Ministeriön paperit paljastavat: Lukuisat Bernerin työryhmälle annetut lausunnot puoltavat autoveron laskemista - Autot - Ilta-Sanomat

Ministeriön paperit paljastavat: Lukuisat Bernerin työryhmälle annetut lausunnot puoltavat autoveron laskemista

Suomen liikenteen tulevaisuutta arvioiva parlamentaarinen työryhmä on kuullut tähän mennessä useita eri sidosryhmätahoja.

Liikenteen verotusta arvioivan työryhmän väliraportti valmistuu tämän vuoden elokuussa. Kokonaan valmista pitäisi olla vuoden 2018 helmikuussa.

25.4.2017 12:52

Yhteensä liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) henkilökohtaisesti johtama liikenneverkkotyöryhmä(*) on saanut jo 34 lausuntoa.

Lausuntoja ovat pyynnöstä antaneet niin eri etujärjestöt, viranomaiset kuin yksityiset yrityksetkin.

IS kävi asiaan liittyvät valtioneuvoston hankerekisteristä löytyvät paperit läpi erityisesti siltä osin, kun niissä mainittiin autovero. Yhteensä kyseinen sana esiintyy rekisterin lausunnoissa kymmeniä kertoja.

Seuraavassa muutamia poimintoja liikenneverkkoasiasta tähän mennessä annetuista sidosryhmälausunnoista:

Työryhmän tehtävänä on määritellä liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot.

Ensimmäisenä lausuntonsa antaneet Autotuojat ry ja Autoalan keskusliitto toteavat yksikantaan, että autokannan uusiutumisen nopeuttaminen edellyttää luopumista autokannan ikää kasvattavasta auton hankinnan verotuksesta.

”Autokannan ikääntymisen pysäyttämiseksi ei ole tunnistettu mitään muita pysyviä keinoja kuin autoveron alentaminen”, järjestöjen lausunnossa summataan, ja sanotaan, että ympäristöohjauksen painopistettä tulisi siirtää vaiheittain hankinta- eli autoverosta käytön aikaiseen verotukseen. Samaa asiaa löytyy myös mm. VTT:n ja SAK:n lausunnoista.

Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

Suomen ilmastopaneelikin mainitsee autoveron ja haluaa päästöporrastusta tiukennettavaksi huomattavasti nykyisestä, jotta täyssähkö- ja lataushybridiautojen hankintaan muodostuisi kannuste.

Autovero mainitaan myös Teknologiateollisuus ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen lausuntopapereissa, joissa vähäpäästöisille autoille väläytetään mm. määräaikaisia hankintatukia sekä erilaisia etuisuuksia.

Neste Oyj sen sijaan vastustaa kaikenlaisia käyttövoimaan suunnattuja hankintatukia.

Osittain samalla alalla toimiva St1-energiaketju puolestaan nostaa lausunnossaan muun muassa esiin sen, että nykymuotoinen autovero suosii erityisen voimakkaasti isoja luksusluokan sähköautoja: ”Ilmastohyötyjen, kustannustehokkuuden ja tasa-arvon kannalta tämä on selkeä epäkohta, joka olisi tarpeen korjata”, St1 toteaa.

Verotuksen suurempaa päästöohjaavuutta haluavat myös ympäristöministeriö ja Taksiliitto, joista jälkimmäinen on huolissaan mm. autoveron ylisuuren kaluston käyttöön ohjaavista vaikutuksista.

Liikenneverkkotyöryhmään kuuluu kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskunnassa edustetuista puolueista.

Hallinnon puolella liikenteen turvallisuusvirasto Trafikin näkee, että henkilöautoilun hinnoittelun päästöohjaavuutta tulisi yleisesti lisätä ja painopistettä tulisi siirtää hankinnasta käyttöön.

Jokseenkin samalla linjalla vaikuttaa olevan myös valtiovarainministeriö, jonka mukaan polttoainevero on taloustieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa todettu yleisesti tehokkaimmaksi ohjauskeinoksi henkilöautojen päästöjen vähentämiseksi.

Ministeriön mukaan polttoaineveron korotusten ohella myös päästöpohjaisen verotuksen tasoa ja rakennetta voidaan muuttaa verotuottojen kasvattamiseksi.

Bernerin liikenneverkkotyöryhmän virallisena tavoitteena on luoda suunnitelma mm. ”kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoitteiden toteuttamiselle vuoteen 2030 mennessä ja suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluille ja automatisaatiolle”.

Autoliiton kanta on, että autokantaa voidaan uusia alentamalla hallitusti autoveroa. Nyt alentaminen tapahtuu liiton mukaan liian hitaasti:

”Vuoden 2030 tavoitteiden takia tahtia pitää nopeuttaa”, Autoliitto painottaa lausunnossaan.

Liikenteen päästövähennyksiin liittyviä esityksiä arvioivan työryhmän välitulos tulee julkiseksi 18. elokuuta.

Ulostulon aikataulu on sikäli mielenkiintoinen, että syksyn budjettineuvottelut vuoden 2018 osalta aloitetaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä elo-syyskuun vaihteessa eli juuri väliraportin julkistamisen jälkeen.

Lisäksi huhtikuun kehysriihessä todettiin, että kaikki uudet veropäätökset on siirretty syksyyn ja tulevat pääosin voimaan vuoden 2018 alusta.

*) Työryhmän virallinen nimi on ”Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä”.

EDIT: Bernerin johtaman työryhmän on tarkoitus antaa ”väliraportti päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä” 18. elokuuta 2017. Liikenneministeriön mukaan kysymys ei ole ensisijaisesti verotusta koskevasta väliraportista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?