OSINKO: Comptel (CTL1V)

Tilinpäätös Yhtiökokous 1. ovk 2. ovk 3. ovk Päivitetty
17.2.2017 4.4.2017 27.4.2017 27.7.2017 26.10.2017 12.4.2017
18.2.2016 6.4.2016 21.4.2016 9.8.2016 20.10.2016 6.4.2016

Osingon kehitys

Vuosi Osinko irtoaa Täsmäytys Maksu Osinko Lisä­osinko PO-palautus Yht. Tila
2017 5.4.2017 - - 0,0000 € - - 0,0000 € Hyväksytty
2016 7.4.2016 8.4.2016 19.4.2016 0,0300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0300 € Hyväksytty
2015 10.4.2015 13.4.2015 22.4.2015 0,0200 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0200 € Hyväksytty
2014 13.3.2014 17.3.2014 25.3.2014 0,0100 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0100 € Hyväksytty
2013 - - - 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € Hyväksytty
2012 27.3.2012 29.3.2012 12.4.2012 0,0300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0300 € Hyväksytty
2011 30.11.2011 2.12.2011 13.12.2011 0,0400 € 0,0300 € 0,0700 € 0,1400 € Hyväksytty
2010 23.3.2010 25.3.2010 14.4.2010 0,0300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0300 € Hyväksytty
2009 17.3.2009 19.3.2009 26.3.2009 0,0400 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0400 € Hyväksytty
2008 20.3.2008 26.3.2008 2.4.2008 0,0600 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0600 € Hyväksytty
2007 20.3.2007 22.3.2007 29.3.2007 0,0500 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0500 € Hyväksytty

Vuosittainen kasvuprosentti

Osinko

Osinko on osakeyhtiön voitonjakoa, josta säädetään osakeyhtiölaissa. Osake-yhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa päätettynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Käytännössä osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen viimeistään yhtiökokouspäivänä. Tällöin ostaja on täsmäytyspäivänä kaupan selvitessä (kauppapäivä + kaksi selvityspäivää) merkitty osakkeenomistajaksi.

Osinkojen määrästä päättää yhtiökokous, jota varten johtokunta antaa ehdotuksensa sopivasta osinko-osuudesta. Yhtiökokous joko hyväksyy, hylkää tai muuttaa johtokunnan ehdotusta osingoista.

Yleensä osinkoja jaetaan osakeyhtiön tilinpäätöksen valmistuttua. Kaikkea tilikauden voittoa ei tavallisesti jaeta osakkeenomistajille osinkoina, vaan osa siitä jää taseeseen vahvistamaan yhtiön taloudellista asemaa. Osinko ilmoitetaan tavallisimmin tiettynä rahamääränä per osake. Osingon yhteydessä ilmoitetaan myös kuinka monta prosenttia osingon arvo on itse osakkeesta.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on yhtiökokousta seuraava päivä. Kansainvälisesti irtoamispäivä (ex-date) ei usein määräydy samalla tavalla kuin Suomessa. Jos osakkeen ostaja tekee kaupan osingon irtoamisen jälkeen, ei ostaja ole oikeutettu osinkoon (vaikka se olisi ennen täsmäytyspäivää). Osinko jää tällöin myyjälle.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen. Täsmäytyspäivä voi olla aikaisintaan kolmas selvityspäivä yhtiökokouspäivän jälkeen.

Osingon maksupäivä

Osingon maksupäivä on yhtiökokouksen päättämä päivä, jolloin osinko maksetaan. Suomessa se on yleensä kolmas pankkipäivä yhtiökokouksesta. Useat erityisesti kansainvälisen tai vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevat yhtiöt määrittävät maksupäiväksi yleensä viidennen yhtiökokouksen jälkeisen päivän.

Osingon kasvuprosentti

Osingon vuosittainen kasvuprosentti on taulukossa laskettu kaavalla (uusin osinko/lähtöosinko)^(1/vuosien määrä)-1 *100. Kasvuprosentin laskennassa on aiempien vuosien osalta käytetty oikaistua osinkoa, jossa on huomioitu splitit, rahastoannit ja muut pääomatapahtumat.

Pääoman palautus

Pääoman palautus on osakeyhtiömuotoisen yrityksen tuotonjakotapa osakkeenomistajille, vastaavasti kuten osinko.