Autot

Tässä on autoalan neljän toimenpiteen ohjelma päästöjen vähentämiseksi – ilmastopaneelin keinoraportti luvassa huomenna

Julkaistu:

Päästöjen hallinta
Suomen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Vuoteen 2045 mennessä liikenteen tulisi olla kokonaan hiilineutraali.
Tänään julkaistu Autoalan tiedote nostaa esille kärkitoimenpiteinä liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi seuraavat liikenteen hinnoitteluun ja verotukseen sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden suosimiseen liittyvät toimet:
  1. Autoveron vaiheittainen poistaminen – siirrytään hankinnan verosta käytön veroon
  2. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen
  3. Kaasu- ja sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki
  4. Romutuspalkkiokampanjan satunnainen toistaminen
Perusteina vaatimuksilleen Autoala käyttää seuraavia toteamuksia:

1. Autoveron portaittainen alentaminen nopeuttaisi autokannan kiertoa 3–4 vuodella. Se kiihdyttäisi merkittävästi uuden vähäpäästöisen tekniikan yleistymistä ja vähentäisi päästöjä vuoteen 2030 mennessä noin 600 000 tonnilla vuodessa.

2. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen lisäisi niiden houkuttelevuutta. Lähes kolmannes uusista autoista tulee autokantaan työsuhdeautoina tai muulla tavoin yritysautoina. Työsuhdeautot vapautuvat kuluttajamarkkinoille muutaman vuoden kuluttua käyttöönotosta, joten verotusarvoa alentamalla niiden määrää on mahdollista lisätä suhteellisen pienellä taloudellisella tuella. Työsuhdeautojen verotusarvoon rakennettu hankintakannuste vähentäisi päästöjä noin 50 000 tonnia vuodessa.
3. Kaasu- ja sähkökäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen määrää tulisi lisätä määräaikaisella hankintatuella. Kaasukäyttöisiä kuorma- ja pakettiautoja on jo markkinoilla ja myös sähkö- ja hybridivaihtoehdot yleistyvät tulevien vuosien aikana. Hankintatuki vähentäisi päästöjä noin 50 000 tonnilla vuodessa.

4. Satunnaisesti toistettu romutuspalkkiokampanja nopeuttaisi autokannan kiertoa poistamalla autokannasta vanhoja vielä liikennekäytössä olevia autoja ja toisi tilalle uusia vähäpäästöisiä autoja. Päästöt vähenisivät muutamien vuosien välein toistettavilla romutuskampanjoilla noin 100 000 tonnia vuodessa vuoden 2030 tasossa laskettuna.

Autoala kavahtaa kaikenlaisia kieltoja ja rajoituksia

Liikenteen päästöjen vähentäminen ei alan mukaan edellytä kieltoja tai rajoituksia, vaan taloudellisen ohjauksen keinot voidaan rakentaa kotitalouksien ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevina kannusteina.

Autoalan ilmastostrategian verotusta ja hankintatukia koskevat toimenpiteet vähentäisivät alan mukaan päästöjä vuosittain yhteensä noin 850 000 tonnia (CO2-tonniekvivalentteina) vuoden 2030 tasolla laskettuna, mikä vastaa noin neljännestä koko liikenteen päästövähennystavoitteesta.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy
Samaisten laskelmien mukaan noin puolet vaikutuksista voidaan saavuttaa kestävien biopolttoaineiden käyttöä lisäämällä, joten muiden toimien kautta pitäisi kattaa enää alle neljännes päästövähennystavoitteesta. Tällaisia toimia ovat mm. liikennepalvelujen kehittäminen ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen.

Liikenteen sähköistyminen ei ainoana päästövähennystoimenpiteenä ole myöskään Autoalan mukaan riittävä:

”Liikenteen päästöjen vähentämistoimien suunnittelussa on huomattava, että autokannan uusiutuminen kestää nykyisellä autokannan kiertonopeudella kaksi vuosikymmentä. Ajoneuvoteknologian yleistymistä koskevissa tavoitteissa on syytä säilyttää realismi. Sähköautojen määrälle viime aikoina esitetty 800 000 auton tavoite vuodelle 2030 ei ole mahdollinen autokannan hitaan kierron ja globaalin sähköautomarkkinan rajallisuuden takia, vaikka ottaisimme käyttöön mittavia ja kansantaloudelle kalliita hankintatukia”, Autoalan Keskusliitto ry:n ja Autotuojat ja -teollisuus ry:n yhdessä allekirjoittama tiedote summaa lopuksi.

Jatkoa liikennepäästöaiheelle on luvassa heti huomenna, kun Liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä eli ILMO45-työryhmä esittelee yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi tarkoitetun toimenpideohjelmansa. Sen tarkoitus on poistaa kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kokonaan vuoteen 2045 mennessä.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt