Tiesitkö näistä tienvarren säännöistä? Vaalimainoksia saa pystyttää tästä päivästä lähtien, mutta ei minne tahansa

Tilapäisen vaalimainoksen saa pystyttää maantien varteen aikaisintaan kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, eli kuntavaalien tapauksessa 9.3. lähtien. Liikenneturvallisuuden takia vaalimainosten sijoittamisessa on tietyt säännöt, joita tulee noudattaa.

Vaalimainontaa vuodelta 2011 ja 2015.

Kuntavaalit tulevat ja pian maanteiden varsille ilmestyy vaalimainoksia kuin sieniä sateen jälkeen.

Liikennevirasto kokosi yhteen neljä vinkkiä, jotka kannattaa muistaa vaalimainosten sijoittamisessa:

1) Valitse turvallinen paikka vaalimainokselle

Parhaita paikkoja vaalimainoksille ovat esimerkiksi jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylien varret sekä tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Vaalimainokset tulee sijoittaa siten, että mainoksen tienpuoleinen reuna on vähintään 1 metrin etäisyydellä pientareen ulkoreunasta.

2) Älä aiheuta liikenteelle häiriötä, kun pystytät vaalimainosta

Vaalimainoksen pystyttäminen ei oikeuta ketään ajamaan, pysäyttämään tai pysäköimään ajoneuvoa säännösten vastaisesti. Varsinkin päätien reunassa vaalimainosten asettaminen ja huoltaminen tulee aina tapahtua jalankulku- ja pyöräilyliikenteen väylän tai sivutien suunnasta. Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan.

3) Älä pystytä julistetta isompaa mainosta tiealueelle

Tiealueella vaalimainoksen koko saa olla korkeintaan 80 x 120 cm. Maisemaseikoista ja liikenneturvallisuussyistä johtuen vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa tien varrella olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkiksi.

4) Katso listasta, minne vaalimainoksia ei saa sijoittaa

Vaalimainosta EI saa sijoittaa:

• Moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen

• Pääkaupunkiseudun kehäteiden (Kehä I, II ja III) varteen

• Hämeenlinnanväylän (vt 3) tai Hakamäentien (mt 100) varteen

• Liikennemerkkeihin, muihin liikenteen ohjauslaitteisiin tai tiekaiteisiin

• Ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin

• Liittymäalueelle, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen maantien tai kadun liittymästä

• 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä tai 50 metriä lähemmäksi, jos tien nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h

• Maantie- ja rautatiesilloille tai niiden rakenteisiin

• Rautatiealueelle

• Sellaiseen paikkaan, jossa mainokset voivat aiheuttaa näkemäesteitä

Liikenneturvallisuutta vaarantavat vaalimainokset voidaan poistaa tien varresta

ELY-keskukset voivat poistaa vaalimainoksen maantien varresta, jos se aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenteelle. Myös Liikenneviraston määräyksen vastaisesti toteutetut tai pystytetyt vaalimainokset voidaan poistaa alueurakoitsijan toimesta.

Keskus ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan ennen mainosten poistamista tulevasta toimenpiteestä mainoksen pystyttäjälle tai ehdokkaalle.

Maantien varresta poistettu vaalimainos varastoidaan ELY-keskuksen alueurakoitsijan toimipisteeseen siten, että mainoksen omistaja voi sen halutessaan noutaa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?