Pysäköijät näppäilivät erehdyksessä vääriä tietoja – Kuluttajariitalautakunta: Parkkisakot palautettava

Julkaistu:

RIITA
Kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa kahteen parkkiriitaan, joissa kuluttaja oli maksutilanteessa tehnyt vähäisen virheen.
Ensimmäisessä tapauksessa kuluttaja oli erehdyksessä maksanut pysäköintimaksun käyttäen väärää aluenumeroa, minkä vuoksi yksityinen pysäköinninvalvoja ei ollut yhdistänyt maksua autoon.

Pysäköinninvalvoja katsoi, että kyse oli parkkeeraajan omasta virheestä ja valvontamaksu oli aiheellinen. Kuluttaja piti valvontamaksua perusteettomana, koska hän oli joka tapauksessa maksanut koko pysäköintiajan mukaisen hinnan.

Toisessa tapauksessa kuluttaja oli erehdyksessä näppäillyt maksusovellukseen autonsa rekisteritunnuksen väärin. Tunnus poikkesi kirjoitetusta vain kahden kirjaimen osalta, jotka olivat vaihtaneet paikkaa.

Myös tässä tapauksessa valvontayhtiö katsoi, että kyse oli kuluttajan omasta huolimattomuudesta ja hän olisi voinut helposti tarkistaa, että rekisteritunnus tuli merkittyä oikein. Koska väärällä rekisterinumerolla maksettua pysäköintiä ei löytynyt järjestelmästä, valvontayhtiö oli kirjoittanut kuluttajalle valvontamaksun. Kuluttaja taas piti valvontamaksua tällaisessa tilanteessa kohtuuttomana ja valvontayhtiön menettelyä epälojaalina.

Edellä olevissa tapauksissa on voitu jälkeenpäin selvästi todeta, että ”kuluttaja oli tehnyt maksusuorituksen oikea-aikaisesti ja määräisesti. Vaikka valvontaa ei ole voitu tehdä tapauksissa reaaliaikaisesti, on maksusuoritus ja sen kohdistuminen juuri kyseiseen ajoneuvoon ollut mahdollista todeta jälkeenpäin,” kuluttajariitalautakunta toteaa.

Molemmissa tapauksissa kuluttajan tekemä virhe oli vähäinen, eikä se ollut kohdistunut kuluttajan päävelvoitteeseen, eli maksun suorittamiseen pysäköintiajalta oikean määräisenä.

Näiden seikkojen vuoksi lautakunta piti valvontamaksuja kohtuuttomina ja suositti parkkiyhtiötä palauttamaan ne.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt