Merja

Työelämä

Valikko

Leipä on pieninä palasina maailmalla – onko palapelitoimeentulo sinunkin kohtalosi?

Työ
Tätä on nykyaika: Ihminen voi samaan aikaan toimia työntekijänä, yrittäjänä ja työnantajana. Kannattaako vakituinen työsuhde vaihtaa vapaaehtoisesti palapelitoimeentuloon? IS kysyi asiantuntijoilta.
Osaksi tämä on varmasti ikäkriisiä, mutta myös ihmiselle luontaista taipumusta arvioida ajoittain tilannettaan. Minulla on vakituinen työpaikka valtionyhtiön hallinnossa. Tuttua ja turvallista. Tai niin turvallista kuin se tämän päivän yt-Suomessa voi olla. Työ ei tarjoa haastetta, rutiinien teko kyllästyttää.

Olen 47-vuotias ja kauhuissani ajatuksesta, että teen tätä työtä eläkeikään asti. Olen käynyt tästä monia keskusteluita työhuoneeni teippitelineen kanssa. Eiköhän se jo kerro, että muutosta tarvitaan. Haluan olla kirjailija, parittaja, juontaja, toimittaja, meklari ja riksakuski.

 

Sosiaaliturva ja työlainsäädäntö lähtevät oletuksesta, että jokaisella on kokoaikainen ja vakituinen työsuhde.”

Mietipä vielä!

Valtiotieteiden tohtori, työelämän tutkija Anu Suoranta näkee toimeentulopaletissani suuria riskejä.

– Sosiaaliturva ja työlainsäädäntö lähtevät oletuksesta, että jokaisella on kokoaikainen ja vakituinen työsuhde. Jos töitä riittää, osaat hinnoitella oikein, et jää perhevapaalle ja olet aina terve, on tämä varmaan hyvä tapa työllistyä. Ongelmia tulee, jos työt loppuvat tai sairastut. Silloin olet nykyisen systeemin ulkopuolella.

Muina haasteina palapelitoimeentulossa Suoranta näkee monimutkaiset eläketurvajärjestelyt ja työssä jaksamisen.

– Vuosiloma on kehitetty siksi, että ihmiset latautuisivat. Yksinyrittäjillä ei palkallista vuosilomaa ole, joten tämä järjestelmä tuottaa ajan myötä uupuneita ihmisiä, Suoranta sanoo.

Turvattomasta toimintaympäristöstä huolimatta yksinyrittäjät ovat tutkimusten mukaan työssään onnellisempia kuin palkolliset. Työn sisältö ja omat vaikutusmahdollisuudet lisäävät työnteon mielekkyyttä.

Vastapainona on usein hämmästyttävän alhainen palkkataso. Tilastokeskuksen vuonna 2013 julkistaman tilaston mukaan 44 prosenttia itsensätyöllistäjistä kuuluu kahteen alimpaan tulokymmenykseen, joiden vuositulot jäävät alle 15 000 euroon.

– Heiltä saatavat verotulot jäävät huomattavan vähäisiksi. Yhteiskunnan kannalta itsensä työllistäminen ei siten näytä toimivalta ratkaisulta, Suoranta sanoo.

Tutkija näkee, että yhteiskunnassa on menossa työnteon uudelleenhinnoittelu. Hän käyttää termiä työmuotoshoppailu: ihminen siirretään halvemman systeemin piiriin, eli palkkatyön ulkopuolelle.

– Jos esimerkiksi siivoja saa jatkaa työtään, mikäli hän tekee sitä yrittäjänä, on kyse työn ja työnteon halventamisesta. Pahimmassa tapauksessa ihmisestä voi tulla näennäisyrittäjä –hän ei toimiessaan ymmärrä olevansa yrittäjä, mutta verottaja voi hänet sellaiseksi määritellä.

Mitä maksan?

Yksi mikroyrittäjien iso ongelma on työn hinnoittelun vaikeus.

– Yrittäjät eivät voi keskenään sopia yhteisestä hinnoittelusta, sen kieltää kilpailulainsäädäntö. Täten löytyy aina joku, joka tekee työn vielä halvemmalla. Jos hinnoittelu olisi julkista ja yhtenäistä, voisi toimeentulo pysyä järkevällä tasolla. Palkansaajapuolellahan työehtosopimus on käytännössä vastaava palkkakartelli, Suoranta ehdottaa.

Suoranta lyttää alkuvuodesta voimaan tulleen itsensätyöllistäjien työttömyysturvalain muutoksen.

– Lainsäätäjä on tehnyt nykytyömarkkinoille sopimattoman lain, joka pakottaa ihmiset kieltäytymään töistä. Laki on aiheuttanut pelkoa, kauhua ja loukkutilanteita.

Myös ay-liike saa kritiikkiä hitaasta heräämisestään.

– Ay-liikkeen täytyy turvata sekä perinteisiä palkkatöitä että uusia työllistymisen muotoja. Tähän on herätty liian hitaasti.

Anna palaa!

Filosofian tohtori, tutkija ja tietokirjailija Katriina Perkka-Jortikka kannustaa rohkeasti lähtemään uusille urille. Hän näkee suunnitelmissani paljon yhtäläisyyttä omille ratkaisuilleen.

– Yrittäminen on elämäntapa, joka vaatii valtavan kirjon henkilökohtaisia ominaisuuksia. Siksi kaikista ei ole yrittäjiksi. Monialayrittäjyys tarjoaa vapaat kädet valita, mihin työhön tuntee paloa sillä hetkellä – tietenkin taloudelliset seikat huomioiden. Vaarana näkisin, että haalit liikaa töitä. Jotain tuosta varmasti ajan myötä karsiutuu, Perkka-Jortikka arvioi.

Hän pitää ihanteellisena tilannetta, jossa ihminen voi vaihdella rooliaan palkansaajana ja yrittäjänä.

Työntekijän palkkaamista Perkka-Jortikka sen sijaan kehottaa harkitsemaan hyvin tarkkaan. Samat maksuvelvollisuudet koskevat Suomessa niin konsernia kuin mikroyrittäjääkin. Työntekijä on kallis.

 

Yrittäminen on elämäntapa, joka vaatii valtavan kirjon henkilökohtaisia ominaisuuksia. Siksi kaikista ei ole yrittäjiksi. Monialayrittäjyys tarjoaa vapaat kädet valita, mihin työhön tuntee paloa sillä hetkellä.”

– Se ei ole pelkästään rahakysymys. Yksinyrittäjältä menee valtavasti aikaa ja energiaa ongelmatilanteissa, kuten työntekijän sairastuessa. Kassavirta pienenee, työt kasaantuvat yrittäjälle tai jäävät kokonaan tekemättä.

Mikroyrittäjyys on Perkka-Jortikan mukaan jo näkyvissä olevaa tulevaisuutta. Työvoimahallinto ja verottaja eivät ole pysyneet kehityksessä mukana. Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti syyskuussa tutkimuksen itsensä työllistämisestä työelämän murroksessa. Tutkimuksen päätavoite on selvittää työttömyysturvalain muutostarpeita.

– Laki on huonosti suunniteltu, sille ei ole rationaalisia perusteita ja siitä paistaa yrittäjävastaisuus läpi, Perkka-Jortikka kritisoi.

Yksityisektorilta tuttu töiden ulkoistaminen on levinnyt valtionyhtiöihin ja valtionhallintoon. Esimerkkeinä Perkka-Jortikka mainitsee valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeet ja tilapalveluja hoitavan Senaatti-kiinteistöt.

– Valtion työntekijöitä on irtisanottu ja laitettu samat ihmiset tuottamaan palvelut yrityksenä. Välttämättä ihmiset eivät edes tiedosta työskentelevänsä yksityisessä yrityksessä, hän arvelee.

Myös Perkka-Jortikka toivoo ay-liikkeeltä aktiivisempaa roolia ja päivitettyä asennetta työelämäkeskustelussa: liikkeellä on hänen mukaansa ollut perinteisesti negatiivinen asenne yrittäjyyteen. Hän näkee kuitenkin kehitystä tapahtuneen, erityisesti hän haluaa nostaa esiin Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin keskustelunavaukset.

Yrittäisinkö kaverin kanssa?

Perkka-Jortikka puhuu vahvasti kansalaispalkan puolesta.

– Kun kerran mikroyrittäjyyttä luodaan, täytyy myös sosiaaliturva hoitaa kuntoon. Kansalaispalkka loisi turvaverkon ja kannustaisi kokeilemaan yrittämistä, vaikka vain keikkaluonteisesti. Tämä myös vähentäisi byrokratiaa ja kaikki olisivat statuksestaan riippumatta samanarvoisia. Olen kuullut paljon ristiriitaisista viranomaispäätöksistä eri puolilta Suomea.

 

Yksinyrittäjien kimppatoiminnassa on valtava voimavara.”

