Säästösi katoavat kuluihin

Julkaistu: , Päivitetty:

Taloussanomat listasi Suomen kalleimmat ja edullisimmat osake- ja yhdistelmärahastot. Erot rahastojen kokonaiskuluissa ovat huimia. Kuluihin on kalleimmissa rahastoissa huvennut enemmän rahaa kuin säästäjät ovat saaneet tuottoina. Katso, onko sinun rahastosi raskaan sarjan rahastaja.
Ilmaista sijoitusrahastoa tai muutakaan ilmaista säästö- tai sijoitustapaa ei ole olemassakaan, joten jonkinlaisia kuluja sijoittaja joutuu joka tapauksessa sietämään. Rajansa kuitenkin rahastamisellakin.

Taloussanomat listasi Suomen kalleimmat ja edullisimmat osake- ja yhdistelmärahastot niin sanotun kokonaiskulukertoimen (Total Expense Ratio eli TER-luku) mukaan. Taulukot kalleimmista ja edullisimmista rahastoista löytyvät jutun lopusta.

TER-luvun ja rahastovertailun avulla on helppo tehdä neljä tärkeää johtopäätöstä:

1) Sijoitusrahastojen perimissä kuluissa on erittäin suuria eroja, myös samantyyppisten rahastojen välillä.

2) Muodikkaimpien rahastojen kulut ovat tavallista korkeampia. Esimerkiksi useimmat kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot ovat kalliita.

3) Korkeat kulut eivät takaa korkeita tuottoja. Osa kalleimmista rahastoista on vuosia kuluttanut enemmän rahaa kuluihinsa kuin sijoittajat ovat saaneet tuottoina.

4) Pelkkä hallinnointi- ja säilytyspalkkio ei kerro koko totuutta kuluista. Etenkin tuottosidonnaiset palkkiot ja rahastojen rahastojen kaksinkertaiset kulurakenteet voivat jopa moninkertaistaa kokonaiskulut.

Suurimmat palkkiot
useita prosentteja


Kokonaiskulujensa perusteella Suomen kallein osakerahasto on PYN-rahastoyhtiön lähinnä Thaimaan osakemarkkinoihin erikoistunut Elite. Rahaston TER-luku on peräti 7,88 prosenttia, eli PYN perii rahaston hoitamisesta vuosittain lähes kahdeksan prosenttia.

Yli neljän prosentin kokonaiskuluja perii PYNin lisäksi ainoastaan Taaleritehdas kahdesta kehittyvien markkinoiden rahastostaan, Lyydian Leijonasta ja Rupla Osakkeesta. Melkein neljään prosenttiin yltää myös UB Russia.

Kehittyneiden markkinoiden rahastoista kallein on Arvo Nordic Value, jonka kokonaiskuluihin hupenee vuosittain 3,5 prosenttia rahaston arvosta.

Vähän yli tai vähän alle kolmen prosentin suuruisia kokonaiskuluja perii suuri joukko osakerahastoja. Nämä ovat kahta lukuun ottamatta niin sanotuille kehittyville markkinoille sijoittavia rahastoja, jotka voivat perustella korkeita kulujaan Venäjän ja Intian kaltaisten markkinoiden kehittymättömyydellä.

Poikkeukset noin kolmen prosentin rahastoissa ovat suomalaisosakkeisiin sijoittavat Arvo Finland Value ja Nordea Suomi 130/30, joista ensimmäinen sijoittaa niin sanottuihin arvo-osakkeisiin ja toinen voi hakea lisätehoa sijoituksiinsa johdannaisvivulla, lyhyeksimyynnillä ja osakelainauksella. 

Kokonaiskulut
voivat olla yllätys


Yllättävän suuri osa Suomen kalleimmista rahastoista perii selvästi perinteisiä hallinnointi- ja säilytyspalkkioita suuremmat kokonaiskulut. Tämä näkyy hallinnointi- ja säilytyspalkkion ja TER-luvun suurena erona.

Esimerkiksi PYN Eliten ilmoittama hallinnointi- ja säilytyspalkkio on vain prosentin, mutta TER-luvun ilmaisemat kokonaiskulut lähes kahdeksan prosenttia.

Rahastosäästäjille ennestään tutumman hallinnointi- ja säilytyspalkkion ja uudemman TER-luvun paikoin erittäin suuret erot perustuvat useimmissa tapauksissa jompaankumpaan kahdesta syystä: tuottosidonnaisiin palkkioihin tai rahastojen rahastoissa kaksinkertaiseen palkkiorakenteeseen.

Arvo-rahastoyhtiön tuottosidonnaiset palkkiot kasvattavat yhtiön rahastojen kokonaispalkkiot yli kaksinkertaisesti hallinnointi- ja säilytyspalkkioita suuremmiksi. Esimerkiksi Arvo Nordic Valuen hallinnointi- ja säilytyspalkkio on 1,2 prosenttia mutta kokonaispalkkiot (TER) 3,5 prosenttia.

Rahastojen rahastojen kaksinkertaista palkkioista kertovat esimerkiksi Sammon suositut Kompassi-, Kultapossu- ja Tavoite-yhdistelmärahastot.

Näissä sijoittajalle näkyvä rahaston oma hallinnointi- ja säilytyspalkkio on useimmiten varsin edullinen 0,5 prosenttia tai vielä matalampi, mutta kohderahastojen kulujen kanssa laskettu kokonaiskustannus nousee jopa yli nelinkertaiseksi yli kahteen prosenttiin.

Vain kulut ovat
varmoja, tuotto ei


Kalliita sijoitusrahastoja kauppaavat rahastoyhtiöt perustelevat usein kulujaan salkunhoidon korkealla ammattitaidolla ja tulevaisuuden tuotto-odotuksilla.

Valitettavasti kummastakaan ei ole kuitenkaan takeita. Parhaatkin salkunhoitajat ovat markkinoiden oikkujen armoilla, ja tulevaisuuden tuotot vaihtelevat yhtä satunnaisesti kuin tuotot ovat aina vaihdelleet.

Sijoitustuotot ovat aina epävarmoja, mutta kulut lankeavat varmuudella sijoittajan maksettaviksi.

Rahaston perimät kulut sijoittajan on pulitettava joka tapauksessa salkunhoidon onnistumisesta ja toteutuvista sijoitustuotoista riippumatta, vaikka sijoitukset olisivat tuottaneet tappiota.

Suurimman osan kuluistaan rahastoyhtiöt perivät suoraan hoitamansa rahaston pääomasta. Näin perittävistä kuluista, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkioista tai tuottosidonnaisista palkkioista rahaston osuudenomistajat eivät milloinkaan saa laskua.

Sen sijaan rahaston pääomasta perittävät kulut leikkaavat täydellä painollaan rahaston arvonkehitystä eli osuudenomistajien tuottoa.

Kuluihin voi mennä yli
puolet rahaston tuotosta


Suomen kalleimmista sijoitusrahastoista suuri osa on viime vuosina pulittanut rahastoa hoitavalle rahastoyhtiölle suuremman "tuoton" kuin osuudenomistajille eli rahastosijoittajille. Näin on niissä rahastoissa, joiden kokonaiskulut ovat suuremmat kuin rahaston kulujen jälkeen toteutunut tuotto.

Kolmen ja varsinkin viiden viime vuoden mittaan markkinoilla on ollut kovaa myllerrystä, mutta juuri niin osakemarkkinat toimivat. Viiteen viime vuoteen mahtuu kaksi vahvaa kurssinousun kautta ja yksi todellinen rytinäromahdus.

Koko maailman osakemarkkinoille sijoituksensa hajauttava yhdistelmärahasto Säästöpankki Maailma on viiden viime vuoden aikana yltänyt keskimäärin 2,1 prosentin vuosituottoon, mutta rahaston kokonaiskulut ovat 2,3 prosenttia.

Sampo Kultapossun viiden vuoden tuotto on 1,5 prosenttia vuodessa, mutta kokonaiskulut kaksi prosenttia vuodessa. Rahastoyhtiö on siis perinyt kuluinaan yli puolet rahaston sijoitustuotoista.

Kalleimman osakerahaston, PYN Eliten viiden vuoden tuotto on noin puolet rahaston kokonaiskuluista. Korkeat kulut asettavat rahastolle erittäin kovat tuottovaatimukset – ja näin ollen myös keskimääräistä kovempaa riskinottoa – jotta rahastosijoittaja saisi vastinetta rahoilleen.

