Sak:n Imatran Ammatillinen Paikallisjärjestö ry Imatra 040 - 357 5606 1010293-2
Turun Poliisien Yhdistys r.y. Turku - 0197615-2
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja liikelaitoksien henkilökuntayhdistys ry Kokkola - 0198186-7
MEIJERIALAN AMMATTILAISET MVL RY Helsinki 09 - 615 6611 0200013-5
Suomen sairaanhoitajaliitto ry Finlands sjuksköterskeförbund rf Helsinki 010 321 3320 0200118-9
ESPOON JA KAUNIAISTEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY Espoo 09 - 884 3183 0200557-7
AKAVA RY Helsinki 02 - 074 894 00 0200918-0
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Helsinki 09 - 613 110 0200994-9
Suomen Laivanpäällystöliitto - Finlands Skeppsbefälsförbund ry Helsinki 09 - 612 2440 0201150-4
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry Helsinki 09 - 684 0710 0201264-6
Jyty Metropoli ry, Jyty Metropoli rf Helsinki 09 - 278 8344 0201267-0
HELSINGIN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY Helsinki 02 - 074 894 00 0201285-7
Insinööriliitto IL ry, Ingenjörsförbundet IL rf Helsinki 02 - 018 018 01 0201364-9
Järjestöammattilaiset Jami ry Helsinki 040 - 519 3503 0201407-8
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, ruotsin kielellä Teknikens Akademikerförbund TEK rf Helsinki 09 - 229 121 0201522-2
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ry Helsinki 02 - 078 937 99 0201551-3
KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 02 - 077 386 70 0201552-1
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry, Barnträdgårdslärarförbundet BTLF rf Helsinki 050 - 550 6254 0201585-5
Teollisuusliitto ry Helsinki 02 - 077 4001 0201717-2
Suomen Optometrian Ammattilaiset ry Helsinki 09 - 251 686 10 0201794-9
NÄYTÄ LISÄÄ

Tiedot tuottaa Suomen Asiakastieto Oy.