Autoilija pysäköi ja maksoi parkkeerauksestaan – valokuvatodistekaan ei auttanut kumoamaan valvontamaksua

Julkaistu:

Kiista
Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä parkkikiistassa, jossa henkilö vaati 60 euron suuruisen valvontamaksun ja siihen liittyvien perintäkulujen palauttamista – vaikka pysäköijä oli maksanut parkkeerauksestaan.
Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä parkkikiistassa, jossa henkilö vaati 60 euron suuruisen valvontamaksun ja siihen liittyvien perintäkulujen palauttamista.

Henkilön auto oli Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueelle. Pysäköijällä oli voimassa oleva oikeus pysäköidä alueella valvontamaksun antamishetkellä. Hän maksoi 5,50 euron suuruisen pysäköintimaksun kello 13.35, mikä oikeutti hänet pysäköimään alueella kello 17.09 saakka.

Henkilö oli asettanut maksulipukkeen auton mittariston ja rattipylvään väliseen tilaan, koska auto oli tila-auto, jonka tuulilasilta ei ylety ottamaan lipuketta pysäköinnin päätyttyä. Lipuke näkyi selvästi kuljettajan sivuikkunasta katsottuna. Henkilön palatessa autolle noin kello 15.30 hän huomasi saaneensa valvontamaksukehotuksen.

Henkilö todisteli toimiaan valokuvalla, jonka hän toimitti kuluttajariitalautakuntaan.

Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueen pysäköintiehtojen mukaan pysäköintimaksulipuke on asetettava näkyvästi esiin tuulilasin sisäpuolelle auton kojelaudalle. Pysäköijä kertoi lautakunnalle laittaneensa lipukkeen mittariston ja rattipylvään väliin.

Pelkkä lipukkeen ostaminen ei synnytä pysäköintioikeutta, vaan lipuke on asetettava näkyville autoon alueen ehtojen mukaisesti. Ehtojen mukaan ehtojenvastaisesta pysäköinnistä seuraa valvontamaksu.

Myös valvontayhtiö toimitti lautakunnalle valokuvan todisteeksi.

Osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että henkilön autossa ei ole ollut pysäköintimaksulipuketta alueen pysäköintiehtojen edellyttämällä tavalla eli näkyvällä paikalla tuulilasilla valvontamaksukehotuksen antamishetkellä.

Pysäköijän toimittamasta valokuvasta kuitenkin ilmeni, että pysäköintimaksulipukkeessa on hänen autonsa rekisteritunnus, pysäköintiaika 5.9.2017 kello 13.35 – 17.09 sekä merkintä siitä, että maksu on oikeuttanut pysäköimään Helsingin kaupunginteatterin pysäköintialueella. Näin ollen ”lautakunta katsoo pysäköijän suorittaneen pysäköintisopimuksen hänelle asettaman päävelvoitteen, pysäköintimaksun maksamisen.”
Pysäköijän laiminlyönti eli ”maksulipukkeen asettamatta jättäminen auton tuulilasille, on kohdistunut pysäköintisopimuksen sivuvelvoitteeseen”, lautakunta luonnehti joulukuun lopussa antamassa ratkaisussaan.

”Koska laiminlyönti on estänyt maksun tarkastamisen ja pysäköinnin sopimuksenmukaisuuden valvonnan, sitä ei voida kuitenkaan pitää vähäisenä. Näin ollen lautakunta ei pidä valvontayhtiön antamaa valvontamaksua kohtuuttomana.”