Pasi

Kotimaa

Valikko

Ylityöllistetyt työntekijät pelkäävät lastensuojelussa: ”Eerika olisi voinut tapahtua kenelle tahansa sosiaalityöntekijälle”

Julkaistu:

Lastensuojelu
Mikä on muuttunut 8-vuotiaan Eerikan murhan kuoleman jälkeen? – Lastensuojelun kriisiä ei ole yritettykään vakavissaan ratkaista, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.
Team Ahma on päivystänyt viikon. Sinä aikana Espoon keskuksen alueelta on tullut 31 lastensuojeluilmoitusta. Yli puolet ilmoituksista koskee uusia lapsia, joista viranomaiset eivät ole aiemmin tienneet mitään.

– Yleensä ilmoituksia tulee viikossa 30–40 ja me olemme vain yksi neljästä lastensuojelutoimistosta Espoossa. Viikon aikana on nähty koko lastensuojelun kirjo. Ilmoituksia on tullut perheväkivallasta, päihtyneistä vanhemmista, mielenterveysongelmista, näpistelevistä lapsista. Tänä syksynä on tullut paljon ilmoituksia itsetuhoisista vanhemmista ja lapsista. Jotkut ovat yrittäneetkin itsemurhaa, se on surullista, johtava sosiaalityöntekijä Riina Mattila huokaa.

Koko Espoon alueelta on tehty 5 000 lastensuojeluilmoitusta syyskuun loppuun mennessä. Niistä 1 117 koskee Espoon keskusta. Lastensuojeluasiakkaita on tänä vuonna ollut Espoossa 2 700. Kiireellisiä sijoituksia on tehty Espoon keskuksen alueella 29 ja huostaanottoja 11. Koko Espoossa on kiireellisesti sijoitettu syyskuun loppuun mennessä 150 lasta ja huostaan otettu 38 lasta.

– Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden päivä on kiireinen. Joillakin työntekijöillämme on asiakkaina alle 40 lasta, joillakin pitkään työskennelleillä menee sen yli, Riina Mattila kertoo.LASTENSUOJELUN tilasta keskusteltiin voimakkaasti helsinkiläisen 8-vuotiaan Eerikan äärimmäisen julman kohtalon jälkeen. Tyttö oli ollut lastensuojelun asiakas vauvasta asti. Eerikan murhasivat hänen oma isänsä ja äitipuolensa äitienpäivänä toukokuussa 2012. Isä ja äitipuoli tuomittiin murhasta elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Kaksi sosiaalityöntekijää tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 2015.

Viime aikoina suomalaisia on järkyttänyt 26-vuotiaan Marlenen tapaus. Marlene joutui isänsä hyväksikäyttämäksi lapsena Oulussa. Tytölle tehtiin useita raskauden keskeytyksiä ja hän synnytti isälleen lapsen 17-vuotiaana. Oulun käräjäoikeus tuomitsi isän kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Perheestä oli tehty useita lastensuojeluilmoituksia. Oulun sosiaalijohtaja on käynnistänyt tapauksesta sisäisen tarkastuksen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja poliisikin selvittelevät viranomaisten toimia Marlenen asiassa.

Mitä Eerikasta opittiin? Ovatko turvaverkot nyt niin tiukat, ettei yksikään lapsi solahda enää niiden läpi?

– Eerika olisi voinut tapahtua kenelle tahansa sosiaalityöntekijälle ja sitähän me yhä jatkuvasti pelkäämme. Vastuu lasten hyvinvoinnista painaa hartioita. Voinko olla töistä lähtiessäni edes jollakin tavalla varma, ettei viikonlopun aikana joku minun asiakkaistani kuole? Voimme pyytää vanhempien verikokeet, päihdearviot, huumeseulat, mutta kaikkeen ei ole mittareita. Emme voi olla kenenkään kotona vahtimassa koko ajan, ettei mitään pahaa tapahtuisi, helsinkiläinen sosiaalityöntekijä sanoo.

Keskisessä Suomessa työskentelevä sosiaalityöntekijä jakaa saman syvän huolen.

– Ei näillä resursseilla yksinkertaisesti pysty muodostamaan luottamuksellista suhdetta lapseen. Koko ajan mietin, että seuraava Eerika-otsikko voisi koska vaan olla omasta asiakasperheestä, nainen sanoo.

Vantaalaisen sosiaalityöntekijän mukaan työ on aika aikuislähtöistä.

– Lapset hukkuvat sinne. Ei lapsi uskalla puhua sosiaalityöntekijälle, jos lapsi ei tunne työntekijää eikä lapsi opi tuntemaan työntekijää, jos ne koko ajan vaihtuvat, eivätkä työntekijät opi tuntemaan lasta. Juuri se lapsi meidän pitäisi kohdata, kiireettömästi, ettei uusia eerikoita tule, vantaalainen sosiaalityöntekijä sanoo.


AMMATTIJÄRJESTÖ Talentian puheenjohtajan Tero Ristimäen mukaan lastensuojelussa on yhä kolme isoa ongelmaa. Työmäärä on ihan liian iso, sosiaalityöntekijöitä on vaikea saada lastensuojeluun ja kuntien välillä ja jopa saman kunnan sisälläkin on suuria eroja asiakasmäärissä.

– Suosituksemme on, että yhdellä sosiaalityöntekijällä olisi korkeintaan 30 lasta. Valviran selvityksessä 50 prosentilla kunnista työntekijällä oli yli 40 lasta, 21 prosentilla kunnista työntekijällä oli lapsia kaksinkertainen määrä suositukseen nähden eli yli 60 lasta ja sitten oli muutamia kuntia, missä mentiin yli sadan.

– Kummallisinta on, että tämä kaikki on ollut tiedossa, mutta mitään ratkaisevaa parannusta ei ole saatu aikaiseksi. Lastensuojelun kriisiä ei ole yritettykään vakavissaan ratkaista, Ristimäki sanoo.

Talentia ei näe oikeutusta sellaiselle henkilöstöpolitiikalle, jonka seurauksena aiheutetaan kärsimystä jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa eläville lapsille, jotka eivät pysty itseään tai oikeuksiaan puolustamaan”, Ristimäki kirjoitti huhtikuussa.

Keskisessä Suomessa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä on 70 asiakasta.

– Arki on todella kaoottista, liukuhihnatyötä. Ylityötunteja voi olla sata. Olen uupunut. Ihan fyysisiä oireitakin on. Päivääkään en ole ollut töistä pois. Jos olet poissa, olet kuukauden päästä isomman kasan alla. Tätä työtä on vaikea siirtää jonkun toisen hoidettavaksi, koska sillä toisellakin on suuri määrä asiakkaita, nainen kertoo.


VANTAAN lastensuojelun Tikkurilan avopalveluiden työntekijät turvautuivat äärimmäisen poikkeukselliseen keinoon. He kantelivat omasta tilanteestaan Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisille maaliskuussa.

Kantelun mukaan suurista asiakasmääristä johtuen mahdollisuudet tavata lasta eivät ole riittäviä, sosiaalityöntekijät vaihtuvat usein eikä neljäsosalla lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla ole ollenkaan omaa vastuusosiaalityöntekijää. Työntekijät ovat huolissaan sosiaalityöntekijöiden työssä jaksamisesta ja oikeusturvasta, mutta ennen kaikkea lastensuojelun piirissä olevista lapsista. Kantelun mukaan työpareilla voi olla pahimmillaan yli sata lasta.

Hälytyskellojen pitäisi Ristimäen mukaan vilkkua ”tulipunaisina”, jos työntekijät joutuvat kantelemaan valvontaviranomaisille työnantajastaan. Vantaan kaupungin perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsblom vastasi Helsingin Sanomissa lokakuussa esitettyyn kritiikkiin ja kertoi, että Vantaa on pysynyt lakisääteisissä määräajoissa, mitä tulee lastensuojeluun pääsyyn ja että vakinaisen tai sijaisen pätevyyden täyttäviä sosiaalityöntekijöitä on 89 prosenttia.