Perkka-Jortikka kaipaa muuttuvaan työelämään uudenlaista ajattelua ja luovia ratkaisuja. Esimerkkinä hän mainitsee yhteisyrittämisen.

– Ihmisten erilaista osaamista, kuten myyntiä, voidaan hyödyntää kaikille. Mikä estää samalla myymästä esimerkiksi siivouspalveluita ja 3D-tulostusta? Paine on oleellisesti pienempi, jos vetovastuutakin voidaan kierrättää. Yrittäminen on liian usein yksinäistä puurtamista, sosiaalista puolta ei saa unohtaa. Yksinyrittäjien kimppatoiminnassa on valtava voimavara, Perkka-Jortikka vihjaa.

Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajaksi äskettäin valittu Jaakko Männistö sanoi Kauppalehdessä 7. lokakuuta, että vain tyhmät ryhtyvät yrittäjiksi. Täytän tuon ehdon.

Luvassa olisi siis epävarma toimeentulo, ristiriitaisia viranomaispäätöksiä ja unettomia öitä. Toisaalta kiehtoo ajatus, että jos toimenkuva tökkii tai palkka ei miellytä, katsoo syyllinen aina peilistä.

Mitä siis teen? Minun täytyy pitää pitkä palaveri teippitelineeni kanssa.

KOMMENTTI: Toimeentulohallusinaationi


EI SYYTÄ hätiköidä. Se oli päällimmäinen opetus, kun keskustelin asiantuntijoiden kanssa tulevaisuudestani. Niinpä jatkan ainakin alkuun nykyisessä päätoimessani, palkansaajana määräaikaisissa projektitöissä.

Vapaana toimittajana olen toiminut vaihtelevalla aktiivisuudella pitkään. Alkuun toimin sivutuloverokortilla, nykyään laskutan jutuista toiminimellä.

Kirja on työn alla, kyllä se siitä pikkuhiljaa valmistuu. Varmasti. Ei epäilystäkään. Tuotot samalle toiminimelle kuin muutkin kirjoitustyöt.

Tuttavani on perustamassa nettihuutokauppaa. Ajatus on pitää ajoittain myös perinteisiä huutokauppatilaisuuksia. Hän on pyytänyt minua toimimaan meklarina. Mikäs siinä, laitetaan Palsanmäelle painetta ja tartutaan nuijaan! Laskutan palkkiot toiminimellä hänen firmastaan.

Pariutuminen on mennyt nettiin, minä haen sen kaverini kanssa sieltä pois. Stand upia, speed datingia ja muuta juonnettua ohjelmaa yhdistelevän konseptin työnimi on ”3D-tinteri.” Tähän olemme tuumailleet perustaa avoimen yhtiön 50–50-omistuksella. Ehkä tuo poikii muitakin juontotilaisuuksia.

Ostin aikoinaan vahingossa riksan, kun pyörän myyjä soitti väärään numeroon. Olen jonkun verran tehnyt sillä hää- ja eläkkeellejääntikuljetuksia. Siitä voisi saada enemmän irti. Laajennan toimintaa ja ryhdyn myymään sitä yritysten tapahtumiin, kauppojen avajaisiin ja niin edelleen. Itse keskityn markkinointiin, palkkaan kuskin tekemään polkijan työt.

Pasi Karppi

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien avustaja ja perustamansa Elämän Kertoja -yhtiön tuottaja

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Eevi Teittinen paljastaa Ylellä ällöttävän yksityiskohdan bikini fitnessistä – hätä yllätti kriittisellä hetkellä: ”Tää on tosi noloa”

  2. 2

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  3. 3

   AFP: 30 kiloa lähti, jalka kuhisi matoja – Nepalissa kadonnut trekkaaja löytyi hengissä 47 päivän jälkeen

  4. 4

   Suuri räjähdys Damaskoksen kansainvälisellä lentoasemalla

  5. 5

   Opiskelijoiden K18-bileet seikkailupuistossa ihmetyttävät Kuopiossa: ”En välttämättä menisi heti aamulla muksun kanssa sinne”

  6. 6

   Uskomus kalliista bensasta elää Suomessa – näin asia oikeasti on

  7. 7

   Juontaja Sami Kurosen upea Mirkka-rakas yllätti seksikkäillä kuvilla – pariskunnalla poikkeava suhderatkaisu

  8. 8

   LM: Venäläiset hävittäjälentäjät vilauttivat törkeästi keskisormea Itämerellä – brittilentäjä hymyili takaisin

  9. 9

   Maratoonari vilautti tietämättään – nettihitiksi nousseen kuvan naiselta yllättävä paljastus

