Osinkokalenteri 2018

Taulukko sisältää Nasdaq Helsinkiin listattujen yhtiöiden tuoreimmat osinkotiedot ja tulosjulkistusajankohdat. Aikaisempien vuosien osinkotiedot löytyvät klikkaamalla yhtiön nimilinkkiä.

Yritys Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Tila Päivitetty
Aktia A - - - - Ei tiedossa 5.9.2017
Aktia R - - - - Ei tiedossa 5.9.2017
CapMan - - - - Ei tiedossa 10.8.2017
Caverion - - - - Ei tiedossa 28.4.2017
Cramo - - - - Ei tiedossa 14.9.2017
Elisa - - - - Ei tiedossa 13.9.2017
EQ - - - - Ei tiedossa 12.9.2017
Fondia - - - - Ei tiedossa 5.5.2017
Fortum - - - - Ei tiedossa 4.9.2017
Huhtamäki - - - - Ei tiedossa 11.9.2017
Kemira - - - - Ei tiedossa 24.7.2017
Kesko A - - - - Ei tiedossa 15.9.2017
Kesko B - - - - Ei tiedossa 15.9.2017
Konecranes - - - - Ei tiedossa 15.5.2017
Lassila&Tikanoja - - - - Ei tiedossa 30.8.2017
Marimekko - - - - Ei tiedossa 17.8.2017
Metsä Board A - - - - Ei tiedossa 18.8.2017
Metsä Board B - - - - Ei tiedossa 18.8.2017
Orion A - - - - Ei tiedossa 24.7.2017
Orion B - - - - Ei tiedossa 24.7.2017
Pöyry - - - - Ei tiedossa 4.8.2017
Raisio K - - - - Ei tiedossa 1.9.2017
Raisio V - - - - Ei tiedossa 1.9.2017
Ramirent - - - - Ei tiedossa 5.6.2017
Sanoma - - - - Ei tiedossa 8.9.2017
Sotkamo Silver - - - - Ei tiedossa 10.5.2017
Stora Enso A - - - - Ei tiedossa 5.6.2017
Stora Enso R - - - - Ei tiedossa 5.6.2017
Tieto - - - - Ei tiedossa 16.8.2017
Tikkurila - - - - Ei tiedossa 14.9.2017
UPM - - - - Ei tiedossa 28.4.2017
Valmet - - - - Ei tiedossa 1.9.2017

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.