– Tilanne on kaoottinen. Aika riittää kaikkein vakavimpien ja turvattomimpien lasten kanssa työskentelyyn, mihinkään ennalta ehkäisevään työhön ei aika riitä. Kyse on vakavista mielenterveysongelmista ja päihdeongelmista kärsivistä ja perheväkivaltaa kokeneista lapsista. Nuoret voivat olla vakavasti käytöshäiriöisiä ja koulunkäyntiä laiminlyöviä. Pahin pelkoni on, että joku lapsi voi kuolla. Suurimman hinnan tästä lastensuojelun resurssien riittämättömyydestä maksavat lapset, vantaalainen sosiaalityöntekijä kertoo.ETELÄ-SUOMEN aluehallintovirasto antaa ratkaisun Vantaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanteluun vielä tänä vuonna. Kannanottoa odotellaan myös eduskunnan apulaisoikeusasimieheltä Maija Sakslinilta, joka teki tarkastuksen Vantaan lastensuojeluun helmikuussa ja on saanut Vantaan kaupungilta selvityksen vierailulla nousseista huolenaiheista.

– Tarkastuksessa tuli esiin huolia pätevän henkilökunnan riittävyydestä, pätevyydestä ja jaksamisesta. Liian vähän henkilökuntaa merkitsee sitä, ettei lapsia ja heidän perheitään ehditä tavata riittävästi, asiakassuunnitelmat ja kirjaukset viipyvät, huostaanotettujen lasten vanhemmille ei tehdä lain mukaisia asiakassuunnitelmia.

– Näitä asioita seuraamme koko maassa. Lisäksi niin Vantaalla kuin muuallakin Suomessa on usein riittämättömästi saatavilla psykiatrista hoitoa lapsille ja nuorille. Huostaanotettujen lasten psykiatrisen hoidon aloittamisessa on viiveitä. Yksi huolenaihe koskee koko maata. Erityisen haastaville nuorille ei ole riittävästi tarjota sopivia sijoituspaikkoja, nuori saattaa joutua muuttamaan lukuisia kertoja hyvin lyhyen ajan sisällä, mikä ei ole lapsen edun mukaista, Sakslin kertoo.


ESPOON keskuksen lastensuojeluun luotiin uusi päivystysmalli, Team Ahma, jotta yksikään lastensuojeluilmoitus ei jäisi huomaamatta. Tiimiin kuuluu kolme lastensuojelun sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Päivystystiimi käsittelee kaikki viikon aikana tulleet ilmoitukset ja pyrkii tapaamaan perheen seitsemän päivän sisällä. Jos on akuutti hätä, tiimi voi lähteä vaikka heti kotikäynnille.

– Aiemmin yksi sosiaalityöntekijä katsoi lastensuojeluilmoitukset läpi eikä siihen yhden työntekijän aika mitenkään riittänyt. Ilmoituksia tulee niin paljon. Tämän uuden päivystyssysteemin avulla varmistamme sen, ettei yksikään lastensuojeluilmoitus jää huomioimatta ja perheen tilanne pystytään arvioimaan nopeammin. Pyrimme myös tapaamaan jokaisen lapsen seitsemän päivän sisällä, johtava sosiaalityöntekijä Natalja Ugbah kertoo.

Uudessa tiimimallissa työntekijät saavat tukea toisistaan.

– Olemme innostuneita ja motivoituneita. Tämä nopeuttaa perheen tilanteen arvioimista ja avun saamista. Päätöksiä pohditaan yhdessä, sosiaalityöntekijä Virpi Heinola kertoo.


OSA LASTENSUOJELUN sosiaalityöntekijöistä joutuu kokemaan työssä uhkailua.

– Tappouhkauksia tulee. Itse olen joutunut muuttamaan kerran, kun asiakas löysi ovelleni. Perheelliselle uhkailu aiheuttaa isompaa paniikkia, kun joudut pelkäämän puolisosi ja omien lastesi puolesta. Minullakin on paljon asiakkaina vankilataustaisten vanhempien lapsia, helsinkiläinen sosiaalityöntekijä kertoo.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan lastensuojelun valoisista puolista puhutaan liian vähän, niistä perheistä, jotka itse pyytävät apua ja saavat sitä. Monen perheen tilanne myös kohenee tukitoimilla.

– Minä pääsen purkamaan pitkän huostaanoton ja kotiuttamaan lapsen, yksi Espoon keskuksen sosiaalityöntekijöistä iloitsee.

– Meidän tehtävämme on tehdä itsemme tarpeettomaksi, Virpi Heinola summaa.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Vesistö kirkastettiin 200 tonnilla kemikaalia – Sukeltajat hämmentyivät: Littoistenjärvi taas täysin samea

  2. 2

   Mitä on tapahtunut Tiger Woodsille? Ratista kärynnyttä tähteä tuskin tunnistaa pidätyskuvasta

  3. 3

   Huippumalli edusti Cannesin elokuvajuhlilla lähes alasti – seksikkään vartalon peittona vain läpinäkyvä timanttimekko

  4. 4

   Kim Jong-un uhoaa: Pohjois-Korea ottaa suuren harppauksen eteenpäin ja kostaa amerikkalaisten provokaation

  5. 5

   Mies korkkasi oluen – talo räjähti alta

  6. 6

   Nainen talutti tiikerin häkkiin eläintarhassa – kissapeto kävi kiinni ja tappoi

  7. 7

   Lola Odusoga julkaisi meikittömän treenikuvan – vilauttaa paljasta vatsaansa: ”Epätäydellisyys on kaunista”

  8. 8

   May väläytti: Britannia valmis irtautumaan EU:sta ilman erosopimusta

  9. 9

   Mieskolmikko muilutti, ryösti ja virtsasi päälle – uhri jäi alasti öiselle hiekkamontulle 16 asteen pakkaseen

  10. 10

   Nuoret miehet tanssivat keittiössä kuolleen delfiinin kanssa – opiskelijajuhlista nousi kohu Irlannissa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Katy Perry, 32, vilautti herkkiä paikkojaan konsertissa – kamerat räpsähtivät: Paljastavat kuvat leviävät vauhdilla

  2. 2

   Mittava poliisioperaatio Länsisatamassa – poliisi etsii vaarallista henkilöä

  3. 3

   Mallikaunotar ja menestynyt bisnesnainen päätyi osaksi miljardöörin tosielämän haaremia – mykistävät yksityiskohdat: 11 vaimoa nautintoja varten

  4. 4

   Lola Odusoga julkaisi meikittömän treenikuvan – vilauttaa paljasta vatsaansa: ”Epätäydellisyys on kaunista”

  5. 5

   Laskuvarjo ei auennut – tuhannet todistivat karmeaa onnettomuutta laivaston näytöksessä New Yorkissa

  6. 6

   Hinkkaavatko sisäreidet yhteen? 10 näppärää kikkaa, joilla ratkaiset ikuisuusongelman

  7. 7

   Aviomies valitsi vaimolleen mekon: TTK-kaunotar varasti show’n tv:ssä – lateksiasu paljasti kookkaat rinnat

  8. 8

   Velkavankeuteen joutunut thaipoimija Bunruay, 54, vaatii oikeutta Kainuussa: ”Joka viikko 3 koronkiskuria tuli pickupilla kotiimme”

  9. 9

   Kuva leviää: Miehen lahja tyttöystävälle meni aivan penkin alle – huomaatko nolon ongelman?

  10. 10

   Pamela Anderson, 49, selittää IS:lle muuttunutta ulkonäköään – kaiken takana yksi päätös: ”En yksinkertaisesti jaksa enää tässä iässä”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   IS seuraa hetki hetkeltä: Ainakin 22 kuoli Manchesterin iskussa – epäilty tallentui valvontakameraan

  2. 2

   Tietoa Michael Schumacherin tilasta varjellaan visusti – nyt perheen vaikenemiselle saatiin selitys

  3. 3

   Ratapölkyn haju paljasti omakotitalosta ikävän yllätyksen –myyjä joutuu palauttamaan 202000 euroa

  4. 4

   Tunteikas kuva presidentti Koiviston hautajaisista: Assi Koivisto näytti hellän puolensa

  5. 5

   Aviomies valitsi vaimolleen mekon: TTK-kaunotar varasti show’n tv:ssä – lateksiasu paljasti kookkaat rinnat

  6. 6

   Katy Perry, 32, vilautti herkkiä paikkojaan konsertissa – kamerat räpsähtivät: Paljastavat kuvat leviävät vauhdilla

  7. 7

   Roope Salminen haastatteli Cheyenne Järvistä – Sara Sieppi raivostui: ”Parempi reitti kuin reittä pitkin”

  8. 8

   Helmikuussa kadonnut Harry Karjalainen löytyi kuolleena

  9. 9

   Yle näyttää suomalaisen K18-elokuvan – Marianne Träskman esiintyi elokuvassa teini-ikäisenä ja kertoo nyt eroottisista kohukohtauksista

  10. 10

   Näin Sebastian Vettel vei Monacon voiton Kimi Räikköseltä – IS seurasi F1-kisaa

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Vesistö kirkastettiin 200 tonnilla kemikaalia – Sukeltajat hämmentyivät: Littoistenjärvi taas täysin samea

  2. 2

   Mitä on tapahtunut Tiger Woodsille? Ratista kärynnyttä tähteä tuskin tunnistaa pidätyskuvasta

  3. 3

   Huippumalli edusti Cannesin elokuvajuhlilla lähes alasti – seksikkään vartalon peittona vain läpinäkyvä timanttimekko

  4. 4

   Kim Jong-un uhoaa: Pohjois-Korea ottaa suuren harppauksen eteenpäin ja kostaa amerikkalaisten provokaation

  5. 5

   Mies korkkasi oluen – talo räjähti alta

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Katy Perry, 32, vilautti herkkiä paikkojaan konsertissa – kamerat räpsähtivät: Paljastavat kuvat leviävät vauhdilla

  2. 2

   Mittava poliisioperaatio Länsisatamassa – poliisi etsii vaarallista henkilöä

  3. 3

   Mallikaunotar ja menestynyt bisnesnainen päätyi osaksi miljardöörin tosielämän haaremia – mykistävät yksityiskohdat: 11 vaimoa nautintoja varten

  4. 4

   Lola Odusoga julkaisi meikittömän treenikuvan – vilauttaa paljasta vatsaansa: ”Epätäydellisyys on kaunista”

  5. 5

   Laskuvarjo ei auennut – tuhannet todistivat karmeaa onnettomuutta laivaston näytöksessä New Yorkissa

  6. Näytä lisää
  1. 1

   IS seuraa hetki hetkeltä: Ainakin 22 kuoli Manchesterin iskussa – epäilty tallentui valvontakameraan

  2. 2

   Tietoa Michael Schumacherin tilasta varjellaan visusti – nyt perheen vaikenemiselle saatiin selitys

  3. 3

   Ratapölkyn haju paljasti omakotitalosta ikävän yllätyksen –myyjä joutuu palauttamaan 202000 euroa

  4. 4

   Tunteikas kuva presidentti Koiviston hautajaisista: Assi Koivisto näytti hellän puolensa

  5. 5

   Aviomies valitsi vaimolleen mekon: TTK-kaunotar varasti show’n tv:ssä – lateksiasu paljasti kookkaat rinnat

  6. Näytä lisää