  10. 10

   Pekka Rinteen voittovire jatkuu – tähtipuolustaja varasti show’n

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  2. 2

   Opiskelijanainen heitettiin ulos salilta ”liian paljastavan” asun vuoksi – somekohu syttyi: Kuntosalilta tökerö selitys

  3. 3

   Tutkinnanjohtaja IS:lle Hirvensalmen perhesurmasta: kaikki uhrit löytyivät tilan päärakennuksesta

  4. 4

   Toinen kuolonuhri Hirvensalmen perhesurmassa – tutkinnanjohtaja: ”Yritämme selvittää, kuka teki ja mitä”

  5. 5

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  6. 6

   Prinsessa Madeleinen miehen Chris O’Neillin verovelat paljastuivat – ”Minulla on mielessäni muitakin asioita”

  7. 7

   Juontaja Sami Kurosen upea Mirkka-rakas yllätti seksikkäillä kuvilla – pariskunnalla poikkeava suhderatkaisu

  8. 8

   Järkyttävä perhesurma hiljensi Hirvensalmen: kuolleen pojan lakkiaisia juhlittiin viime vuonna

  9. 9

   Minea Blomqvist purskahtaa itkuun tv:ssä – ehkäisy petti yllättäen matkalla

  10. 10

   Suomi-sateliitin kuvat paljastivat hätkähdyttävän muutoksen Intiasta – vertaa kuvia vuosilta 2012 ja 2016

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  2. 2

   Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

  3. 3

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  4. 4

   Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

  5. 5

   Samu Haber esitti kuohuttaneen Joutsenlaulu-version tv:ssä – katsojilta yksimielinen tuomio vedolle

  6. 6

   Kolarissa kuolleiden kaksospoikien äiti joutui käymään tragedian uudelleen läpi: ”Emme tule tästä selviämään koskaan”

  7. 7

   Minea Blomqvist purskahtaa itkuun tv:ssä – ehkäisy petti yllättäen matkalla

  8. 8

   Poikaystävä jäi kiinni pettämisestä nololla tavalla kesken romanttisen illallisen – ravintolan Facebook-vastaus leviää vauhdilla

  9. 9

   Kuvat: Temptation Islandiin uusi pariskunta – Pauliina, 21, rikkoo heti rajat poikaystävän selän takana

  10. 10

   Poliisi vahvistaa: Herttoniemenrannasta löytynyt ruumis on kateissa ollut Valtteri Ihalainen

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Eevi Teittinen paljastaa Ylellä ällöttävän yksityiskohdan bikini fitnessistä – hätä yllätti kriittisellä hetkellä: ”Tää on tosi noloa”

  2. 2

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  3. 3

   AFP: 30 kiloa lähti, jalka kuhisi matoja – Nepalissa kadonnut trekkaaja löytyi hengissä 47 päivän jälkeen

  4. 4

   Suuri räjähdys Damaskoksen kansainvälisellä lentoasemalla

  5. 5

   Opiskelijoiden K18-bileet seikkailupuistossa ihmetyttävät Kuopiossa: ”En välttämättä menisi heti aamulla muksun kanssa sinne”

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  2. 2

   Opiskelijanainen heitettiin ulos salilta ”liian paljastavan” asun vuoksi – somekohu syttyi: Kuntosalilta tökerö selitys

  3. 3

   Tutkinnanjohtaja IS:lle Hirvensalmen perhesurmasta: kaikki uhrit löytyivät tilan päärakennuksesta

  4. 4

   Toinen kuolonuhri Hirvensalmen perhesurmassa – tutkinnanjohtaja: ”Yritämme selvittää, kuka teki ja mitä”

  5. 5

   Tuttava Hirvensalmen tragedian taustoista: Perheenisä puhui avoimesti vaikeuksistaan

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Suihkuun aamulla vai illalla? Asiantuntijoilla on selkeä vastaus

  2. 2

   Hätkähdyttävä näky Padasjoen ABC:lla – sotilas asteli kahvilinjastolle rynnäkkökivääri mukanaan

  3. 3

   Poliisi avautuu harvinaisen järkyttävästä tehtävästä: nainen oli jo pilkullinen

  4. 4

   Nuori nainen julkaisi seksikkään takaapäin otetun kuvan – törkyinen detalji makuuhuoneessa varasti kaikkien huomion

  5. 5

   Samu Haber esitti kuohuttaneen Joutsenlaulu-version tv:ssä – katsojilta yksimielinen tuomio vedolle

  6. Näytä lisää