Ministeri Berneriltä lainmuutoshanke: Yksityistiellä ajaminen luvanvaraiseksi, laki voimaan 1.1.2018 alkaen

Julkaistu: , Päivitetty:

lakiuudistus
Uudistuksen tavoitteena on tukea muun muassa uuden elinkeinotoiminnan syntymistä, kertoo Liikenne- ja viestintäministeriö.
Ministeriön tuoreen lainmuutoshankkeen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Maanmittauslaitokselle, maaoikeuteen sekä valtion lupa- ja valvontavirastoon. Muutoksella vähennettäisiin myös kuntien tehtäviä.

Lisäksi maakunnille ja kunnille säädettäisiin mahdollisuus perustaa yksityistieasioille sovittelu- ja neuvontaelimiä. Uudistuksella mahdollistettaisiin myös kuntien, maakuntien tai valtion tuleminen tieosakkaaksi tapauksissa, jossa ne ohjaavat liikennettä yksityisteille.


Tienpidon ammattimaistuminen mahdollistettaisiin puolestaan kannustamalla yksityistien tienpidon ulkoistamiseen ulkopuoliselle taholle.

– Lakiuudistuksella halutaan antaa edellytykset yksityistieverkon kehittämiselle ja ylläpidolle nykypäivän tarpeiden mukaisesti. Esitys parantaa luonnonvaratalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä etenkin maaseudulla, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Ministeriön mukaan maakuntauudistuksen yhteydessä yksityisteiden valtion avustustehtävä siirretään maakunnille. Yksityisteiden avustuksia koskevia säännöksiä uudistettaisiin karsimalla avustuskriteereitä.

Avustuskriteereiksi jätettäisiin yksityistien järjestäytyneisyys sekä yksityistietä koskevan tiedon olemassaolo, ajantasaisuus ja avoimuus.

Jatkossa ulkopuolisten tienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista

Uudistuksessa tieoikeuden määritelmää laajennettaisiin ja jatkossa tiekunta voisi antaa luvan muun muassa johtojen sijoittamiseen yksityistien alueelle. Tieoikeus perustettaisiin kulkuoikeuden lisäksi myös sähkö- ja viestintäjohtojen ja muiden tien vaikutuspiirin kiinteistöjen käyttöä palvelevien rakenteiden sijoittamista varten.

Esitetyllä lailla pyrittäisiin myös kannustamaan tieosakkaita järjestäytymiseen ja yksityisteitä koskevan hallinnollisen tiedon ylläpitoon. Tiekuntien perustaminen ja yhdistyminen sekä jakaminen ja lakkauttaminen mahdollistettaisiin myös tieosakkaiden omilla päätöksillä ilman yksityistietoimitusta.

Tiekunnat voisivat jatkossa vahvistaa itselleen säännöt, joissa voitaisiin sopia erikseen määritellyistä kysymyksistä myös toisin kuin laissa säädetään.

Jatkossa ulkopuolisten tienkäyttö olisi lähtökohtaisesti luvanvaraista. Lupaa ei kuitenkaan tarvittaisi sellaiseen satunnaiseen toimintaan, joka ei selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia. Jokamiehen oikeuksiin ei lakiuudistuksen yhteydessä puututa.

Lausuntoja esitykseen pyydetään 21.3. mennessä. Yksityistielaki ja siihen liittyvät lait tulisivat ministeriön mukaan voimaan 1. tammikuuta 2018.

Päivitys kello 16.32: Muokattu otsikkoa: Yksityisteillä liikkuminen voi olla jo nyt maksullista.

Kommentit

    Näytä lisää
    Kommentointi on päättynyt