirjataan tarkemmin myös, kuinka lakeja ja niiden vaikutuksia sekä toteutumista seurataan jälkikäteen.
Lainvalmistelijoille kohdennetaan myös jatkuvaa koulutusta ja ministeriöön perustetaan lisäksi lainvalmistelun tueksi sisäinen yhteistyöryhmä, minkä lisäksi lainvalmistelijoiden verkostossa paneudutaan nykyistä syvällisemmin säädösvalmisteluun ja sen teknisiin vaatimuksiin.

Vielä toistaiseksi liikenne- ja viestintäministerinä toimii Anne Berner (kesk). Hallituskauden aikana Bernerin johdolla on uudistettu mainittujen lakien lisäksi myös muun muassa postilaki, ajokorttilaki, maantielaki, yksityistielaki ja katsastuslaki.

Ota kantaa

Oletko tyytyväinen ministeri Bernerin pian loppuvaan ministerikauteen?

Olen 14% No jaa? 2% En todellakaan ole 82% Vaikea sanoa 2%
Ääniä yhteensä 9490

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt