Liikenneturva: Uusi tieliikennelaki ei paranna turvallisuutta – ”esitys kertoo selkeästä ristiriidasta juhlapuheiden ja tekojen välillä” - Autot - Ilta-Sanomat

Liikenneturva: Uusi tieliikennelaki ei paranna turvallisuutta – ”esitys kertoo selkeästä ristiriidasta juhlapuheiden ja tekojen välillä”

Tieliikenteen turvallisuuden parantaminen ei ole ollut lähtökohtana uutta tieliikennelakia valmisteltaessa, jyrähtää Liikenneturva.

18.4.2017 10:57

Liikenneturva huomauttaa lausunnossaan, että osa ehdotetuista muutoksista heikentää liikenneturvallisuutta – etenkin heikommassa asemassa olevien kohdalla.

Myös lakitekstin selkeydessä on parannettavaa.

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaisiin tavoitteisiin vähentää jatkuvasti liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia. Tämä on kirjattu tuoreeltaan myös valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Liikenneturvallisuus ei kuitenkaan ole Suomessa kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Liikenneturvan mukaan turvallisuus on otettava huomioon kaikessa liikennepoliittisessa päätöksenteossa.

Lakiluonnoksessa turvallisuus on Liikenneturvan mukaan unohtunut sekä lain tavoitteista, että paikoin myös pykälistä. Lakiluonnoksessa korostuu tienkäyttäjän oma vastuu, mikä voi lisätä merkittävästi liikenteen riskejä.

– Tällaisenaan esitys kertoo selkeästä ristiriidasta juhlapuheiden ja tekojen välillä. Liikenne koskettaa koko kansaa imeväisestä isovaariin. Sitä määrittelevän lainsäädännön on huomioitava, etteivät kaikki kulkijat ole taidoiltaan ja kyvyiltään yhteismitallisia. Laki on rakennettava siten, että se suojaa myös heikommassa asemassa olevia, tähdentää Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen.

Kypärä- ja heijastinpykälä säilytettävä

Sekä pyöräilykypärällä että heijastimella on kiistattomia turvallisuushyötyjä.

Liikenneturva toteaakin, että kävelijän heijastin- ja pyöräilijän kypäräsäännöksen poistaminen tieliikennelaista vie lainsäätäjän tuen turvallisuutta edistäviltä toimilta.

– Lakiin kirjatut säännöt ovat ohjanneet niin yhteisöjä, yrityksiä kuin kuntia edistämään kypärän ja heijastimen käyttöä omalla toiminnallaan. Esimerkiksi opettajilta on tullut tästä suoraa palautetta.

Pyöräilyyn liittyviin väistämissääntöihin ei lakiluonnoksessa ehdoteta muutoksia. Sen sijaan kävelyn ja pyöräilyn väylille ehdotetaan uudenlaisia merkintätapoja ja liikennemerkkejä.

Ehdotetut järjestelyt kuormittavat Liikenneturvan mukaan entisestään liikkumista taajamissa.

Ajonopeudet pidettävä kurissa

Luonnoksessa ehdotetaan joitakin korotuksia nopeusrajoituksiin. Liikenneturva ei kannata kevytperävaunujen ja vanhojen pakettiautojen nopeusrajoituksien korottamista.

Luonnoksessa ehdotetaan myös uutta liikennemerkkiä vähimmäisnopeuden osoittamiseksi. Sen käyttötarkoitus ja turvallisuushyöty jäävät Liikenneturvan mukaan epäselviksi.

– Yksinään ehdotetut muutokset ovat melko vähäisiä. Yhdessä ne nostavat liikenteen nopeustasoa, mikä tulee näkymään turvallisuuden heikkenemisenä, Tarvainen painottaa.

Ehdotuksen mukaan liikennevirhemaksun käyttö ulotettaisiin koskemaan ylinopeuksia 30 km/h:iin asti. Maantienopeuksilla tämä on Liikenneturvan mukaan ymmärrettävää, mutta taajamanopeuksilla samaa ylitystä ei voi enää pitää vähäisenä rikkomuksena, josta määrättäisiin liikennevirhemaksu.

Seuraamuksissa tulisikin Liikenneturvan mukaan ottaa aina huomioon myös teon moitittavuus.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?