Uudet ohjeet: Näin paperittoman ajoneuvon saa nyt kilpiin – kohdellaan ulkomaalaisena jos ”ei voida vakuuttua” tarinasta - Autot - Ilta-Sanomat

Uudet ohjeet: Näin paperittoman ajoneuvon saa nyt kilpiin – kohdellaan ulkomaalaisena jos ”ei voida vakuuttua” tarinasta

Auton paperit voivat puuttua monesta eri syystä.

Julkaistu: 13.12.2015 11:56

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa puututtiin paperittomien ajoneuvojen ongelmiin. Ratkaisuksi kirjoitettiin kuusisivuinen ohje.

Trafi on julkaissut rekisteröitäväksi esitettyjä niin sanottuja paperittomia käytettyjä ajoneuvoja koskevan uuden ohjeen.

Ohjetta sovelletaan toisin sanoen ajoneuvon papereiden puuttuessa, eli silloin kun asiakkaalla ei ole esittää normaaliin rekisteröintimenettelyyn tarvittavia asiakirjoja.

Aiemmin Suomessa rekisterissä ollut ajoneuvo

Jos Suomessa aiemmin rekisterissä olleen ajoneuvon tietoja ei löydy nykyisestä ajoneuvoliikennerekisteristä, tulee omistajan vahvistaa ajoneuvon aiempi rekisteröinti Suomessa.

Voit tilata Trafista maksullisen rekisterikorttijäljennöksen. Rekisterikorttijäljennöksen tarvitset rekisteröintikatsastusta ja ensirekisteröintiä varten. Trafin rekisteristä löytyy ajoneuvoja valmistenumeron perusteella vuodesta 1975 ja rekisteritunnuksella vuodesta 1966 lähtien. Mopoista tietoja löytyy 1.7.1995 alkaen ja moottorikelkoista 1.2.1995 alkaen. Rekisterikorttijäljennös saattaa löytyä myös Kansallisarkistosta.

Jos ajoneuvo on ollut rekisterissä ennen vuotta 1975 (mopo ennen 1.7.1995, moottorikelkka ennen 1.2.1995), eikä Trafin rekisteristä löydy ajoneuvosta tietoja, tulee sinun esittää rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luotettava, kirjallinen selvitys ajoneuvon aikaisemmasta käytöstä ja rekisteröinnistä Suomessa sekä omistusoikeudesta. Edellä mainitun selvityksen lisäksi sinun on esitettävä Trafin antama ”Tietoja ei löydy” -todistus. Todistuksen tilaaminen käy samoin kuin rekisterikorttijäljennöksen, lue tarkemmin täältä.

Ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä on mahdollista tiedustella myös museoajoneuvojärjestöiltä, esim. Suomen Automobiili - Historiallinen Klubi ry:ltä.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen rekisteröinnissä riittäväksi omistusoikeusselvitykseksi katsotaan omistajan kirjallinen selvitys omistusoikeudestaan sekä rekisteröintikatsastustodistus. Selvitykseen on hyvä liittää selvitystä tukevat asiakirjat, kuten mahdollisesti olemassa olevat luovutuskirjakopiot.

Jos ajoneuvon aiemmasta rekisteröinnistä Suomessa ei voida vakuuttua, toimitaan ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa ja ensirekisteröinnissä ulkomailta tuotavaa käytettyä ajoneuvoa koskevien säädösten mukaisesti.

Suomessa käyttöönotettu, mutta rekisteröimätön ajoneuvo

Joissakin erityisissä tapauksissa rekisteröintivelvollisuuden alainen ajoneuvo on voitu ottaa käyttöön Suomessa muussa kuin tieliikennekäytössä. Ajoneuvoa on saatettu käyttää rekisteröimättömänä esimerkiksi lentokenttäkäytössä, kilpailukäytössä tai muussa vastaavassa käytössä.

Edellä mainitun kaltaisissa tapauksissa rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys ajoneuvon käytöstä ja käyttöönottoajankohdasta (esimerkiksi liikennevakuutustodistus, siirtolupa tai ajoneuvon yksilöity kilpailuhistoria). Kuten ulkomailta tuodun käytetyn ajoneuvonkin kohdalla, tulee tällaisen ajoneuvon ensirekisteröinnissä esittää mm. asianmukainen selvitys autoveron suorittamisesta sekä omistusoikeudesta.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Tullille verotettavaksi. Kun olet maksanut Tullin määräämän autoveron, voit esittää ajoneuvon ensirekisteröitäväksi.

Jos autovero on maksettu ajoneuvosta aikaisemmin, on se todistettava ensirekisteröinnin yhteydessä joko autoveropäätöksellä (1995 tai myöhemmin verotetut) tai maksuleimalla varustetulla tullauspäätöksellä (1975—1994 verotetut ajoneuvot).

Ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä sinun on esitettävä lisäksi asianmukainen selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta.

Ulkomailta käytettynä tuotu ja Suomessa rekisteröimätön ajoneuvo

Rekisteröintikatsastuksessa käytettynä ulkomailta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä.

Trafi voi edellä mainitusta poiketen erityisestä syystä hyväksyä myös muun luotettavan selvityksen osoituksena oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo.

Trafi voi esimerkiksi antaa päätöksen oikeudesta rekisteröidä ajoneuvo Suomen rekisteriin ajoneuvolle ennen vuotta 2003 annetun tullauspäätöksen perusteella, tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on ostettu Suomen valtion järjestämästä huutokaupasta. Voit tällöin lähettää vapaamuotoisen hakemuksen tarvittavine liitteineen, esimerkiksi tullauspäätös tai luovutuskirja huutokaupasta, Trafin liikennekelpoisuusyksikköön (Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennekelpoisuusyksikkö, PL 320, 00101 Helsinki).

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen autoverollinen ajoneuvo on ilmoitettava Tullille verotettavaksi. Kun olet maksanut Tullin määräämän autoveron, voit esittää ajoneuvon ensirekisteröitäväksi.

Jos autovero on maksettu ajoneuvosta aikaisemmin, on se todistettava ensirekisteröinnin yhteydessä joko autoveropäätöksellä (1995 tai myöhemmin verotetut) tai maksuleimalla varustetulla tullauspäätöksellä (1975—1994 verotetut ajoneuvot).

Ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä sinun on esitettävä lisäksi asianmukainen selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta.