Tekniikan Maailma ratkaisi bensasotkun

Monet miettivät yhä kumpaa bensiiniä kannattaa tankata, uutta 95 E10 -bensiiniä vai kalliimpaa 98 E5 -bensiiniä?

Uudella 95 E10 -bensiinillä polttoaineenkulutus nousi testissä kolme prosenttia 98 E5 -bensiinin kulutukseen verrattuna.

16.3.2011 8:48

Tekniikan Maailma testasi 95 E10- ja 98 E5 -bensiinien kulutuserot ja tulokset yllättivät monet.

Uudella 95 E10 -bensiinillä polttoaineenkulutus nousi lehden testissä kolme prosenttia 98 E5 -bensiinin kulutukseen verrattuna.

Ero oli hivenen suurempi kuin ero polttoaineiden energiasisällössä.

Polttoaineiden tämänhetkinen noin kolmen prosentin hintaero tarkoittaa sitä, että kuluttajalle on lehden mukaan taloudellisesti sama, kumpaa polttoainetta hän käyttää.

Vuoden alussa myyntiin tullut uusi, enintään kymmenen prosenttia etanolia sisältävä 95 E10 -bensiini on herättänyt kovaa keskustelua.

Uuden polttoaineen on esimerkiksi väitetty nostavan polttoaineenkulutusta niin paljon, että kalliimman 98 E5 -laadun käyttö olisi perusteltua.   Laboratoriokokeiden lopputuloksena oli, että 95 E10 -bensiiniä kului keskimäärin kolme prosenttia enemmän kuin 98 E5 -bensiiniä.

  Kuluttajalle on sama, kumpaa polttoainetta hän käyttää  

Tyypillinen ero kyseisten bensiinilaatujen litrahinnassa on viisi senttiä eli hieman yli kolme prosenttia.

Siten polttoainekustannukset ovat tällä hetkellä käytännössä samat, valitsipa kumman polttoaineen hyvänsä.

Testitulos tukee laskennallista oletusta kulutuksen lisäyksestä, koska etanolin energiasisältö on runsaan kolmanneksen bensiiniä pienempi. Etanoliosuuden kasvaminen viidellä prosenttiyksiköllä merkitsisi laskennallisesti noin kahden prosentin kulutuslisää.

Myös testattujen polttoaineiden koostumus analysoitiin.

Tuloksena 95 E10:n etanolipitoisuus tilavuusprosentteina oli 9,3 ja 98 E5:n 4,8. Pitoisuudet ovat siis standardin ylärajalla, ja molemmat polttoaineet edustavat tyypillistä myynnissä olevaa laatua.

Tarkat mittaukset tehtiin laboratoriossa

Kyseessä ovat niin pienet oletetut erot, että luotettavia mittauksia ei voi kohtuullisessa ajassa tehdä normaalisti autolla ajamalla.

Ei edes, vaikka kulutus mitattaisiin TM:n autotesteissään käyttämillä PLUmittalaitteilla, saati niin sanotulla tankkausmenetelmällä.

Käytännössä ainoa luotettava mittaustapa on moottoridynamometriin liitetty koemoottori ja laboratorio-olosuhteet.

Kokeet tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoulun autotekniikan laboratoriossa.

Moottorina käytettiin kaksilitraista turboahdettua moottoria, jonka moottorinohjaus oli täysin säädeltävissä. Kulutuserot mitattiin kolmella eri kuormituksella ja kolmella eri pyörintänopeudella, eli eri mittauspisteitä oli yhdeksän. Useilla lisämittauksilla varmistettiin tulosten riittävä toistettavuus.

Molemmilla polttoaineilla seossuhde pidettiin samana, ja sytytysennakko säädettiin nakutusrajalle, eli

korkeampioktaanisen 98 E5:n hyöty tässä suhteessa ulosmitattiin. Koska mittauksissa käytetty ahdettu moottori pystyy hyödyntämään korkeamman oktaaniluvun paremmin, polttoaineiden

kulutusero on suurempi kuin vapaastihengittävässä moottorissa.

Kulutus mitattiin suhteutettuna moottoritehoon, joka kasvaa hieman korkeampioktaanista polttoainetta käytettäessä. Näin tulos on verrattavissa normaaliin ajoon.

Kolmen prosentin lopputulos on kaikkien mittauksien keskiarvo. Kulutusero on samansuuruinen niillä pyörintänopeuksilla ja kuormituksilla, joilla auton moottoria yleensä käytetään.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?