Aija, Aava

Kotimaa

Valikko

Asiantuntija: Sipilän tv-puhe vetosi salakavalasti – ”Kömpelyydestä huolimatta hän oli aito”

Sipilän puhe
Pääministeri Juha Sipilän (kesk) keskiviikkona pitämä televisioitu puhe ei puhetaidon kouluttajan mielestä tarjonnut sisällöltään uutta. Sen sijaan Sipilän tyylivalinta onnistui hyvin.
Juha Sipilän puhetta odotettiin suurella mielenkiinnolla koko päivä, kun aamulla kerrottiin, miten poikkeuksellisesta järjestelystä oli kyse. Sipilä puhuisi 15 minuuttia Ylellä parhaaseen katseluaikaan. Tämä oli niin harvinaista, että puheelta oli lupa odottaa paljon.

– Siihen odotukseen nähden sisällössä ei ollut paljon uutta. Pakolaisten lisäksi isot pointit keskittyivät talouteen: kriisitietoisuuden vahvistamiseen, uudistusten välttämättömyyteen ja työttömyyden hoitoon, sanoo puhetaidon ja retoriikan kouluttaja Antti Mustakallio.

– Onnistunutta oli se, että puheessa oli omakohtainen sävy. Se on suomalaisissa poliittisissa puheissa poikkeuksellista. Sipilä kuvaili, miten hän on asioita itse kokenut, ollut yllättynyt ja pettynyt ja valvonut öitä.

Mustakallion mukaan pääministerin puhe vetosi salakavalasti kuulijoihin. Painavan asiaa ei puhunut vain pääministeri vaan ihminen, johon kuulija voi samaistua. Insinööri-Sipilä löysi uusia sävyjä puheeseensa omakohtaisuudesta.

Parannettavaa riittää

Puhetaidon kouluttajan mielestä Sipilän esiintymiseen jäi parannettavaa. Mustakallion mielestä Sipilä puhui vähän liian nopeasti eikä pitänyt riittävästi taukoja. Teksti tuli ulos luetun oloisesti.

– Hän vaikutti jännittyneeltä pyöritellessään sormiaan. Ehkä hän ei ollut tottunut käyttämään teleprompteria. Siinä voi kehittyä.


– Puheen ansio oli, että kömpelyydestä huolimatta hän oli aito.

Mustakallion mielestä puheen formaatti, televisioitu ja radiossa lähetetty puhe koko kansalle, oli tehokas ja pääministerin kannatti mahdollisuutta asemassaan käyttää. Asiantuntijan mielestä samaa tapaa ei tosin kannata käyttää kovin usein.

Lue koko analyysi

Antti Mustakallio julkaisi blogissaan pitkän analyysin puheesta. IS julkaisee sen Mustakallion luvalla kokonaisuudessaan.


”PÄÄMINISTERI Juha Sipilän televisiopuhe suomalaisille oli historiallinen ja pääministeriltä poikkeuksellinen teko. Puhe herätti jo ennalta suurta kiinnostusta ja myös ristiriitaisia näkemyksiä. Kaappaako tässä pääministeri liian itsevaltaisesti julkisrahoitteisen televisiokanavan hallituksen sanoman välittäjäksi?

Jotkut ovat olleet sitä mieltä, että yksisuuntainen puhe kuuluu menneeseen maailmaan. Nyt tulisi keskustella, ja pääministerin tulisi asettua alttiiksi välittömälle kritiikille.

Toisaalta ollaan huomautettu, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Uskon että tällainen ajatus Sipilälläkin mielessään oli, kun päätti turvautua televisiopuheeseen.


Itse ajattelin ennen puhetta, että paljolti riippuu sen sisällöstä, puolustaako tällainen poikkeuksellinen televisiopuhe paikkaansa. Siinä pitäisi olla jotain, joka nousee nyt käydyn keskustelun yläpuolelle, eli uusia avauksia tai vähintään aiemmin piilossa olleita perusteluja.

Oliko puhe tässä mielessä onnistunut? Mielestäni ei täysin. Mitään aivan uutta kansalaiset eivät kuulleet. Pääministeri kertoi, mihin hallituksen politiikka tähtää ja perusteli sitä tutuilla argumenteilla.


PUHEESSA oli kuitenkin muita elementtejä, jotka perustelivat sen pitämistä. Pääministerin valtaoikeudet ovat tätä nykyä järeät, ja pääministeri kantaa siten johtajuuden raskainta taakkaa tässä maassa. Hän on siten vastuussa poikkeusaikojen politiikastaan koko kansalle. Voidaan sen tähden ajatella, että kansalla on oikeus kuulla suoraan pääministeriltä itseltään, minkälaisten aivoitusten pohjalta nyt ollaan toimimassa.

Tässä suhteessa puhe ei tuottanut pettymystä. Sipilä kertoi yllättävän avoimesti omista näkemyksistään ja tuntemuksistaan. Hän yritti parhaansa mukaan valottaa, miten hän itse näkee vaikean tilanteen ja toimenpiteet, joihin tartutaan.

Puhe ei siten jäänyt vain riihikuivaksi asiaksi, vaan Sipilä pisti peliin myös itsensä ja loi tällä tavalla omaa ethostaan. Toisin sanoen kansalaiset pääsivät muodostamaan käsitystä ei ainoastaan politiikan sisällöistä vaan tällä hetkellä ruorissa olevan johtajan motiiveista ja persoonasta.


TÄMÄ oli merkittävin seikka, joka erotti tämän puheenvuoron aiemmin kuullusta ja koetusta. Tämä oli puheen ehdottomasti paras elementti, sillä itsensä alttiiksi pistävä johtaja ottaa itselleen kuuluvan johtajuuden vastuun. Ainakin tämä on se käsitys, joka kuulijoille helposti välittyy. Tämä käsitys ei ole poikkeusaikana lainkaan huono: olisi erittäin vakavaa, jos hallitus olisi tahdoton tuuliviiri.

Pääministeri aloitti käsittelemällä vaikeaa pakolaistilannetta. Tämä oli harkittu valinta, sillä tilanteesta vallitsee pääpiirteissään poliittinen konsensus: Apua tarvitsevia pitää auttaa. Tarvitaan resursseja, ripeyttä palautuksiin ja kotouttamista.


Ennen kaikkea Sipilä vetosi kansalaisiin siitä, että turvaa hakevien pitää kokea olonsa Suomessa turvalliseksi. Vetoomus henkilökohtaisen avun antamiseen esimerkiksi SPR:n kautta oli myös suora ja vahva.

Tämän jälkeen siirryttiin vaikeampiin aiheisiin, ja puheen rakenteestakin tuli häilyväisempi.

Pääministerin painotukset olivat seuraavat:

* Kriisitietoisuuden vahvistaminen: Emme voi velkaantua lisää.

* Uudistusten välttämättömyys: Suomen pitää menestyä taas markkinoilla. Tarvitaan uutta työtä Meillä pitää olla varaa peruspalveluihin.

* Rankkojen toimien perustelu: Työmarkkinaosapuolten haluttomuus sopimiseen ja uudistusten välttämättömyys. Muissa maissa on ollut vielä rankempia uudistuksia.

Nämä aiheet eivät olleet puheessa helposti erottuvissa kokonaisuuksissa vaan ne limittyivät ja lomittuivat toistensa sekaan. Perustelut tulivat kuitenkin pääasiassa selväksi kuulijalle.


OLEN AIEMMIN kutsunut Sipilän puhetyyliä insinööriviestinnäksi. Sen ehdottomasti vahva puoli on ilmaisun selkeys. Väitteet ja perustelut on helppo hahmottaa. Ajatus juoksee eteenpäin kitkattomasti.

Insinööriviestinnän heikkous on kuitenkin se, ettei välttämättä pohdita tarpeeksi, miten asiat tulisi esittää. Ei tehdä tarpeeksi työtä sen eteen, että vaikeat asiat olisivat mahdollisimman kivuttomasti omaksuttavissa.


Tässä mielessä puhe oli parannusta Sipilän aiempaan viestintään. Hän sanoi ymmärtävänsä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia. Sipilään epäluottamusta kokeneet eivät ehkä anna tällaisille lausunnoille lainkaan arvoa, mutta uskon hänen kyenneen voittaneen puolelleen niitä, jotka eivät nyt suoranaisesti häntä inhoa.

Lisäksi Sipilällä toi esille toivomuksensa yritysjohtajille: tarvitaan lisää isänmaallisuutta, pitää pyrkiä pitämään työt kotimaassa.


KRIITIKKO VOI tosin huomauttaa – ja on jo oikeutetusti huomauttanut – että työnantajapuolelle esitetään toiveita, kun taas työntekijöille kerrotaan, miksi tulee keppiä. Kuitenkin, vaikka tällaiseen tasapuolisuuteen ei puheessa nyt täysin kyettykään, suunta on parempaan päin verrattuna Sipilän aiempiin esitelmiin.

Merkittävintä puheessa oli, niin kuin jo kirjoitin, henkilökohtainen ote. Siinä Sipilä onnistui mielestäni hyvin.

Hän kertoi laajasti, kuinka itse näkee tilanteen. Hän kertoi omista tuntemuksistaan ja tunteistaan. Jotkut ilmaisut olivat yllättäviä avoimuudessaan:

”mitäkö minä oikein ajattelin”

”en voisi koskaan antaa itselleni anteeksi”,

”valvoin öitä”,

”olin yllättynyt kun sopimusta ei tullut”


VAIKKA NÄISSÄ ei pureudutakaan kovin syvälle Sipilän tunne-elämään, niistä käy kuitenkin kuulijalle selväksi, että pääministerinä(kin) on elävä ja tunteva ihminen.

Minkälainen johtaja Sipilästä tämän puheen myötä piirtyy?

Ainakin päämäärätietoinen ja vakaumuksellinen. Vakaumuksellinen siinä mielessä, että hän kokee elävänsä Suomen historian käännekohdassa ja että edessä on vaikeita päätöksiä, jotka on vain pakko tehdä. Jos hän ei nyt toimi, hän ”ei voisi koskaan antaa itselleen anteeksi”.

Tällaiseen tilanteeseen voi moni samastua, koska tilanne on yleisinhimillinen, lähes eeppinen. Siten puhe voi parhaimmillaan vahvistaa monien ihmisten luottamusta Sipilää kohtaan johtajana. Suomen historian valossa monet ihmiset toivovat vaikeina aikoina johtajia, jotka eivät peräänny, vaikka vastus näyttäisi hirmuiselta. Tässä taustalla vaikuttavat kansallisen tarinamme monet teemat.


SANOMATTAKIN on selvää, että tämä ei ole puheen vaikutus kaikkiin kuulijoihin. Monien ihmisten kokema epäluottamus Sipilää kohtaan on syvää, lievästi ilmaistuna. Tällaista epäluottamusta tämä puhe ei kykene korjaamaan.

Sipilän kriitikko voi kysyä, miten hän voi tehdä niin rankkoja taloudellisia ratkaisuja. Onko hänelle inhimillisyyttä ollenkaan? Sipilä puhui kyllä välittämisestä ja muusta inhimillisestä lämmöstä, mutta kriitikko voi helposti kuitata nämä turhana sanahelinänä.

Päämäärätietoisuus ja vakaumuksellisuus ovat pääasiassa johtajan hyveitä, mutta niistä voi löytää myös mahdollisen heikkouden. Onko Sipilä kykenevä peruuttamiseen ja kompromisseihin?

Kuulija, joka ajattelee, että niin työmarkkinaosapuolten kuin myös hallituksen on peruutettava vaatimuksissaan, voi jäädä miettimään, onko Sipilästä tähän. Hyvää ei kerro se, että Sipilä sanoo olevansa yllättynyt ja (ilmeisesti) pettynyt ay-liikkeen haluttomuuteen sopia talousasioista.

Sipilä ilmoitti, että hallituksella ei ole pelkoa arvovaltatappiosta. Silti tilanne näyttää ajautuneen jonkinlaiseen umpikujaan, jossa ay-osapuoli vaatii hallitusta vetämään nykyiset esityksensä pois.


JUHA SIPILÄ piti puheensa varsin monotonisella äänellä. Puheesta puuttuivat painotukset ja – ennen kaikkea – normaaliin luontevaan puherytmiin kuuluvat tauot.

Sipilä käytti teleprompteria, eli hän luki puheensa. Tällöin on tärkeää, että puheen pitäjä osaisi häivyttää kaikki lukemiseen viittaavat piirteet esityksestään. Sipilä ei valitettavasti tähän kyennyt.

Taitavasti pidetyn puheen tarkoituksena ei ole ainoastaan miellyttää vaativien kuuntelijoiden kultivoitunutta makua. Taitavasti pidetty puhe helpottaa kuullun ymmärtämistä ja sen oivaltamista, mikä puheessa on erityisen tärkeää. Lisäksi taitavasti pidetty puhe ei vaivuta kuulijoita uneen.

Sipilä ei tämän puheen perusteella ole erityisen taitava puheen pitäjä.

Mutta kääntöpuolena voidaan nähdä hieman yllättäen myönteinen asia: Sipilä oli oma aito itsensä. Hieman kulmikas, ei niin taitava puhuja. Insinööri-Sipilä ei pyrkinyt olemaan jotain sellaista, mitä hän ei ole, vaan hän oli kansalle puhuessaan varsin autenttinen.


KUULIJAT OVAT yllättävän valmiita antamaan anteeksi pienet kulmikkuudet ja kömmähdykset (Sipilä kompuroi joissakin sanoissaan), jos he kokevat että puhujalla on hyvää tahtoa.

Kaikesta huolimatta en pitäisi pahana sitäkään, jos Sipilä kehittyisi puhujana.

Toivon että jos Juha Sipilä tai kuka tahansa maamme johtaja vielä joskus pitää puheen televisiossa, kyseessä voisi olla suora lähetys. Suora lähetys toisi mukaan draamaa, jännitettä, vaaran tunnetta, epäonnistumisen mahdollisuuden ja todellista itsensä likoon laittamista.

Tällaisilla eväillä pääministerin puheesta – joka jo nyt oli Tapaus – saataisiin vieläkin latautuneempi kokemus.”

Mitä sinä olit mieltä Sipilän puheesta? Kommentoi alla.

Ota kantaa

Oliko Sipilän puhe onnistunut?

Kyllä 59% Ei 41%
Ääniä yhteensä 38698

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Puhelimen hukkuminen pelasti Riikan ja Tiian Las Vegasin ryöstötilanteelta: ”Nyt korkkarit jalasta ja juostaan!”

  2. 2

   Teinityttö tahtoi tehdä poikaystävänsä mustasukkaiseksi – onko tämä jo liian huomionhakuista?

  3. 3

   Sebastian Vettel murjaisi Suomi-vitsin – yleisö remahti nauruun

  4. 4

   Nurmijärveläinen Seppo, 72, kiskoi järvestä oudon mulkosilmäisen mörköhauen – ”Jotain erikoista tuli...”

  5. 5

   Henkilöauto törmäsi Tuusulassa harjauskuorma-auton perään – kuljettaja kuoli

  6. 6

   ”Soita nimismiehelle, että tulee hakemaan nuo raatonsa pois” – Näin Pihtiputaan poliisisurmat etenivät 48 vuotta sitten

  7. 7

   Teuvo Loman: Kihlat! Julkaisi kuvan onnenhetkestä

  8. 8

   Tangokuningatar Heidi Pakarinen löysi vieraan naisen kotoaan – murtuu kyyneliin muistosta: ”Se oli kerrasta finito”

  9. 9

   Maailmankuulu Bellagio-hotelli evakuoitiin – silminnäkijät: Aseistautunut mies sikanaamiossa avasi tulen

  10. 10

   Läppärikielto tuli voimaan – lentoyhtiöt keräävät laitteita lähtöporteilla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pilvi Hämäläiselle kävi hillitön asumoka – saapui Jussi-gaalaan Aina Inkerin polvisukissa: ”En muistanut, että mulla on halkio”

  2. 2

   Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

  3. 3

   Kokki Henri Alénin vakavahenkinen addiktio kävi ravintolalle kalliiksi

  4. 4

   Tangokuningatar Heidi Pakarinen löysi vieraan naisen kotoaan – murtuu kyyneliin muistosta: ”Se oli kerrasta finito”

  5. 5

   Nuoren naisen asunnosta levisi karmea haju 48 asunnon taloyhtiöön – löydön puhdistamiseen tarvittiin siirtolava

  6. 6

   Mikael Gabrielin Playboy-rakas saapui Jussi-gaalaan kurveja korostavassa glittermekossa – antava kaula-aukko ylsi napaan asti

  7. 7

   Narisija valitti 5 pennin virheestä – 44 vuotta taloyhtiöiden hallituksissa istunut Eila iski takaisin

  8. 8

   Erikoinen ilmiö Haloo Helsingin keikalla Tallinnassa – suomalaiset innostuivat erosta Suomen ja Viron lainsäädännössä

  9. 9

   Kommentti: Trumpin bluffi paljastui nololla tavalla – voittamisen kuningas ratsastaa nyt tappiosta toiseen

  10. 10

   Nainen laittoi hulinaksi Prismassa – taltutettiin käsiraudoilla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pesukoneen takaa tuli hirveä haju – huoltomiehen löytö kertoo karua kieltä suomalaisten uusavuttomuudesta

  2. 2

   11 kyytä köllötteli rinteessä – asiantuntija kertoo, kuinka käärmeistä pääsee eroon: ”Se ei tule ikinä takaisin”

  3. 3

   Uusi ennuste: Poikkeuksellinen lämpöaalto vyöryy Suomeen – keskimäärin vain noin kolme kertaa sadassa vuodessa

  4. 4

   Rovaniemen junan lähtö viivästyi yllättäen – konduktööriltä kylmäävä kuulutus: ”Junassa on vakava henkeä uhkaava tilanne”

  5. 5

   Nuoren naisen asunnosta levisi karmea haju 48 asunnon taloyhtiöön – löydön puhdistamiseen tarvittiin siirtolava

  6. 6

   Teinityttö tervehti tuntematonta miestä koulumatkalla – siitä käynnistyi painajainen

  7. 7

   Suomen tunnetuin bordelli pyöri Riihimäellä – rattohotelli Bonanzan henkilökunnalla suora ohje lapsiperheiden varalle

  8. 8

   IS seurasi tapahtumien etenemistä: Terrori-isku parlamentin luona Lontoossa – 4 kuoli

  9. 9

   Teinityttö julkaisi hervottoman kuvaparin äidistään kostean illanvieton jälkeen – kiusallinen kuva villitsee somessa: ”Lauantai ja sunnuntai”

  10. 10

   Uusi kansantauti? ”Sairastuneita on Suomessa nyt noin 44 000, ja joka vuosi reilut 2000 sairastuu”

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Puhelimen hukkuminen pelasti Riikan ja Tiian Las Vegasin ryöstötilanteelta: ”Nyt korkkarit jalasta ja juostaan!”

  2. 2

   Teinityttö tahtoi tehdä poikaystävänsä mustasukkaiseksi – onko tämä jo liian huomionhakuista?

  3. 3

   Sebastian Vettel murjaisi Suomi-vitsin – yleisö remahti nauruun

  4. 4

   Nurmijärveläinen Seppo, 72, kiskoi järvestä oudon mulkosilmäisen mörköhauen – ”Jotain erikoista tuli...”

  5. 5

   Henkilöauto törmäsi Tuusulassa harjauskuorma-auton perään – kuljettaja kuoli

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Pilvi Hämäläiselle kävi hillitön asumoka – saapui Jussi-gaalaan Aina Inkerin polvisukissa: ”En muistanut, että mulla on halkio”

  2. 2

   Tiesitkö, missä lentäjät nukkuvat lennoilla?

  3. 3

   Kokki Henri Alénin vakavahenkinen addiktio kävi ravintolalle kalliiksi

  4. 4

   Tangokuningatar Heidi Pakarinen löysi vieraan naisen kotoaan – murtuu kyyneliin muistosta: ”Se oli kerrasta finito”

  5. 5

   Nuoren naisen asunnosta levisi karmea haju 48 asunnon taloyhtiöön – löydön puhdistamiseen tarvittiin siirtolava

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Pesukoneen takaa tuli hirveä haju – huoltomiehen löytö kertoo karua kieltä suomalaisten uusavuttomuudesta

  2. 2

   11 kyytä köllötteli rinteessä – asiantuntija kertoo, kuinka käärmeistä pääsee eroon: ”Se ei tule ikinä takaisin”

  3. 3

   Uusi ennuste: Poikkeuksellinen lämpöaalto vyöryy Suomeen – keskimäärin vain noin kolme kertaa sadassa vuodessa

  4. 4

   Rovaniemen junan lähtö viivästyi yllättäen – konduktööriltä kylmäävä kuulutus: ”Junassa on vakava henkeä uhkaava tilanne”

  5. 5

   Nuoren naisen asunnosta levisi karmea haju 48 asunnon taloyhtiöön – löydön puhdistamiseen tarvittiin siirtolava

  6. Näytä lisää