Ministeriön paperit paljastavat: Väylien yhtiöittäminen runnottiin väkisin sähköautoraporttiin

Sähkö-, kaasu- ja vetyautoilun edistämistä tarkastellut raportti muuttui yllättäen valtion väyläyhtiötä ajavien tahojen käsikassaraksi, kertoo verkkojulkaisu Päivän Lehti.

Sähköauto, kaasuauto ja vetyauto (oik.).

2.1.2017 9:50

Kysymys on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) vuoden 2015 lopussa tilaamasta raportista, jonka tarkoituksena oli ”laatia kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi”.

Käytännössä paperipinkan tarkoituksena oli tarjota poliittisen päätöksenteon tueksi kuva siitä, miten ns. vaihtoehtoisten polttoaineiden eli käytännössä sähköautojen tarvitseman sähkön, kaasuautojen kaasun sekä jossain määrin myös vetyautojen vedyn jakelu tulevaisuudessa järjestettäisiin.

Kaasuautojen tankkausverkosto oli yksi raportin alkuperäisistä tehtävänannoista. Sen tarkastelu jäi kuitenkin ohueksi, kertoo VM:n virkamiesten eriävä mielipide.

Kun raportti julkaistiin 22.11.2016, ministeriö julkaisi aiheesta kertovan tiedotteen otsikolla ”Työryhmä: vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu toteutettava pääosin markkinaehtoisesti”.

Myös IS uutisoi raportin sisältämästä uutisesta heti tuoreeltaan.

Kyseisen uutisen lisäksi raportti sisälsi kuitenkin paljon muutakin, kertoo nyt verkkolehti Päivän Lehti.

Kolme korkeaa virkamiestä jättivät raportista eriävän mielipiteen

Kun yhteensä 82-sivuisen raportin kahlaa läpi, sivulta 67 paljastuu jotain erikoista.

 Herää kysymys, mitä sähköautojen latausta ja kaasuautojen tankkausta selvitellyt työryhmä on oikein tehnyt, jos ei varsinaista työtään?

Valtiovarainministeriön kolme viranhaltijaa eli lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, budjettineuvos Elina Selinheimo ja neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen jättivät nimittäin raporttiin puumerkkinsä eli eriävän mielipiteen, jossa erityistä huomiota kiinnittää muun muassa kohta:

”Työryhmän olisi työssään tullut paneutua enemmän varsinaiseen tehtäväänsä eli komissiolle toimitettavaan jakeluverkkosuunnitelmaan sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittämiseen. Tältä osin työryhmän työ on ollut vaatimatonta sen keskittyessä lähinnä jakeluinfrastruktuuria välillisesti edistävien toimenpiteiden luettelemiseen.”

Herää kysymys, mitä sähköautojen latausta ja kaasuautojen tankkausta selvitellyt työryhmä on oikein tehnyt, jos ei varsinaista työtään?

Valtiovarainministeriön korkeilla virkamiehillä on tähän vastaus:

”Työryhmän työskentelyn päätyttyä raporttiin lisättiin merkittävänä uutena asiakokonaisuutena liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva uudistus, jossa valtion väylät yhtiöitettäisiin, rahoitus irrotettaisiin valtion budjetista ja väylien hoidon ja kehittämisen pohjana toimisivat asiakasmaksut.”

 

”Liikenneverkkoyhtiön perustaminen ei kuitenkaan liity työryhmän toimeksiantoon eikä myöskään vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkolle asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen, eikä tämän asian liittämistä loppuraporttiin ole perusteltu. Liikenneverkkohanke on ollut vireillä jo pitkään, eikä sitä ole käsitelty työryhmän työskentelyn aikana.”

Näiltä osin virkamiesten eriävästä lausumasta jää maku, että Live Oy:tä ajetaan nyt läpi keinoja kaihtamatta.

EDIT: Lisätty lähdelinkit klo 09:59.

Tankkausjärjestelmien tarkastelu jäi virkamiesten mukaan ohueksi. Sen sijaan raportissa keskityttiinkin Live Oy:n tarkoitusperien ajamiseen.

Kuvassa tankataan vetyautoa salamavalojen välkkeessä.

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan
Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?