TER-lukukaan ei
kerro kaikkia kuluja


Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen julkaisema rahastoalan kattava tilastojulkaisu Rahastoraportti on helpottanut sijoitusrahastojen vertailua täydentämällä kulutietoja niin sanotulla kokonaiskulukertoimella, TER-luvulla (Total Expense Ratio).

TER-luku on aiemmin löytynyt useimpien rahastoyhtiöiden verkkosivuilta ja rahastoesitteistä, mutta nyt se löytyy myös Rahastoraportista. Raportin toteutuksesta ja laskennasta vastaa yksittäisistä rahastoyhtiöistä riippumaton Suomen Sijoitustutkimus.

TER-luku kokoaa kaupankäyntikuluja sekä merkintä- ja lunastuspalkkiota lukuun ottamatta kaikki rahaston perimät kulut yhdeksi suhdeluvuksi. TER-luku kertoo, kuinka suuri osa rahaston pääomasta – eli rahastosijoittajien säästöistä – hupenee vuosittain rahastoa hoitavan rahastoyhtiön kuluihin.

Ruotsissa sijoitusrahastot julkaisevat TER-lukua vielä kattavampaa TKA-lukua (Total Kostnads Andel), joka sisältää kaupankäyntikuluja myöten kaikki rahaston pääomasta perittävät kulut.

Suomen kalleimmat osake- ja yhdistelmärahastot
Korkeimpia kokonaispalkkioita perivät osake- ja yhdistelmärahastot, niiden kokonaiskulut (TER) sekä toteutuneet tuotot 1/2010. Osakerahastoista mainittu vain sijoitusalue, yhdistelmärahastoista myös rahastoluokka. *=hallinnointi- ja säilytyspalkkio

RahastoSijoitusalueKulut, %/v3 v:n tuotto, %/v5 v:n tuotto, %/v
PYN EliteMaailma7,883,53,9
Taaleritehdas Lyydian Leijona OsakeKeski- ja Itä-Eurooppa4,57  
Taaleritehdas Rupla OsakeKeski- ja Itä-Eurooppa4,04  
UB RussiaKeski- ja Itä-Eurooppa3,80  
Arvo Nordic ValuePohjoismaat3,52-6,8 
FIM BRIC+Kehittyvä maailma3,31-3,6 
FIM SaharaLähi-itä ja Afrikka3,31-6,4 
FIM UkraineKeski- ja Itä-Eurooppa3,31-41,5 
FIM Russia Small CapKeski- ja Itä-Eurooppa3,31-23,1 
FIM Emerging EuropeKeski- ja Itä-Eurooppa3,31-10,33,4
FIM ChinaKaikoitä3,31-7,01,8
FIM BrazilLatinalainen Amerikka3,306,318,7
FIM IndiaKaikoitä3,30-1,413,5
FIM RussiaKeski- ja Itä-Eurooppa3,30-2,914,9
Danske Invest Financials & InvestmentKeski- ja Itä-Eurooppa3,25-20,3 
Danske Invest Trans-BalkanKeski- ja Itä-Eurooppa3,25-21,1-1,9
Seligson & Co Russian Prosperity Fund EuroKeski- ja Itä-Eurooppa3,22-10,017,0
Nordea Suomi 130/30Suomi3,10  
Danske Invest Russia Small CapKeski- ja Itä-Eurooppa3,00-10,2 
Evli Greater RussiaKeski- ja Itä-Eurooppa3,00-12,911,0
Evli New RepublicsKeski- ja Itä-Eurooppa3,00-14,4 
Swedbank Central Asia EquityTyynimeri2,97*-22,9 
Arvo Finland ValueSuomi2,85-3,8 
Danske Invest Kehitt. OsakemarkkinatKehittyvä maailma2,83-2,9 
Danske Invest Arvo Itä-EurooppaKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-5,9 
Danske Invest Arvo VenäjäKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-9,0 
Danske Invest MustameriKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-0,7 
Danske Invest PolandKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-15,32,8
Danske Invest RussiaKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-8,514,5
Danske Invest UkrainaKeski- ja Itä-Eurooppa2,80-20,1 
Danske Invest ChinaKaikoitä2,800,5 
Danske Invest IndiaKaikoitä2,80-1,6 
Danske Invest Latin AmericaLatinalainen Amerikka2,804,220,3
OP-IntiaKaikoitä2,70-2,814,1
Danske Invest BalticKeski- ja Itä-Eurooppa2,56-24,9-6,1
OP-KiinaKaikoitä2,521,610,4
OP-VenäjäKeski- ja Itä-Eurooppa2,51-9,613,2
eQ Venäjä PlusKeski- ja Itä-Eurooppa2,50*  
SEB Russia FundKeski- ja Itä-Eurooppa2,50*  
OP-Kehittyvä AasiaKaikoitä2,50  
ICECAPITAL AfricaLähi-itä ja Afrikka2,50  
SEB Gyllenberg Small FirmSuomi2,49-2,99,3
OP-Aasia TiikeritTyynimeri2,490,48,6
Säästöpankki VenäjäKeski- ja Itä-Eurooppa2,47  
Swedbank Robur RysslandsfondKeski- ja Itä-Eurooppa2,43*-9,514,9
Handelsbanken RussiaKeski- ja Itä-Eurooppa2,40*  
Danske Invest Baltic EquityKeski- ja Itä-Eurooppa2,40-22,7-6,6
Danske Invest Itä-EurooppaKeski- ja Itä-Eurooppa2,40-12,41,4
Ålandsbanken Emerging MarketsKehittyvä maailma2,40-1,3 
Sampo Tavoite 2040Yhdistelmä maailma2,39-7,94,1
Swedbank Robur BalkanfondKeski- ja Itä-Eurooppa2,38-14,4 
eQ BalkanKeski- ja Itä-Eurooppa2,35*-18,3-3,9
Swedbank Russian EquityKeski- ja Itä-Eurooppa2,33*-18,58,3
Arvo Euro ValueEurooppa2,33-12,21,4
Evli Sustainable ClimateMaailma2,32  
Säästöpankki MaailmaYhdistelmä maailma2,32-4,22,1
Sampo Kompassi OsakeMaailma2,31-8,92,2
Sampo Tavoite 2030Yhdistelmä maailma2,31-8,43,3
eQ Emerging AgriKehittyvä maailma2,25*  
eQ Emerging FinancialKehittyvä maailma2,25*  
Sampo Tavoite 2020Yhdistelmä maailma2,24-9,61,7
eQ Emerging Top PicksKeski- ja Itä-Eurooppa2,21*-7,3 
Carnegie East-EuropeanKeski- ja Itä-Eurooppa2,20*-21,5-0,4
Swedbank Eastern Europe EquityKeski- ja Itä-Eurooppa2,20*-32,4-10,6
OP-Eurooppa PienyhtiötEurooppa2,20-15,42,7
OP-Itä-EurooppaKeski- ja Itä-Eurooppa2,20-4,912,3
Taaleritehdas Troikka OsakeKeski- ja Itä-Eurooppa2,20  
OP-Latinalainen AmerikkaLatinalainen Amerikka2,20  
Danske Invest Eastern Europe ConvergenceKeski- ja Itä-Eurooppa2,20-12,14,3
eQ Itä-Euroopan PienyhtiötKeski- ja Itä-Eurooppa2,18*-19,1 
Aktia FolkhälsanYhdistelmä maailma2,18-0,96,4
SEB Gyllenberg Glob. Eq. MultimanagerMaailma2,16-11,1-1,3
Säästöpankki Maailma OsakeMaailma2,15  
OP-JapaniJapani2,11-18,6-7,6
Seligson & Co PhoenixMaailma2,11-4,94,5
FIM ForteYhdistelmä maailma2,11-7,26,1
FIM PianoYhdistelmä maailma2,111,64,4
Alfred Berg Small Cap FinlandSuomi2,106,414,1
OP-AasiaTyynimeri2,10-6,21,8
Säästöpankki ItämeriPohjoismaat2,10-9,6 
Handelsbanken IntiaKaikoitä2,090,1 
Danske Invest Greater ChinaKaikoitä2,081,814,0
Evli SelectSuomi2,08-4,28,8
Danske Invest GlobalMaailma2,08-3,46,1
Danske Invest Global PerformersYhdistelmä maailma2,07-11,6 
SP-YhdistelmärahastoYhdistelmä maailma2,07-5,92,4
Fondita Equity SpiceSuomi2,05-3,411,1
Fondita Nordic Micro CapPohjoismaat2,05-3,9 
Fondita Nordic Small CapPohjoismaat2,05-6,211,4
Fondita European Small CapEurooppa2,05  
Taaleritehdas Zloty OsakeKeski- ja Itä-Eurooppa2,05  
Fondita 2000+Maailma2,05-6,13,5
Swedbank Eastern Europe Real Estate EquityKeski- ja Itä-Eurooppa2,03*-33,4 
FIM Varainhoito 70Yhdistelmä maailma2,04-1,5 
Sampo KultapossuYhdistelmä maailma2,01-6,01,5
Carnegie Worldwide Emerging GrowthMaailma2,00*-13,2-4,6
ODIN FinlandSuomi2,00-7,49,5
OP-DeltaSuomi2,00-7,46,5
OP-Suomi PienyhtiötSuomi2,00-10,02,5
ODIN NordenPohjoismaat2,00-11,36,2
ODIN NorgePohjoismaat2,00-9,07,7
ODIN SverigePohjoismaat2,00-8,77,9
ODIN EuropaEurooppa2,00-16,92,0
ODIN Europa SMBEurooppa2,00-15,65,4
Ålandsbanken China GrowthKaikoitä2,001,913,7
ODIN GlobalMaailma2,00-11,6-1,0
ODIN Global SMBMaailma2,00-13,5-1,7
OP-MaailmaMaailma2,00-8,30,4
Säästöpankki PääomaturvaYhdistelmä maailma2,00  
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus/Rahastoraportti


Suomen edullisimmat osake- ja yhdistelmärahastot
Matalimpia kokonaispalkkioita perivät osake- ja yhdistelmärahastot, niiden kokonaiskulut (TER) sekä toteutuneet tuotot 1/2010. Osakerahastoista mainittu sijoitusalue, yhdistelmärahastoista myös rahastoluokka. *=hallinnointi- ja säilytyspalkkio

RahastoSijoitusalueKulut, %/v3 v:n tuotto, %/v5 v:n tuotto, %/v
Seligson & Co OMX Helsinki 25 -indeksiosuusSuomi0,17-8,06,2
Handelsbanken Takuu PlusYhdistelmä maailma0,32-8,1 
Handelsbanken Sukupolvirahasto 40-lukuYhdistelmä maailma0,35  
Handelsbanken Sukupolvirahasto 50-lukuYhdistelmä maailma0,35  
Handelsbanken Sukupolvirahasto 60-lukuYhdistelmä maailma0,35  
Handelsbanken Sukupolvirahasto 70-lukuYhdistelmä maailma0,35  
Handelsbanken Sukupolvirahasto 80-lukuYhdistelmä maailma0,35  
ICECAPITAL US Stock IndexPohjois-Amerikka0,38-10,9 
Handelsbanken Eurooppa Indeksi IEurooppa0,39-10,3 
Danske Invest Europe Enhanced IndexEurooppa0,39-10,81,6
Danske Invest N America Enhanced IndexPohjois-Amerikka0,39-10,3-1,3
Handelsbanken Global Ethical IMaailma0,40*  
Nordea Suomi IndeksirahastoSuomi0,40  
Ålandsbanken Sweden OMXS30Pohjoismaat0,40-13,60,7
Nordea Eurooppa IndeksirahastoEurooppa0,40  
SEB Gyllenberg European IndexEurooppa0,40-10,41,5
Aventum Amerikka OsakePohjois-Amerikka0,40-6,10,9
SEB Gyllenberg North America IndexPohjois-Amerikka0,40-9,4-1,2
Seligson & Co Pohjois-Amerikka -indeksirahastoPohjois-Amerikka0,45-8,4 
Seligson & Co Suomi -indeksirahastoSuomi0,46-7,76,3
Seligson & Co Eurooppa -indeksirahastoEurooppa0,46-10,30,2
OP-Euro IndeksiEurooppa0,48-13,4-0,9
ICECAPITAL Finland Equity IV-1Suomi0,50  
Nordea Pro SuomiSuomi0,50-3,98,2
ICECAPITAL European Stock IndexEurooppa0,50-10,3 
ICECAPITAL Japan Stock IndexJapani0,50-12,5 
Evli Global Asset Allocation IYhdistelmä maailma0,50  
Evli Smart Beta IBYhdistelmä maailma0,50  
Seligson & Co Aasia -indeksirahastoTyynimeri0,52-11,7-2,0
ICECAPITAL International Equity IV-1Maailma0,53  
Aventum Eurooppa OsakeEurooppa0,60-4,95,3
Fourton HannibalEurooppa0,61  
Fourton OdysseusEurooppa0,61-4,55,4
Seligson & Co Global Top 25 BrandsMaailma0,61-0,65,7
Fourton StaminaEurooppa0,62-2,96,4
Fourton Fokus SuomiSuomi0,63*  
OP-Amerikka IndeksiPohjois-Amerikka0,63-13,0-3,9
ICECAPITAL Emerging Markets Stock IndexKehittyvä maailma0,650,9 
Handelsbanken Eurooppa IndeksiEurooppa0,69-10,60,9
Handelsbanken Rahastojen rahasto 50 IYhdistelmä maailma0,72-1,9 
Tapiola 2010Yhdistelmä maailma0,732,84,3
Tapiola Maailma 20Yhdistelmä maailma0,73  
Nordea Pro EurooppaEurooppa0,74-9,91,4
Aventum HR SuomiSuomi0,76-6,68,7
Seligson & Co PhoebusSuomi0,77-7,04,5
Handelsbanken Global EthicalMaailma0,80*  
Nordea Pro Stable ReturnMaailma0,80-4,43,8
Tapiola Maailma 80Yhdistelmä maailma0,80-3,94,0
Tapiola 2015Yhdistelmä maailma0,81-4,23,4
Tapiola 2045Yhdistelmä maailma0,81  
Handelsbanken Active 100 IMaailma0,82  
Seligson & Co PharosYhdistelmä maailma0,831,74,5
Tapiola 2035Yhdistelmä maailma0,83-5,54,0
Tapiola 2025Yhdistelmä maailma0,84-5,03,5
Tapiola Maailma 50Yhdistelmä maailma0,840,33,4
Tapiola 2020Yhdistelmä maailma0,86-4,13,7
Evli Global Multi Manager 40Yhdistelmä maailma0,90-0,73,9
OP-PääomaturvaYhdistelmä maailma0,90-0,4 
OP-Pääomaturva 2012Yhdistelmä maailma0,90  
SEB Gyllenberg European Optimum IYhdistelmä Eurooppa0,90-8,82,2
eQ PikkujättiläisetPohjoismaat0,93-2,88,1
eQ Global FocusMaailma0,93-3,53,0
Danske Invest Suomi YhteisöosakeSuomi0,95-5,48,3
Nordea II Takuuturva 100Yhdistelmä maailma0,950,2 
Nordea III Takuuturva 100Yhdistelmä maailma0,95-0,3 
SEB Gyllenberg ForumYhdistelmä maailma0,952,34,8
Evli USA Quant IndexPohjois-Amerikka0,96-9,7-1,7
Nordea IV Takuuturva 100Yhdistelmä maailma0,96  
Evli Europe Quant IndexEurooppa0,98-12,00,5
UBGlobeMaailma1,00-4,9 
OP-Japani IndeksiJapani1,05-13,7-3,4
Aktia SolidaYhdistelmä maailma1,052,73,6
Handelsbanken Vakaa 25Yhdistelmä maailma1,05-2,9 
Nordea V Takuuturva 100Yhdistelmä maailma1,05  
POP VakaaYhdistelmä maailma1,052,7 
Sampo Kompassi 25Yhdistelmä maailma1,070,43,5
SEB Gyllenberg 20Yhdistelmä maailma1,081,53,3
FIM MondoMaailma1,11-5,27,4
Säästöpankki Korko PlusYhdistelmä Eurooppa1,11  
Evli GlobalMaailma1,16-12,7-1,7
Nordea Takuuturva 100Yhdistelmä maailma1,16-0,81,7
Carnegie Aksje NorgePohjoismaat1,20*-6,79,9
OP-Korko PlusYhdistelmä Eurooppa1,200,72,8
Nordea Tuotto Private BankingYhdistelmä maailma1,220,12,3
Evli Japan Quant IndexJapani1,23-13,0 
Evli Global Asset AllocationYhdistelmä maailma1,25  
Evli Smart BetaYhdistelmä maailma1,25  
Carnegie Suomi OsakeSuomi1,25-2,710,4
Handelsbanken Sukupolvirahasto 50-lukuYhdistelmä maailma1,27-6,7 
Handelsbanken Sukupolvirahasto 60-lukuYhdistelmä maailma1,27-8,9 
Handelsbanken Sukupolvirahasto 70-lukuYhdistelmä maailma1,27-8,8 
Handelsbanken Sukupolvirahasto 80-lukuYhdistelmä maailma1,27-8,8 
SEB Gyllenberg European Equity ValueEurooppa1,28-14,4-2,7
Lähde: Suomen Sijoitustutkimus/Rahastoraportti


Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Tiedätkö, mitä oikeasti omistat? Syöpäsairaalla vaimolla oli käyttöoikeus muistisairaan miehensä tilille – maistraatti iski väliin

  2. 2

   Brexitin seuraus: Frankfurt alkaa käydä ahtaaksi

  3. 3

   Kilpailu Aasian-reiteillä kiristyy – Finnairin täytyy vakuuttaa nihkeät koneenvaihtajat

  4. 4

   Kävitkö työhaastattelussa? Nämä kahdeksan merkkiä kertovat, miten sujui

  5. 5

   Asiakkaan allekirjoitus paperissa ei vapauta yrittäjää vastuusta, jos jotain sattuu

  6. 6

   1 200 euroa käteen ilman velvoitteita – huippuvirkamies lyttää perustulon: ”Nuorille karhunpalvelus”

  7. 7

   Pankit myyvät mielenrauhaa, mutta se voi käydä kalliiksi

  8. 8

   Nordean Kaperi varoittelee puhumasta ”normaalista” korkotasosta

  9. 9

   Finnair juhli tulospäivän pörssissä

  10. 10

   TVO otti taas osavoiton Olkiluodon ydinvoimalan miljardien arvoisessa kiistassa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tiedätkö, mitä oikeasti omistat? Syöpäsairaalla vaimolla oli käyttöoikeus muistisairaan miehensä tilille – maistraatti iski väliin

  2. 2

   Audi-mainos meni pieleen: ”Naista verrataan eläimeen ja käytettyyn autoon”

  3. 3

   1 200 euroa käteen ilman velvoitteita – huippuvirkamies lyttää perustulon: ”Nuorille karhunpalvelus”

  4. 4

   Pankit myyvät mielenrauhaa, mutta se voi käydä kalliiksi

  5. 5

   Kävitkö työhaastattelussa? Nämä kahdeksan merkkiä kertovat, miten sujui

  6. 6

   Nordean Kaperi varoittelee puhumasta ”normaalista” korkotasosta

  7. 7

   Kovan tulosaamun saldo pörssissä: Finnair ja Wärtsilä kiitävät, Fortum ja Nordea putoavat

  8. 8

   Teollisuusliitto harkitsee painostustoimia Delta Autoa vastaan

  9. 9

   Brexitin seuraus: Frankfurt alkaa käydä ahtaaksi

  10. 10

   Finnair kovassa nousukiidossa: kaikkien aikojen paras toisen neljänneksen tulos

  11. Näytä lisää
  1. 1

   S-ryhmän 60 prosentin ”happy hour” leviää koko maahan

  2. 2

   Tiedätkö, mitä oikeasti omistat? Syöpäsairaalla vaimolla oli käyttöoikeus muistisairaan miehensä tilille – maistraatti iski väliin

  3. 3

   Ei mitään muutosta 43 vuodessa – suomalaisten suosikkijuoma maksaa lähes tismalleen yhtä paljon

  4. 4

   Uskomaton päivä: kuusi suomalaisyhtiötä antoi tulosvaroituksen – yksi romahti pörssissä täysin

  5. 5

   Haluatko rikastua? Sijoitusguru kertoo, mitä tilillä makaaville rahoille kannattaisi oikeasti tehdä

  6. 6

   ”Nuori nainen on aikamoinen riski pienelle firmalle” – kokemukset työhaastatteluista kirvoittivat kovia kommentteja

  7. 7

   Tässä ovat maailman suurimmat yritykset, joista et ole kuullutkaan – tiesitkö Lidlin takaa löytyvästä monimiljardööristä?

  8. 8

   Kuivan maan mökeillä on uusi, suuri ostajajoukko: ”Se on varasuunnitelma”

  9. 9

   Bernerin ehdotus: 14 muutosta ajo-opetukseen – ”Tulee olemaan ajokorttiluokkia, joissa hinta voi puolittua”

  10. 10

   Näin säästät 100 euroa kuussa – katso 14 helppoa vinkkiä

  11. Näytä lisää