Johtamisessa korostuu avoimmuus

Julkaistu: , Päivitetty:

Johtamisen avoimmuus on tulevina vuosina entistä tärkeämpää suurten ikäluokkien eläköityessä ja työntekijäpulan pahentuessa.


- Yhteiskunta ja yrityksen sidosryhmät vaativat yritykseltä yhä enemmän avoimmuutta. Yrityksen suhde ulkomaailman vaikuttaa yrityskuvaan. Yrityskuvan vahvistuminen luo kilpailuetua yritykselle, joka pitää siitä huolta. Toisaalta huonolla yrityskuvalla yrityksen arvostusta voi helposti myös heikentää, Cloetta Fazerin konsernijohtaja Jesper Åberg toteaa.

Yrityskuvan ja tuotebrandin välillä ei saa olla ristiriitaa, koska hyvä yrityskuva myy myös yrityksen tuotebrandia. Työntekijät ja asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja haluavat yritykseltä läpinäkyvyyttä kuten esimerkiksi raaka-aineen tuoteketjusta.

- Kun Fazerin Sininen on valittu Suomen arvostetuimmaksi brandiksi, paikan ansaitseminen on ollut monen kymmenen vuoden työ. Hyvää brandi- ja työnantajamielikuvaa on pidettävä yllä koko ajan, ja yrityksen tavoitteet asettaa sen mukaisesti, Åberg muistuttaa.

Talous ja vastuu käsikädessä
  
Taloudelliset näkökohdat ja yrityksen sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu työntekijöiden motivointi, sitouttaminen ja hyvinvointi työpaikalla.

- Hyvällä johtamisella on selkeä linkki työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Harvoin työuupumus tulee liian paljosta työstä vaan epäselvistä tavoitteista, rooleista ja vastuista. Johtajana pyrin painottamaan näiden merkitystä, ja ennen kaikkea viestimään niistä. Sitä kautta syntyy myös tulosta, Åberg sanoo. 

Åberg kehottaa niin työntekijöitä kuin johtajiakin kyseenalaistamaan ja kysymään, koska se asettaa kysyjän pohtimaan ja selkeyttämään asioita.

Pitkäjänteisyys kunniaan 

Yritys voi luoda työntekijöille entistä parempia puitteita kuten kuntosalin tai liikuntaseuran, mutta jokaisen tulee myös itse ymmärtää vastuunsa. Äärimmäisestä sitoutumisesta työhön on seurannut uupumisia.

- Varsinkin työelämässä aloittaville korostaisin pitkäjänteisyyden merkitystä. Työtä riittää tulevaisuudessakin, mutta omasta hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Se on työntekijän ja työnantajan yhteinen intressi. Perhe, ystävät ja harrastukset ovat tärkeitä. Jos terveys järkkyy, kaikki muukin kärsii, Åberg muistuttaa.

- On hyvä kokeilla erilaisia töitä urallaan. Johtajuus on persoonallisuuskysymys, eikä asiantuntijuus ole välttämättä sama kuin johtajuus. Johtajuus lähtee omasta tahdosta ja tunteesta, ja siihen voi kasvaa pikku hiljaa, Åberg sanoo..

Hyvän johtajan ominaisuuksina Åberg pitää jämäkkyyttä ja selkeyttä sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja koota tiimejä, joissa ”yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”.

- Sosiaaliset taidot ja sosiaalinen älykkyys ovat yhä tärkeämpiä johtajan työssä. Tietyissä tilanteissa johtajan pitää näyttää suuntaa omalla toiminnalla, ja vaikuttaa myös tunteiden kautta. Pitää tuntea syvällisesti johdettavat ja heidän arvonsa, ja sitä kautta pyrkiä rakentamaan iskukykyinen ”joukkue”.

Suomi ja Ruotsi samassa veneessä

Kaksi vanhaa perheyritystä Cloetta ja Fazer ovat olleet yhdessä seitsemän vuotta ja niiden yrityskulttuurit ovat yhä sulautumassa yhteen. Åberg ei näe suomalaisessa ja ruotsalaisessa johtamistavassa niin isoja eroja kuin yleensä puhutaan. Pikemminkin erot korostuvat molempien maiden sisällä.

- Vaikka kansainvälisistä markkinoista puhutaan paljon niin, että kaikki on muualla paremmin, haluaisin nostaa kunniaan paikallisuuden. Johtamiskulttuurimme, perinne ja lähestymistapa on meille rikkaus. Suomalainen johtaja pärjää Suomessa ja maailmalla olemalla oma itsensä, Åberg kannustaa.

Osaaminen ja ennen kaikkea johtaminen ovat konsernissa tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden haasteita kohdattaessa.

- Haluan erityisesti painottaa johtamisen merkitystä yhtiön kaikilla tasoilla. Hyvä johtaminen on välttämätöntä, jotta voimme motivoida henkilöstöämme ja saada sen sitoutumaan niin, että nykyistä osaamista voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, ja se saa myös tilaa kasvaa, Åberg sanoo.

Viestintä avainroolissa

Viestintä on tässä työssä erittäin tärkeä tekijä. Jos viestintä toimii joka tasolla, strategiat ja tavoitteet on helppo tuoda kaikkien tietoisuuteen. Näin myös roolit ja vastuualueet ovat kaikille selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.

Hyvä johtaminen yhdessä toimivan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanssa vahvistavat Cloetta Fazerin myönteistä työantajakuvaa.

- Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin eläkkeelle siirtyminen lisääntyy ja osaavasta työvoimasta käydään kovaa kilpailua. Tavoitteena ei ole pelkästään vahvistaa tavaramerkkejämme vaan myös nostaa imagomme yhtiönä ja työnantajana ykköseksi niin Ruotsissa kuin Suomessakin, Åberg korostaa.

Cloetta Fazerin koko toiminta perustuu arvoihin ja yhteisiin toimintaohjeisiin. Konsernin ydinarvot ovat avoimmuus, osaavuus, dynaamisuus ja pohjoismaisuus.

Arvot ja toimintaohjeet ohjaavat yrityksen työntekijöiden päivittäistä työtä. Ne ovat käytäntöjä eri osa-alueilla kuten suhteissa eri sidosryhmiin, ja ovat myös osana perehdyttämisohjelmaa konsernin rekrytoidessa uutta henkilöstöä.

Avoimmuuteen liittyy muun muassa avoin viestintä henkilöstölle ja muille sidosryhmille sekä suhteessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja asiakkaiden toiveisiin.

Dynaamisuus tarkoittaa muun muassa markkinoiden kehitysjohtajuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaavuudessa korostuu tuotteiden laatu ja innostava yhteistyökumppanuus. Yhtiö on ylpeä pohjoismaisesta alkuperästään.

Cloetta Fazer tunnustaa YK:n Global Compact –aloitteen kymmenen periaatetta, ja pyrkii edistämään niitä omassa toiminnassaan. Näitä periaatteita ovat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vastuu ympäristöstä sekä korruption vastustaminen.

- Viesti, jonka yritys antaa ulospäin eri sidosryhmille, vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Yrityskuva ei saa olla ristiriidassa tuotebrandin kanssa. Taloudelliset näkökohdat ja sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä, Åberg korostaa. 
  


VISIOSTA TAVOITTEISIIN

Cloetta Fazerin vision tavoitteisiin pääsemiseksi yhtenä keinona on määritelty motivoitunein, osaavin ja energisin henkilökunta.

- Tämä ohjaa kaikkea henkilöstön kehittämistä, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Ritva Sormunen.

Rekrytointivaiheessa yhtiö kiinnittää  erityistä huomiota siihen, että hakija sopii Cloetta Fazer Makeisten kulttuuriin.

- Perehdytämme henkilöstömme talon tapoihin ja pelisääntöihin. Pyrimme myös hyödyntämään uusien tuloksentekijöiden näkemyksiä toimintamme kehittämisessä.

Esimiestyö on hyvää johtamispalvelua. Jokaisen on tiedettävä omaan työhön kohdistuvat odotukset ja tavoitteet, ja saatava edistymisestään palautetta.

- Palautekulttuurimme on vahva, ja siihen kuuluvat myös sisäiset, kasvokkain tapahtuvat asiakastyytyväisyyskeskustelut, joita pidetään säännöllisesti joko kahden kesken tai toiminnoittain, Sormunen sanoo.

Tavoitteena on luoda yhteistyön malli, jossa palaute on arvokas kehittymisen työkalu.

- Tavoitekeskusteluihimme sisältyy myös pitkän tähtäimen odotusten kartoittaminen niin organisaation kuin esimiestyön suhteen. Korostamme henkilökohtaista vastuuta ja mahdollisten epäkohtien rakentavaa esille tuomista. Esimies vie asioita eteenpäin tai perustelee, miksei jotain yksittäistä toivomusta kenties voida toteuttaa.

- Tarjoamme tuloksentekijöillemme monia henkilöstöetuja, ja pidämme huolta myös eläkkeelle siirtyneistä järjestämällä erilaisia retkiä ja kerhotoimintaa. Tuotannon sekä myynti- ja markkinointiorganisaatiomme yhdistymisen myötä uudistamme ja yhtenäistämme henkilöstöön liittyviä käytäntöjä, jotka kaikki on kuvattu Intrassa olevassa henkilöstökäsikirjassamme, Sormunen kertoo.

- Tänä vuonna suuri ponnistuksemme on strategiaprosessi, johon koko henkilöstö ensimmäistä kertaa osallistuu. Prosessi huipentuu kesäkuussa pidettävään Tullaan tutuiksi –strategiapäivään, jossa 800 tuloksentekijäämme muuttaa strategian arjen teoiksi innostavalla ja osaavalla tavalla, Sormunen sanoo.

Kehittämiskumppanina on jo useana vuotena toiminut Talent Partners.

- Onnistumisen edellytykset ovat varmasti olemassa, koska Cloetta Fazer Makeisissa on vahva kehittämisen kulttuuri sekä intoa puhkuva, määrätietoisesti työskentelevä henkilöstö. Cloetta Fazer Makeisissa ei tyydytä siihen, että menee hyvin vaan pyritään aina vielä parempaan, kertoo Sari Westerlund Talent Partnersista.

Kommentit

  Näytä lisää

  Uusimmat talousuutiset
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Yle etsii uutta päätoimittajaa: Nämä ovat vaatimukset – liksa huidellee ainakin 13 000 eurossa / kuukausi

  2. 2

   Testaa, osaatko raha-asiat – 11 kysymystä kertoo, oletko parempi kuin muut suomalaiset

  3. 3

   Nuoren palkka 2000 e/kk, kokeneen jopa 5000 e/kk – onko tässä järkeä?

  4. 4

   Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

  5. 5

   Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

  6. 6

   Olisitko valmis tällaiseen lomanviettoon? 4 suomalaispomoa kertoo, millainen kesä heitä odottaa

  7. 7

   Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

  8. 8

   Asiantuntija: Eurooppa voi ottaa oppia Japanin menetetyistä vuosikymmenistä

  9. 9

   Financial Times: Kaksi vaikeuksissa olevaa italialaispankkia suljetaan

  10. 10

   Tehy: Kesäajan sijaistilanne on terveysalalla paikoin toivoton – ”Hoitajapula vaivaa, kaikki mahdolliset tervetulleita!”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Testaa, osaatko raha-asiat – 11 kysymystä kertoo, oletko parempi kuin muut suomalaiset

  2. 2

   Nuoren palkka 2000 e/kk, kokeneen jopa 5000 e/kk – onko tässä järkeä?

  3. 3

   Yle etsii uutta päätoimittajaa: Nämä ovat vaatimukset – liksa huidellee ainakin 13 000 eurossa / kuukausi

  4. 4

   Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

  5. 5

   Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

  6. 6

   Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

  7. 7

   Olisitko valmis tällaiseen lomanviettoon? 4 suomalaispomoa kertoo, millainen kesä heitä odottaa

  8. 8

   Asiantuntija: Eurooppa voi ottaa oppia Japanin menetetyistä vuosikymmenistä

  9. 9

   Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

  10. 10

   Financial Times: Kaksi vaikeuksissa olevaa italialaispankkia suljetaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nesteen väki lopettaa polttoaineen jakelun Suomessa viikoksi

  2. 2

   Testaa, osaatko raha-asiat – 11 kysymystä kertoo, oletko parempi kuin muut suomalaiset

  3. 3

   Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

  4. 4

   Lähes sadalle potkut Terveystalosta ja Diacorista – osa lomalla, eikä vielä tiedä irtisanomisesta

  5. 5

   Matka Espanjaan avasi silmät: Harri, 28, kasvattaa omaisuuttaan arjen säästökikoilla ja etenee kohti unelmaa

  6. 6

   Nuoren palkka 2000 e/kk, kokeneen jopa 5000 e/kk – onko tässä järkeä?

  7. 7

   Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

  8. 8

   Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

  9. 9

   Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

  10. 10

   Jos olen 18-vuotiaana miljonääri, en mene yliopistoon – yhdysvaltalaispoika löi uhmakkaan vedon vanhempiensa kanssa

  11. Näytä lisää