Loppukiri yhteisön katon alla

Erakko ei pärjää Asunto Oy Loppukirissä, sillä yhteisöasuminen helsinkiläisessä kerrostalossa vaatii sosiaalista luonteenlaatua. Palkinto yhdessä hoidetuista tehtävistä tulee myös alentuneina asumiskustannuksina.


Ulkona on harmaa ja kostea marraskuinen iltapäivä, kun istumme Arabianrannassa Asunto Oy Helsingin Loppukirin avarassa, viihtyisässä ruokasalissa. Asukkaat valmistavat ruokaa yhteiskeittiössä. Kaiuttimista tunnelmoi Kari Tapio.

Loppukiri on Aktiiviset Seniorit ry:n talo, joka valmistui keväällä 2006. Sen esikuvana on Ruotsissa 13 vuotta toiminut Färdknäppen-senioritalo, jossa asukkaat muun muassa valmistavat vuoroviikon ruokaa ja huolehtivat talon puhtaanapidosta.

Taloprojekti sai alkunsa, kun suomalaiset aktivistiseniorit perustivat elokuussa 2000 yhdistyksen lisäämään seniori-ikäisten arvostusta yhteiskunnan aktiivisina toimijoina. Ensimmäinen etappi oli luoda Suomeen seniori-ikäisille sopiva, omaan ja naapuriapuun perustuva yhteisöllinen asumismuoto.

– Meillä on laajemmat tavoitteet siitä, mitä vanhoille ihmisille on tapahtumassa. Taloyhtiön  yhtiöjärjestyksessä on samat idealistiset tavoitteet kuin yhdistyksellä, kiteyttää yksi avainhenkilöistä ja organisaattoreista Eila Puotila.

Lajissaan ensimmäinen hanke Suomessa on herättänyt kovasti kiinnostusta. Sitä seuraavat muun muassa Taideteollinen korkeakoulu, Helsingin yliopiston sosiologian ja sosiaalipolitiikan laitokset sekä Stadia muun muassa erilaisin tutkimuksin. Opinnäytetöitäkin talosta on jo tehty.

Ihmetys oli suuri Helsingin kaupungin päättäjien kasvoilla, kun Aktiivisten Seniorien topakat naiset marssivat pyytämään tonttia talolle.

Virkamiehet suhtautuivat kuitenkin myönteisesti, koska näkivät sen yhtenä uutena suurten ikäluokkien asumisratkaisuna.

Yhdistys sai Hitas-tontin Helsingin Arabianrannasta vuoden 2001 alussa. Kolme rakennuttajaa ilmaisi kiinnostuksensa kohteesta. Valituksi tuli Sato-Rakennuttajat.

Iso yllätys puuhaihmisille oli rakentajien suhtautuminen: Loppukirin urakkakilpailuun keväällä 2003 tuli vain yksi tarjous. Talon rakentajaksi valittiin NCC.

Yhdistyksellä oli edustus työmaakokouksissa. Jo ennen urakkatarjouspyyntöjä asukkaat osallistuivat arkkitehti Kirsti Sivénin johdolla suunnitteluun. Näin he pääsivät päättämään niin materiaalivalinnoista kuin huoneratkaisuista. Arkkitehti laati kahdesta neljään pohjapiirustusta kustakin asuntotyypistä.  Näistä tulevat asukkaat saattoivat valita mieleisensä. Kahta samanlaista asuntoa talosta ei juuri löydy.

– Säästyimme uudelleensuunnittelulta, kun urakkatarjouspyynnöissä oli mukana valmiit huoneistokortit. Maksoimme vain materiaalien erotuksia. Se oli iso juttu, talon asukas Sirkka Minkkinen muistelee.

Kiertelemme talon suorastaan hulppeissa yhteistiloissa, kuten saunaosastossa, kuntohuoneessa ja talopesulassa. Yhteistiloissa on neliöitä runsaasti, samalla isoja asuntoja on pienennetty alkuperäisestä kustannusten tasaamiseksi.

– Tarkoitus ei ole se, että ihmisten kodeissa on eri toimintojen täystarjonta, vaan saamme nekin neliöt asumiseen, talon puuhamies ja talonmies Leo Perisalo sanoo.

Loppukirin suunnitteluvaiheessa tutkittiin useita eri yhtiömuotoja, ja lopulta päädyttiin normaaliin asunto-osakeyhtiöön. Yhteistiloille haettiin investointitukea Raha-automaattiyhdistykseltä, joka kuitenkin eväsi tuen EU:n kilpailusäännöksiin viitaten.

Sosiaali- ja terveysministeriöltä yhdistys sentään sai tukea Loppukirin toimintamallin kehittämiselle.

Urakkakilpailun jälkeen asuntojen hinta kohosi viidenneksen alkuperäisestä. Velattomaksi hinnaksi yhteistilat mukaan lukien tuli keskimäärin noin 3000 euroa neliöltä. Asunnon neliöhinta ilman yhteistiloja on noin 2 500 euroa neliöltä, mikä vastaa alueen saman ajan hitas-asuntojen hintaa. Loppukirin viereen rakentuvassa kovan rahan talossa neliöhinta liikkuu noin 5 000 euron tietämissä.

Asuntorahasto myönsi asuntorakentamisen osalta lainalle korkotukea. Yhteistiloja varten otettiin pankkilainaa. Lainat ovat taloyhtiön nimissä. Lainojen maksuaika on 25 vuotta, ja ARA:n korkotuki on myönnetty 15 vuodeksi.

Hitas-tontin vuokra on noin 1,5 euroa asuinneliötä kohti. Tontinvuokran sisältävä hoitovastike on tällä hetkellä 3,75 euroa neliöltä. Sen lisäksi tulevat asuntokohtaiset rahoitusvastikkeet niiltä osin kuin kullakin asukkaalla on maksamatonta yhtiölainaa. Yhteisten tilojen investoinnit on maksettu asunnon hinnassa ja ylläpito maksetaan yhtiövastikkeessa.

– Neliöhintoja ei voi sellaisenaan vertailla vapaarahoitteisiin taloihin, sillä ne sisältävät osuuden yhteistiloista. Yhtiövastike on jonkin verran korkeampi kuin entisessä omistusasunnossani vanhassa kerrostalossa, mutta tätä tasapainottaa ateriakustannusten aleneminen. Loppukirin asumiskustannukset ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan huomattavasti edullisemmat kuin palvelutaloissa, Minkkinen laskeskelee.

Asumiskustannuksissa säästöä kertyy, kun asukkaat tekevät ruuan ja siivouksen itse. Pidetty, työteliäs talonmies tekee huolto- ja kunnostustöitä sekä valvoo takuukorjauksia.

Ulkotyöt tekee Arabianrannan Palveluyhtiö. Ruokakirjanpitoa hoitaa talon toinen toimistonhoitaja Tuula Talvela.
Talossa ei ole palvelutalojen tapaan ruokapalveluyrityksiä tai lääkäripalveluja. Toki Loppukirikin voi niitä hankkia, jos asukkaat niin yhtiökokouksessa haluavat.

Asukasdemokratiaa korostaa sekin, että asukasyhteisön kokous päättää enemmän sellaisista asioista, joista asunto-osakeyhtiössä päättää yleensä taloyhtiön hallitus.
Asukkaat kiistävät puheet eliittitalosta. Talossa toki asuu paljon akateemisesti koulutettuja, mutta myös siivoojia, kotiapulaisia, rekkakuskeja ja kirvesmiehiä.

Ovi on käynyt molempiin suuntiin. Osa asukkaista jättäytyi pois jo alkuvaiheessa ja uusia tuli tilalle. Kaikki eivät katsoneet sopeutuvansa taloon: yhteisöllinen asuminen ei sovi erakoille. Asukkaat ovat käyneet yhdistyksen haastattelussa ja osallistuneet psykologin johtamiin ryhmäkeskusteluihin ja käyneet yhteisöllisyyskursseja.

– Minä olen ihan tyytyväinen. Osallistumista voi säädellä itse kukin omien voimavarojensa mukaan. Asennoitumisen yhteistoimintaan täytyy olla alun perin positiivinen. Tähän täytyy lähteä rohkealla mielellä kuten kaikkeen uuteen. Varman päälle ei voi pelata eikä elämää voi vakuuttaa. Jos pelkää susia, ei saa sieniä, Minkkinen tiivistää. Lause on yksi talon ulkoseinän taideteokseen kirjatuista asukkaiden mietelauseista.

– Se erehtyy, joka luulee, että tämä on vanhainkoti tai hoivalaitos. Tämä on normaali kerrostaloyhtiö, joka tuottaa palvelut toinen toisilleen, ja pitää henkistä vireyttä yllä. Täällä ei kukaan joudu hukkaan, mutta jos yhteisöllisyyttä ei ole, täällä ei ole hyvä olla, Periaho sanoo.

Vapaaehtoistyö on kuulunut olennaisesti hankkeeseen.

Puuhanaiset ja -miehet ovat ahertaneet talonsa eteen niin, että uupumuskin on jo uhannut. Talvelan mukaan suurin haaste oli löytää kanavat ja henkilöt, joita lähestyä käynnein ja anomuksin.  Aktiivisissa Senioreissa erityisesti toimittaja Anna-Liisa Mikkelällä oli Talvelan mukaan valmiina hyvä henkilöverkosto.

– Sitran raportissa on todettu, ja itsekin olemme todenneet, että yhteisöllisen asumisen ajatus vaatii aikaa kypsyäkseen. Kaipaisin tahoa, joka junailisi tällaisia hankkeita ilman poliittisia sidonnaisuuksia. Esimerkiksi Sitra voisi tutkia yhteisen luukun perustamista, Tuula Talvela ehdottaa.

Puotila pitää mallia oivana ratkaisuna tämän vuosituhannen haasteisiin, ja kannustaa kiinnostuneita kyselemään talon asukkaiden kokemuksia.

– Toivomme,  että yhteiskunta olisi nykyistä myönteisempi, ja että sieltä tulisi tietyissä asioissa asiantuntija-apua. Parhaimmillaan tässä toteutuu yhteiskunnan ja yksilön win–win-periaate. Molemmat hyötyvät, kun asiat hoidetaan yhdessä, Puotila korostaa.

– Ikääntyvien tulee olla tasavertaisessa asemassa yhteiskunnassa.

Talvela toivoo, että mallin konkreettiset hyödyt laskettaisiin vaikkapa vain yhden tai kahden tekijän suhteen. Hän uskoo, että yhteiskunta voisi säästää sairaanhoidossa ja muissa palveluissa, kun ikääntyvä väestö hoitaa itseään ja ottaa oman elämänsä hallintaan.

Samalla ikääntyvien fyysinen ja psyykkinen vireys pysyy niin pitkään kuin mahdollista.

– Niin sanotun kolmannen sektorin hankkeilla on kaikilla tarkoitus lisätä henkisiä voimavaroja, koska masennus ja yksinäisyys tuovat niin paljon myös fyysistä huonoa vointia.

Asunto-osakeyhtiö Loppukiri

Hitas-omistusasuintalo
 • 58 asuntoa
 • Asunnot yksiöistä kolmeen huoneeseen
 • Asunnot kooltaan 36–80 m2
 • Yhteistiloja noin 450 m2 terassit mukaan lukien
 • 72 asukasta, joista 19 miestä
 • 15 pariskuntaa
 • Alaikäraja 48 vuotta

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!
  1. 1

   Perintövero voi iskeä ankarasti – katso 7 vinkkiä, joilla voit pienentää maksuja

  2. 2

   Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

  3. 3

   Rauman telakka sai ison tilauksen puolustusvoimilta

  4. 4

   Uusi tulorekisteri otetaan käyttöön – mahdollistaa reaaliaikaisen verotuksen

  5. 5

   Sijoitusneuvonnassa ihmisellä ja robotilla on samat säännöt – mutta kumpi on luotettavampi?

  6. 6

   Lähdössä reissuun? Mieti minä päivänä tankkaat

  7. 7

   Sadat ovat saaneet ajokortin reilulla tonnilla – ”Tulokset näyttävät hyviltä”

  8. 8

   Nordean pääanalyytikko: ”Yksin Trump voi aiheuttaa lähinnä harmia”

  9. 9

   Verohallinto: Vastikkeeton talkooruoka edelleen verotonta, makkarametreissä muistettava kohtuullisuus

  10. 10

   Stockmann päästää asiakkaat katolle – vanhasta tupakkapaikasta tehdään hulppea terassi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Perintövero voi iskeä ankarasti – katso 7 vinkkiä, joilla voit pienentää maksuja

  2. 2

   Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

  3. 3

   Uusi tulorekisteri otetaan käyttöön – mahdollistaa reaaliaikaisen verotuksen

  4. 4

   Rauman telakka sai ison tilauksen puolustusvoimilta

  5. 5

   Lähdössä reissuun? Mieti minä päivänä tankkaat

  6. 6

   Verohallinto: Vastikkeeton talkooruoka edelleen verotonta, makkarametreissä muistettava kohtuullisuus

  7. 7

   Google ja Facebook myönsivät: lankesivat massiiviseen huijaukseen

  8. 8

   Sadat ovat saaneet ajokortin reilulla tonnilla – ”Tulokset näyttävät hyviltä”

  9. 9

   Euroja on enemmän kuin ikinä – jos summa olisi Suomella, valtion rahoitus olisi turvattu vuosisadoiksi

  10. 10

   Stockmann päästää asiakkaat katolle – vanhasta tupakkapaikasta tehdään hulppea terassi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kun ero tuli, miehellä oli 10 miljoonaa ja vaimolla kymppitonni – Ero voi viedä perintömökin tai elämäntyön

  2. 2

   Näistä merkeistä tiedät, ettet rikastu koskaan

  3. 3

   Kodin viemäri tukkeutui ja vesi nousi lattialle – asiakas hämmästyi, kun vakuutus ei korvannut

  4. 4

   Perintövero voi iskeä ankarasti – katso 7 vinkkiä, joilla voit pienentää maksuja

  5. 5

   Tällainen on keskimääräinen asuntolaina – onko sinulla enemmän vai vähemmän?

  6. 6

   Sijoittajat tulppana asuntomarkkinoilla – ”Yksi varasi 20 asuntoa”

  7. 7

   Eurojackpot-voitolla on kolme jakajaa – Epäuskottava sopimus voisi lohkaista siitä jättiverot

  8. 8

   Uskomus kalliista bensasta elää Suomessa – näin asia oikeasti on

  9. 9

   Jopa 15 000 euron lisätulot vuodessa – näin mökillä voi tienata

  10. 10

   Maailman kallein lääke vedetään pois markkinoilta

  11. Näytä lisää