Autot

Maakuntauudistuksen liikennelait eduskunnan käsiteltäviksi – näin uudet lait vaikuttavat rahoitukseen

Julkaistu:

Maakuntauudistus
Ehdotetuilla uusilla laeilla toteutettaisiin muun muassa maakuntalaissa tarkoitettujen liikennettä koskevien tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirto valtiolta maakunnille.
Samalla joukko tehtäviä sekä henkilöstöä siirretään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista uuteen Väylävirastoon sekä Liikenteenohjausyhtiöön.

Suunnitelmien mukaan ELY-keskukset lopetetaan vuoden 2020 lopussa ja maakunnat aloittavat toimintansa vuoden 2021 alussa. Muutoksen yhteydessä pääosa keskusten liikennevastuualueiden tehtävistä siirtyy samalla maakuntien hoidettavaksi.

Käytännössä maakunnat hoitaisivat jatkossa tienpidon tehtäviä enintään yhdeksällä tienpitoalueella valtion kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti. Väylävirasto toimisi edelleen tienpitäjänä ja vastaisi maantieverkon omistajan tehtävistä.

Uusien lakien mukaan maakunnat voisivat ottaa myös vapaaehtoisia tehtäviä. Maakunnat voisivat esimerkiksi suunnitella ja järjestää julkista henkilöliikennettä sekä hoitaa sitä koskevia valtionavustustehtäviä yksin tai yhteistyössä muiden maakuntien tai alueen kuntien ja kaupunkien kanssa.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy
Ehdotetut lakimuutokset vaikuttavat myös rahoitukseen. Maakuntauudistuksen jälkeen alueellisen tienpidon järjestäminen, yksityistielossien ja lautta-alusten tuki, saaristoliikenne sekä lentoliikenteen ostot välillä Savonlinna-Helsinki rahoitettaisiin maakunnissa erillisrahoituksena.

Erillisrahoitus on liikenne- ja viestintäministeriön budjetissa olevaa rahaa, jota ministeriö osoittaa maakunnille tai niiden tienpitoalueille niille siirtyvien liikennetehtävien hoitamiseen tai järjestämiseen.

Suurin osa tuoreen esityksen lakiehdotuksista on sisältynyt jo keväällä 2018 eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen vuoksi eduskunta hylkäsi kuitenkin maakuntauudistusta koskevat lakiehdotukset, mutta hyväksyi muutosehdotukset muilta osin. Nyt käsittelyyn tuodussa lakiesityksessä hylätyt lakiehdotukset otetaan osaksi muutettuina uudelleen käsiteltäväksi.

Ota kantaa

Ymmärrätkö maakuntauudistuksesta yhtään mitään?

Olen asiasta hyvin perillä 6% Kyllä, jonkin verran 17% En todellakaan 77%
Ääniä yhteensä 526

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt