Perttu

Kotimaa

Sipilä ottaa oppia lapsenlapsiltaan: Lue miehen koko puhe täältä

Julkaistu:

Pääministeriehdokas Juha Sipilä muisteli lapsenlapsiensa keskustelua ja Kekkosta puoluevaltuuston kokouksessa.
Hallitustunnusteluita tekevä keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä avasi yksityistä ruokapöytäkeskustelua lastenlapsiensa kanssa puoluevaltuuston vuosikokouksessa pitämässään puheessa.

Sipilä muisteli lasten keskustelua viisi vuotta sitten aamupalalla, kun kaksi heistä yöpyi isovanhemmilla.

–  Jugurttia oli jäljellä enää yhteensä yksi kupillinen. Toinen totesi, että miksi minä saan vaan puoli kuppia ja toinen iloisesti, hei, minäkin saan saman verran, Sipilä jakoi viisautta kokousväelle.

– Tulemme olemaan monta kertaa tilanteessa, missä meidän on vain yhdessä päätettävä, että kuppi onkin puoleksi täynnä eikä puoleksi tyhjä. Erityisesti meidän on opeteltava tätä asennetta ja soviteltava odotuksemme Suomen hankalaan tilanteeseen, hän jatkoi puheessaan Hotel Scandic Parkissa Helsingissä.

Sipilä ei unohtanut myöskään presidentti Urho Kekkosta, jota hän kiitteli puolueen vaikuttajien Santeri Alkion ja Esko Ahon ohella.

– Presidentti Urho Kekkosen valtiomiestyön yksi johtotähti oli kauppateiden avaaminen länteen kylmän sodan aikakaudella. Kekkosen kaudella Suomesta tuli myös aktiivinen, kansainvälinen toimija, joka huipentui ETYK-huippukokoukseen vuonna 1975, Sipilä muistutti.

Alla Sipilän puhe kokonaisuudessaan:

Hyvä puoluevaltuusto, hyvät ystävät,

Taisimme voittaa vaalit! Peräti 626 218 suomalaista luotti meihin. Esitän lämpimät kiitokset luottamuksesta, tuesta ja tehdystä työstä. Olen erittäin tyytyväinen vaalitulokseen. Se antaa vahvan pohjan tärkeimmälle: vastuunottamiselle ja Suomen suunnan muuttamiselle.

Voittomarginaalimme on historiallinen. Keskusta ei ole koskaan ollut näin selkeä ykköspuolue – ero seuraavaan, eli perussuomalaisiin, on yksitoista kansanedustajaa. Päähallituspuolueet jäivät selkeästi taaksemme.

Erityiset kiitokset osoitan kaikille ehdokkaillemme, heidän tukiryhmilleen ja kaikille talkoissa mukana olleille. Työtä tehtiin vuorotta kansanvallan ja tämän kansanliikkeen hyväksi.

Tunnelma vaalikentillä oli innostunut. Ehdokasjoukkomme oli erittäin hyvä ja sitoutunut yhteiseen työhön. Minkä hävisimme neljästä suuresta pienemmällä vaalibudjetilla, sen voitimme ehdokkaiden ja tukiryhmien ahkeruudessa. Ketkä täällä salissa olevista olivat ehdolla eduskuntavaaleissa? Pyytäisin teitä kaikkia tulemaan tänne eteen.

Keskustalla on osaava, monipuolinen eduskuntaryhmä, jonka kanssa on hyvä aloittaa vaativa urakka. Ryhmässä on vuosikymmenten kokemusta ja uutta voimaa, juuri niin kuin hyvässä työporukassa pitääkin olla. Keskustassa ylisukupolvisuus toteutuu myös eduskuntaryhmässä.

Juhlinnan hetkellä pitää muistaa, että moni erinomainen ehdokas jäi valitsematta. Työtä tehtiin paljon, mutta toivottua paikkaa ei tullut. Monella ehdokkaistamme se jäi harmittavan vähästä kiinni.

Meidän on nyt yhdessä mietittävä, miten eri puolilla maata olevaa osaamista ja intoa saadaan mukaan työhön tämän liikkeen ja isänmaan hyväksi. Puolueen uudistamista on jatkettava, jotta se tarjoaa paikan vaikuttaa kaikille kampanjassa mukana olleille ja kaikille kiinnostuneille. Tämä työ on yhdessä tekemistä.

Hyvät ystävät,

Keskustan tuloksen rinnalla on syytä iloita siitä, että äänestysaktiivisuus koko maassa on noussut 70 prosenttiin ja pohjakosketus on siltä osin takana. Osattomuus ja voimattomuus näkyvät kuitenkin myös vaaliuurnilla. Äänioikeuttaan käyttävät varmimmin ne, joilla menee hyvin elämässä, ja alueiden väliset erot ovat isoja. Liki kolmannes kansasta on syrjässä vaaleista ja äänestämättä jättäminen periytyy, kuten huono-osaisuus. Yhdenvertaisuus ja heikoimpien asia pitää olla mukana myös, kun etsimme lääkkeitä kansanvallan vaivoihin.

Keskustan kannatus kasvoi kaikissa vaalipiireissä. Tuloksessa on monia valopilkkuja ja ennätyksiä lyötiin! Moni ensikertalainenkin teki hyvän, eteenpäin kannustavan tuloksen. Nyt kannattaa katsetta suunnata jo kuntavaaleihin ja siitä eteenpäin. Työ jatkuu.

Hyvä puoluevaltuusto,

”Kansojen liiton heimolaisajatuksena tulisi Euroopan niin ikään kiireesti ottaa harkitakseen kysymystä Euroopan Yhdysvalloista. On ilmeistä, että oman rauhansa vuoksi Euroopan täytyy ruveta johtamaan politiikkaansa siihen, että valtojen väliltä katoaa tarve pitää yllä sotajoukkoja, tullirajoja ja eriarvoista rahaa.”

Tämä sitaatti on tietysti Keskustan aatteelliselta oppi-isältä Santeri Alkiolta vuodelta 1920. Eduskuntavaalit ja niiden tulos ovat herättäneet pohdintoja siitä, siirtyykö Suomi nyt takaisin Impivaaraan ja sulkee ovet säppiin muulta maailmalta. Koen, että tämä on Keskustan osalta aikamoista pelottelua. Keskustan historia osoittaa kaikkea muuta.

Tässä muutamia esimerkkejä. Presidentti Urho Kekkosen valtiomiestyön yksi johtotähti oli kauppateiden avaaminen länteen kylmän sodan aikakaudella. Kekkosen kaudella Suomesta tuli myös aktiivinen, kansainvälinen toimija, joka huipentui ETYK-huippukokoukseen vuonna 1975.

Keskustalainen pääministeri Esko Aho johdatti meidät Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995. Pääministeri Matti Vanhasen kaudella Suomen asema Euroopassa vain vahvistui sekä liityimme Naton nopean toiminnan joukkoihin, jota voidaan kumppanuusmaiden osalta luonnehtia täydentävänä toimintana.

Suomi on keskeisesti osa länttä ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyö on meille välttämätöntä. Suomen turvallisuus edellyttää viisasta ulkopolitiikkaa, pitävää puolustusta sekä vahvaa, ehyttä ja toimivaa yhteiskuntaa. Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta kansakuntana meidän on valmistauduttava myös pahimman varalle.

Meidän on syvennettävä puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa ja jatkettava Naton rauhankumppanuuden kehittämistä. Näköpiirissä ei ole syytä hakea Nato-jäsenyyttä, mutta tässäkin asiassa on hyvä säilyttää oma liikkumatilamme. Itseensä luottavan maan pitää tehdä päätökset kulloisenkin harkinnan mukaan.

Olen ollut EU:n kannattaja alusta lähtien. Matkan varrella minun ei ole tarvinnut muuttaa kantaani, vaikkakin moni asia kaipaa parantamista ja hiomista. On itsestään selvää, että asioihin vaikutetaan vain olemalla aktiivinen keskeisissä pöydissä.

Hyvät ystävät,

Koen, että vaalitulos velvoittaa meitä laittamaan Suomen asiat parempaan kuntoon, jotta Suomi voi osana Eurooppaa kantaa vastuunsa ihmisistä, ympäristöstä ja hyvästä tulevaisuudesta tällä yhteisellä pallolla. Meidän on rakennettava kansainvälistä Suomea, joka menestyy osaamisellaan.

Kansanvalta nojaa siihen, että kykenemme kunnioittamaan toistemme vakaumusta, maailmankuvaa ja mielipiteitä. Vain siitä rakentuu keskinäinen luottamus, jota ilman on turha yrittää ponnistella maan asioita kuntoon. Meidän ei pidä itse rakentaa raja-aitoja toistemme välille. Me suomalaiset tarvitsemme nyt poikkeuksellista yhteen hiileen puhaltamista.

Suvaitsevaisuus näyttää välillä olevan vain omien mielipiteiden suvaitsemista. Ei ole Sinun Suomeasi tai minun Suomeani. On yksi Suomi ja erilaisia ihmisiä, jotka eri puolilla maatamme elävät omanlaistaan arkea; joilla on erilaisia taustoja, arvoja, toiveita ja perhetilanteita. Kukaan heistä – meistä – ei kuitenkaan ole toista arvokkaampi tai vähäarvoisempi, olimme sitten tehtaan työntekijöitä tai vuorineuvoksia, insinöörejä tai taiteilijoita, kaupunkilaisia tai maalaisia, eläkeläisiä tai työikäisiä, maahanmuuttajia tai kantasuomalaisia. Itselleni on täysin vierasta ihmisten leimaaminen taustansa tai mielipiteensä perusteella.

Sama pätee vaalitulokseen: jokaisen ääni on yhtä arvokas, ja se viesti, joka vaalituloksen kautta välittyy, on arvokas viesti kansanvallalle. Äänestäminen ei ole itsestään selvyys kaikkialla.

Meillä kaikilla eri taustoista tulevilla ja erilaisissa olosuhteissa elävillä suomalaisilla on kuitenkin meidän yhteinen Suomemme, joka täyttää 100 vuotta kahden vuoden kuluttua. Se ansaitsee parempaa. Tässä ajassa tarvitaan enemmän rinnalla kulkemista, sydämensivistystä ja suvaitsevuutta, ja vähemmän ennakkoluuloja ja toisten väheksymistä. Tämä meidän kaikkien on hyvä pitää mielessä.

Hyvä puoluevaltuusto,

Olen tullut politiikkaan tekemään ratkaisuja ja muuttamaan poliittista kulttuuria. Edessä on vaikeitakin päätöksiä, jotka edellyttävät uudenlaista johtajuutta, tuoreita toimintatapoja ja poikkeuksellista yhteistyötä. Suomi ei selviä ilman selvää johtamisotteen muuttamista. Johtamisen muutoksen on lähdettävä hallituksesta ja sen ohjelmasta. Seuraavan hallituksen täytyy keskittyä isoihin asioihin, valmistella ne huolella ja pantava päätökset toimeen. Hallituksen työtavan on muututtava kollegiaaliseksi ja se onnistuu vain pienemmällä porukalla.

Osana poliittisen kulttuurin muutosta on saatava uudenlaista tulosvastuullisuutta - tulos tai ulos. Näihin tehtäviin ei pidä jäädä roikkumaan, jos tuloksia ei tule. Jos emme nyt saa riittäviä tuloksia aikaiseksi, en ole tässä neljän vuoden päästä.

Suomen tilanteeseen ei ole pika­lääkkeitä. Maamme tarvitsee ravistelua ja uudelleen ajattelua monissa asioissa. Yhteiskuntasopimuksessa on kyse hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta Suomen kilpailukyvyn palauttamisen kautta. Yhteiskuntasopimus edellyttää kaikilta osapuolilta luot­tamusta, avoimuutta ja tahtoa yhdessä sopimiseen. Vaikeistakin asioista on voitava keskustella.

Nyt on mentävä isänmaan etu edellä. Jos oikeasti haluamme lisätä töitä ja muuttaa työttömän arkea, meidän kaikkien on myös uskallettava luopua jostain. Isänmaan etu on nyt yksinkertaisesti laitettava oman edun edelle.

Näinä vaikeina aikoina tarvitsemme kohtuullisuutta ja esimerkillä johtamista. Kohtuullisuuden tekoja ja viestejä on annettava erityisesti niiden, joiden tulevaisuus on jo turvattu. Vetoan yritysjohtajiin. Osoittakaa tilanteen ymmärtämistä henkilökohtaisellakin kohtuuden viestillä, mutta ennen kaikkea kutsun teidät isänmaan pelastamiseen investoimalla Suomeen. Tämän viikon Äänekosken investointipäätös on hieno esimerkki tässä sarjassa.

Edessämme ovat vuodet, jotka tulevat koskettamaan jokaista suomalaista. On huolehdittava, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana. Meidän on muistettava ne kanssaihmiset, jotka eivät pysty omaa viestiään tuomaan esille tai saa sitä kuulluksi. Niidenkin, jotka eivät kyenneet tuomaan viestiään vaaliteltoille. Uudistuksia tehtäessä on huolehdittava heistä, joilla ei ole taloudellista valtaa ja turvanaan vahvoja edunvalvojia.

Hyvät ystävät,

Keskusta sai kansalta luottamuksen ja vahvan valtakirjan viedä eteenpäin tavoitteitamme. Urakka on melkoinen. Joudumme tekemään monia vaikeita päätöksiä ja kompromisseja. Helppoa ei tule olemaan.

Työn ohjenuoraksi on hyvä palauttaa mieleen yhdessä sopimamme arvot:

- Vastuullisuus ja vapaus

- Yhteisöllisyys ja välittäminen

- Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

- Sivistys

- Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus

- Kestävä luontosuhde

- Paikallisuus

Arvot antavat pohjaa työllemme, mutta samalla ne muistuttavat siitä, että politiikka on työn tekemistä myös niiden kanssa, joiden arvopohja eroaa meistä.

Tällä viikolla käymieni keskustelujen pohjalta uskon, että keskinäistä luottamusta on ja tuloksia saadaan aikaan.

Keskustan mielestä Suomen kuntoon laittaminen edellyttää myös Suomen johtamisen uudistamista. Ajattelemme, että muutoksen on lähdettävä jo heti hallitusohjelman luonteen muuttamisesta. Emme kaipaa lähes satasivuista ohjelmapaperia, joka vilisee kehittämistä, edistämistä, selvittämistä ja parantamista tai missä pienet ja isot asiat ovat suloisesti sekaisin.

Tarvitsemme hallitusohjelman, joka keskittyy niihin 5 - 7 isoon asiaan, joilla Suomi saadaan kasvun, uusien työpaikkojen, yrittäjyyden, paremman hyvinvoinnin ja vahvistuvan osaamisen tielle. Ohjelmaan kirjataan tulevan hallituksen keskeisimmät strategiset tavoitteet kärkihankkeineen.

Julkisuudessa on jo epäilty, että uudella tavalla tehtävä hallitusohjelma olisi epämääräinen ja jättäisi paljon tulkinnanvaraa. Tulen pitämään henkilökohtaisesti huolen siitä, että epäilykset eivät toteudu. Tulen edellyttämään kaikilta hallitusneuvotteluihin osallistuvilta, että yhdessä valituille strategisille tavoitteille kirjataan selvät kärkihankkeet ja konkreettiset keinot, miten tavoitteet saavutetaan.

Hallitusneuvotteluissa päätetään myös julkisen talouden tasapainottamisen keinoista. Sopeuttamisen tarve on riippuvainen yhteiskuntasopimusneuvotteluiden lopputuloksesta. Rakenne on uusi, mutta eduskunta saa tiedonantokeskusteluun tarkan kuvan siitä, mitä seuraava hallitus aikoo saada aikaiseksi. Strateginen hallitusohjelma on siis ennen kaikkea valintoja ja keskittymistä ja moni asia jatkuu rinnalla normaalin kehittämisen piirissä kuten ennenkin. Strateginen hallitusohjelma on ennen muuta muutosohjelma ja linjapaperi.

Hallitusneuvottelut alkavat ensi viikon tiistaina hallitustunnustelijan valinnalla. Samana päivänä eduskuntaryhmät saavat tuhdin kysymyspaketin vastatakseen. Seuraavat kaksi vuorokautta tiistaista alkaen ovatkin työntäyteistä aikaa kaikille eduskuntaryhmille. Käymme vastaukset läpi huolella vappuviikonlopun aikana. Teemme tarkentavia kysymyksiä puhelimitse ja eduskuntaryhmien edustajat tavataan yksitellen tiistaina 5.5.. Päätös hallituspohjasta syntyy vapun jälkeisellä viikolla. Hallituspohja kerrotaan eduskuntaryhmien edustajien yhteisessä kokouksessa, joka on todennäköisesti 6. tai 7. toukokuuta. Varsinaiset ohjelmaneuvottelut alkavat sen jälkeen.

Keskustan joukkue on huolella valmistautunut. Olemme tarttumassa innolla hankalaan ja vaativaan muutosurakkaan. Edessä oleva aika ei tule olemaan helppoa myöskään teille, arvoisat puoluevaltuuston jäsenet. Teidän tukeanne tarvitaan.

Muistan lastenlasteni keskustelun noin viisi vuotta sitten aamupalalla. Kaksi lastenlastamme olivat meillä yötä. Jugurttia oli jäljellä enää yhteensä yksi kupillinen. Toinen totesi, että miksi minä saan vaan puoli kuppia ja toinen iloisesti, hei, minäkin saan saman verran. Tulemme olemaan monta kertaa tilanteessa, missä meidän on vain yhdessä päätettävä, että kuppi onkin puoleksi täynnä eikä puoleksi tyhjä. Erityisesti meidän on opeteltava tätä asennetta ja soviteltava odotuksemme Suomen hankalaan tilanteeseen.

Vielä kerran tuhannet kiitokset teille kaikille erinomaisesta vaalityöstä ja -tuloksesta. Antoisaa kokouspäivää meille kaikille.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Sukellusvenemysteeri sai uuden käänteen – tanskalaiskeksijä helpottui dna-testin tuloksista

  2. 2

   Kaikkien aikojen ökypidot? Venäläinen oligarkki nai mallin – tältä näyttivät hääkuvat

  3. 3

   Saksan BB-kaunottaret hätkähdyttivät tv-ruudussa – jopa Britannian versio jää varjoon: Naisen tausta vetää mykäksi

  4. 4

   Pariskunnan häämatkasta täysi fiasko: Vaimo kumosi kolme viinipulloa taksimatkalla kentälle – uskomaton tapahtumaketju hämmentää

  5. 5

   Konsertti keskeytettiin terroriuhan vuoksi Hollannissa: poliisi löysi kaasupulloja linja-autosta

  6. 6

   Mariah Carey, 47, viehkeänä topless-otoksessa – jäi kiinni nolosta Photoshop-mokasta: Keikkakuvat kertovat totuuden

  7. 7

   Yle ja HS: Hampurin poliisilla tiedot kolmesta Turun puukotuksen epäillystä

  8. 8

   Ensin suomalais­sotilas teloitti vangitun naisradistin, sitten eversti antoi tyrmistystä herättäneen käskyn – uutuuskirja kertoo rajusta tapauksesta jatkosodassa

  9. 9

   Lentofarssi Samokseen jatkuu: kaksi päivää hukattu, lomailijoita hotelleissa Lahdessa ja Salossa

  10. 10

   Annoitko lapselle vahingossa trendinimen? HS: Nämä nimet ovat nyt nousussa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiskaunottaren, 39, ylellinen elämäntyyli romahti – tv-ura ja avioliitto pilalla: Aiheutti kohun firman bileissä jouluna

  2. 2

   Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

  3. 3

   Ikävä totuus ”lämpimänä kotina” myydystä unelmien talosta paljastui ostajalle talvella – välittäjällä oli erikoinen selitys

  4. 4

   Kuinka vieraantunut olet luonnosta? Testaa 20 kysymyksellä

  5. 5

   Trumpin ministerin kaunis näyttelijävaimo nostatti someraivon – julkaisi pröystäileviä kuvia miehensä työmatkalta

  6. 6

   Ensin suomalais­sotilas teloitti vangitun naisradistin, sitten eversti antoi tyrmistystä herättäneen käskyn – uutuuskirja kertoo rajusta tapauksesta jatkosodassa

  7. 7

   190 matkaajaa luuli pääsevänsä paratiisisaarelle, jäivätkin jumiin Vantaalle – tuore sulho: ”Honeymoon on aika helvetin kaukana”

  8. 8

   Toimittaja Kim Wallin verta löytyi sukellusveneen sisältä – silvotussa ruumiissa metallia

  9. 9

   Mariah Carey, 47, viehkeänä topless-otoksessa – jäi kiinni nolosta Photoshop-mokasta: Keikkakuvat kertovat totuuden

  10. 10

   Latinokaunotar Jennifer Lopezin, 48, kimaltava esiintymisasu lumoaa – kerää ylistystä: ”Täydellinen vartalo”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   IS seurasi Turun tapahtumia hetki hetkeltä: Vaaratiedotetta ei ehditty lähettää, presidentti Niinistö otti osaa suruun

  2. 2

   Silminnäkijät kertovat: Veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi silmittömästi Turussa – ”puukotti lastenvaunujen kanssa liikkunutta naista”

  3. 3

   Poliisin Turussa tekemä kiinniotto tallentui videolle – silminnäkijä: poliisit pitivät epäiltyä maassa

  4. 4

   Terroristit suunnittelivat vielä suurempaa iskua Barcelonassa – poliisi arvelee 17-vuotiaan päätekijän kuolleen

  5. 5

   Video: Torimyyjä Arya, 24, ajoi Turun puukotuksista epäiltyä takaa pesäpallomailan kanssa

  6. 6

   Vesa näki puukkomiehen raa’an hyökkäyksen Turussa – ”Huusin niin kovaa kuin jaksoin”

  7. 7

   Kuva: Tässä viedään Turun epäiltyä puukottajaa – tämä kaikki tapahtumista tiedetään nyt

  8. 8

   Mies lähti viettämään railakasta viikonloppua uusien kavereiden kanssa – karu totuus paljastui maanantaina, kun poliisi soitti

  9. 9

   4-vuotias kertoi äidilleen nähneensä lenkillä ”isin vaimon” – ”Ilmeeni oli varmaan näkemisen arvoinen”

  10. 10

   Lehti: Lastenrattaita työntänyt Turun uhri oli juuri tullut Italiasta vauvansa kastejuhlasta

  11. Näytä lisää
  Näitä luetaan!
  1. 1

   Sukellusvenemysteeri sai uuden käänteen – tanskalaiskeksijä helpottui dna-testin tuloksista

  2. 2

   Kaikkien aikojen ökypidot? Venäläinen oligarkki nai mallin – tältä näyttivät hääkuvat

  3. 3

   Saksan BB-kaunottaret hätkähdyttivät tv-ruudussa – jopa Britannian versio jää varjoon: Naisen tausta vetää mykäksi

  4. 4

   Pariskunnan häämatkasta täysi fiasko: Vaimo kumosi kolme viinipulloa taksimatkalla kentälle – uskomaton tapahtumaketju hämmentää

  5. 5

   Konsertti keskeytettiin terroriuhan vuoksi Hollannissa: poliisi löysi kaasupulloja linja-autosta

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiskaunottaren, 39, ylellinen elämäntyyli romahti – tv-ura ja avioliitto pilalla: Aiheutti kohun firman bileissä jouluna

  2. 2

   Näitä töitä te-toimisto välittää ”tiskin alta” – katso 20 ammatin lista

  3. 3

   Ikävä totuus ”lämpimänä kotina” myydystä unelmien talosta paljastui ostajalle talvella – välittäjällä oli erikoinen selitys

  4. 4

   Kuinka vieraantunut olet luonnosta? Testaa 20 kysymyksellä

  5. 5

   Trumpin ministerin kaunis näyttelijävaimo nostatti someraivon – julkaisi pröystäileviä kuvia miehensä työmatkalta

  6. Näytä lisää
  1. 1

   IS seurasi Turun tapahtumia hetki hetkeltä: Vaaratiedotetta ei ehditty lähettää, presidentti Niinistö otti osaa suruun

  2. 2

   Silminnäkijät kertovat: Veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi silmittömästi Turussa – ”puukotti lastenvaunujen kanssa liikkunutta naista”

  3. 3

   Poliisin Turussa tekemä kiinniotto tallentui videolle – silminnäkijä: poliisit pitivät epäiltyä maassa

  4. 4

   Terroristit suunnittelivat vielä suurempaa iskua Barcelonassa – poliisi arvelee 17-vuotiaan päätekijän kuolleen

  5. 5

   Video: Torimyyjä Arya, 24, ajoi Turun puukotuksista epäiltyä takaa pesäpallomailan kanssa

  6. Näytä lisää